Як відомо, бюджет складається з двох частин, які пов 'язані між собою - дохідної та видаткової. Коли вони рівні, видаткові зобов 'язання не перевищують доходів, бюджет можна назвати збалансованим. До доходів у даному випадку відноситься обсяг всіх передба

Як відомо, бюджет складається з двох частин, які пов 'язані між собою - дохідної та видаткової. Коли вони рівні, видаткові зобов 'язання не перевищують доходів, бюджет можна назвати збалансованим. До доходів у даному випадку відноситься обсяг всіх передба


Збалансованість бюджету - це запорука процвітання країни в цілому і кожної людини зокрема. Найменший дисбаланс може призвести до низки негативних наслідків: перебої у фінансуванні бюджетних установ, проблеми з погашенням зовнішніх боргів, заборгованість за платежами в народному господарстві, спад національної валюти, зрив муніципальних і державних замовлень та багато іншого.


Якщо при складанні бюджету було допущено перевищення дохідної частини над передбачуваними витратами, то такий він рахується з профіцитом. На перший погляд може здатися, що це позитивне явище. Але насправді, дотримуючись такої концепції, ефективність використання бюджетних коштів знижується, в результаті чого підвищується навантаження на економіку, чинячи тим самим тиск на бізнес, уповільнюючи його розвиток або призводячи до банкрутства. Зайва мобілізація дохідної частини часто призводить до негативних наслідків.

Якщо ж у процесі складання бюджету видаткові зобов 'язання перевищують передбачуваний обсяг доходів, то він рахується з дефіцитом. В основному це відбувається тоді, коли розвиток економіки країни значно відстає від потреб і потреб суспільства. Як наслідок держава починає переживати економічний спад. Через випуск незабезпечених грошей збільшується зростання інфляції. Досить популярні в наш час методи, що дозволяють провести збалансованість бюджету (підвищення податків, комунальних платежів і т. д.), призводять до того, що значна частина бізнесу йде в тінь, збільшуючи тіньовий капітал. Що стосується соціальної сторони прийняття дефіцитного бюджету, то витрати на охорону здоров 'я та соціальне забезпечення громадян значно зменшуються, скорочуються виплати на освіту та програми по боротьбі з безробіттям. Загальний рівень життя населення падає.

Збалансованість бюджету залежно від часових рамок може бути короткостроковою (1 рік), середньостроковою (період від 3 до 5 років) або довгостроковою (перспектива на десятиліття). Такий поділ допомагає провести моніторинг і зробити відповідні висновки з приводу ефективності роботи уряду.

Для того щоб збалансувати бюджет, в його розробці повинні брати участь всі рівні владної структури. Основні методи, якими користуються при складанні бюджету, умовно можна поділити на дві групи. Перша - збалансованість бюджету досягається під час його формування. Тобто цільове лімітоване спрямування коштів у ті сектори, де вони найбільш потрібні, адекватний, чіткий розподіл коштів між бюджетами всіх рівнів, збалансованість бюджетів на різних рівнях, жорстка економія. Вишукування нових джерел доходу, скорочення обсягу державного сектора економіки, в крайніх випадках бюджетне запозичення. Все це має бути прораховано і прописано ще до того, як бюджет буде затверджений і вступить в силу.

Друга група - це ті методи, до яких вдаються в процесі виконання бюджету. До них можна віднести суворе дотримання лімітів затверджених у бюджеті, чітке визначення термінів для проведення видаткової частини, діючий механізм, за допомогою якого можна блокувати витрати.