Загальносвітове питання: продовольча проблема

Загальносвітове питання: продовольча проблема


Продовольча проблема в світі виникла одночасно з появою в ньому людини і змінювала в міру розвитку людства свої масштаби і риси, перетворившись на 2-ій половині ХХ століття в глобальну. До продовольчої проблеми в широкому сенсі слова відносять зазвичай виробництво, обмін, розподіл і споживання продовольства в окремих країнах і в світі в цілому. У вузькому сенсі її треба розуміти як забезпечення продуктами харчування населення, його груп і різних соціальних класів.


 Продовольча проблема в наші дні відноситься до числа актуальних світових проблем, що гостро стоять перед людством. Викорінення недоїдання і голоду в нашому суспільстві невіддільне від вирішення такого нагального питання, що також носить глобальний характер, як ліквідація злиднів. Згідно з наявними оцінками, на голодному раціоні (менш ніж 1000 ккал/на день), що викликає фізичну деградацію організму, перебувають понад 850 мільйонів осіб на планеті. Хронічним недоїданням страждає 1,5 мільярда осіб. Понад 5 мільйонів дітей щороку помирають від наслідків голоду. Міжнародне звучання надає проблемі ту обставину, що її рішення неможливо домогтися зусиллями окремо взятих країн. 

Обсяги сільськогосподарського виробництва та рівень його розвитку в різних країнах пояснюються, насамперед, наявністю відповідних для вирощування худоби та оброблення різних культур земельних ресурсів та ефективністю використання їх, природно-кліматичними умовами та матеріально-технічною базою. Найбільш гостро продовольча проблема стоїть перед низкою найбідніших країн, які не в змозі виділяти наскільки-небудь значні кошти для імпорту продуктів харчування. Проблему голоду загострює швидкий приріст населення. Число жителів у цих країнах становить чотири населення планети і при всьому цьому вони споживають лише третину загальносвітової продукції. Найсумніше в усьому цьому полягає в тому, що розрив у споживанні продовольства на душу населення неухильно зростає.

Наслідком зростання чисельності населення є підвищення урбанізації та збільшення оборотів промислового виробництва, через що скорочуються орні угіддя. Це полягає в тому, що орні землі відторгаються під будівництво доріг, міст, промислових об 'єктів. Крім того, землі під сільськогосподарські потреби стають непридатними через їх забруднення пестицидами, радіонуклідами, нафтопродуктами, важкими металами, а при неправильній їх експлуатації можуть відбуватися посушення, засолення, заболочення ґрунтів або їх ерозія під дією вітру і води.

Глобальна продовольча проблема - це не тільки відсутність продовольства. Вона також тісно пов 'язана з політикою, економікою та іншими сферами суспільства, робота яких має свої недоліки. Важливий факт, що впливає на число голодуючих на планеті, - це неможливість вирішення проблеми в рамках окремої держави. Її рішення - у спільних зусиллях голодуючих країн і країн, які досягли достатку у виробництві продовольства, які навіть змушені "боротися" з зайвим споживанням і виникають у зв 'язку з цим хворобами.

Продовольча проблема, що має місце в значній частині країн, що розвиваються, гальмує не тільки прогрес, вона ще джерело політичної і соціальної нестабільності в цих країнах. Викорінення голоду невіддільне від вирішення проблеми злиднів, оскільки лише значне підвищення рівня життя створить умови, коли люди зможуть купувати продукти харчування не на шкоду іншим сферам їхнього життя: освіті, охороні здоров 'я, культурному розвитку та ін.

Продовольча проблема - вирішуване питання. Сучасна наука має великі можливості для підвищення виробництва продовольства за рахунок збільшення родючості земель, застосування досягнень селекції і генетики (у тваринництві та сільському господарстві), використання біологічних ресурсів морів і океанів тощо.