Зв 'язок з громадськістю, як відомо, є формою встановлення зв' язку філософії організації з її практичною діяльністю та інтересами цільової аудиторії, а також служить критерієм оцінки думки суспільства. Правильна організація зв 'язків з громадськістю спри

Зв 'язок з громадськістю, як відомо, є формою встановлення зв' язку філософії організації з її практичною діяльністю та інтересами цільової аудиторії, а також служить критерієм оцінки думки суспільства. Правильна організація зв 'язків з громадськістю спри


На практиці різні тактичні і стратегічні засоби встановлення контактів з деякими внутрішніми і зовнішніми цільовими аудиторіями і являють собою зв 'язок з громадськістю. Така взаємодія створює всі умови для доставки повідомлення, що інформує аудиторію і формує у неї певні знання.


Зв 'язки з громадськістю - це спосіб створення або зміни думки, дії і відносини, які мають важливе значення для досягнення цілей маркетингу. У наш сучасний інформаційний період при прийнятті рішень про придбання того чи іншого товару або послуги споживачеві досить часто потрібно мати певну кількість детальної інформації, яка може бути отримана за відповідними каналами.

Про те, наскільки ефективним стає зв 'язок з громадськістю, свідчать її інструменти, до яких можуть бути віднесені: новини по телебаченню, інтернет-сайти, соціологічні дослідження різного характеру, популяризуючі оголошення та інформаційні бюлетені, а також галузеві симпозіуми, цикли лекцій та громадські акції.

Рішення про включення даного питання до структури маркетингового комплексу приймає комітет громадських зв 'язків, що займається питаннями взаємодії зі споживачем, удосконалення іміджу торгової марки, а також поліпшення ступеня довіри до неї, яке починається з обізнаності і закінчується підвищенням лояльності та зміною думки споживачів. Для забезпечення виконання цих функцій потрібно забезпечити налагодження комунікацій з різними зовнішніми та внутрішніми аудиторіями. По-друге, комітет проводить дослідження можливості збільшення споживчої цінності конкретного товару або послуги з використанням способів інформування. При зіткненні з різними загрозами (як поточними, так і потенційними) або виникненні критичної ситуації, яка може бути подолана для захисту конкретної торгової марки, комітет громадських зв 'язків робить свою роботу. І, по-четверте, зв 'язок з громадськістю необхідний при здійсненні впливу на рішення і діяльність законодавчих органів, які можуть чинити істотний вплив на бізнес.

Використання громадських зв 'язків в якості сполучної ланки між організацією і деякими аудиторіями, здатними чинити благотворний вплив на її діяльність, досить ефективно в сучасних умовах господарювання. Саме в такій ролі зв 'язок з громадськістю часто виконує певні функції.