ВВП СРСР і США: порівняння

ВВП СРСР і США: порівняння


СРСР і США - дві світові наддержави, які змагалися за першість у всьому починаючи з післявоєнного періоду до початку 90-х років минулого століття. Дуже важливим аспектом цієї боротьби була економіка. Особливо велике значення приділялося ВВП СРСР і США. Порівняння цих показників було досить сильним інструментом у пропаганді обох країн. Але в той же час за допомогою цих економічних даних ми теж зможемо тепер, крізь пелену минулих років, відновити дійсно стан справ у вивчених країнах. Отже, який же був ВВП СРСР і США в період їх суперництва?

Поняття валового продукту

Але перш ніж проводити аналіз ВВП СРСР і США, давайте дізнаємося, що взагалі являє собою це поняття і які види його існують.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це вартість все вироблених в окремій державі або регіоні товарів і послуг. Якщо розділити загальний ВВП на середньостатистичну чисельність жителів території, до якої він належить, то ми отримаємо валовий продукт на душу населення.

Показники валового внутрішнього продукту можна розділити на дві великі групи: номінальний і за паритетом купівельних спроможностей. Номінальний валовий продукт виражено в національній валюті, або в перерахунку на валюту будь-якої іншої країни за встановленим курсом. При підрахунку ВВП за паритетом купівельних спроможностей враховується співвідношення валют один до одного за купівельною спроможністю щодо конкретного виду товарів або послуг.

Порівняння економічних показників до II світової війни

Хоча основний пік суперництва СРСР і США припадає на період після II світової війни, для повноти картини нелішнім буде поглянути на те, як змінювалося в динаміці їх ВВП в першій половині XX століття.

Передвоєнний період був досить складний як для економіки СРСР, так і для економіки США. У Радянському Союзі в цей час відбувалося відновлення країни після Громадянської війни, що вилилося в тому числі два найсильніших голодних періоди 1922 і 1932-1933 років, а Сполучені Штати в 1929-1932 роках переживали період своєї історії, відомий як Велика депресія.

Найбільше економіка країни Рад просіла по відношенню до ВВП США відразу після Громадянської війни в 1922 році. Тоді вітчизняний ВВП становило всього близько 13% від аналогічного показника в Сполучених Штатах. Але, в наступні роки СРСР почав стрімко скорочувати відставання. До передвоєнного 1940 року ВВП СРСР дорівнював у перерахунку на американську валюту $417 млрд., що становило вже 44% від показника США. Тобто в американців у той період валовий внутрішній продукт становив суму близько $950 млрд.

Але війна набагато болючіше вдарила по економіці СРСР, ніж по американській. Це було пов 'язано з тим, що бойові дії відбувалися безпосередньо на території Радянського Союзу, а США воювали тільки за кордоном. До кінця Другої світової війни ВВП СРСР становив тільки близько 17% від валового продукту США. Але, знову ж таки, після того як почалося відновлення виробництва, розрив між економіками двох держав став стрімко скорочуватися.

Порівняння ВВП 1950-1970 років

На 1950 рік частка СРСР у світовому ВВП становила 9,6%. Це становило 35% від ВВП США, тобто ще нижче, ніж передвоєнний рівень, але, тим не менш, набагато вище, ніж показник першого післявоєнного року.

У наступні роки різниця в величині валових продуктів двох супердержав, якими до того часу стали СРСР і США, все більше скорочувалася, хоча вже і не такими швидкими темпами, як раніше. До 1970 року ВВП Радянського становив близько 40% від ВВП Сполучених Штатів, що вже було досить вражаючим показником.

ВВП СРСР після 1970 року

Найбільше нас цікавить стан економіки СРСР і США після 1970 року до кінця існування Радянського Союзу, коли суперництво між ними досягло свого максимуму. Тому за цей період розглянемо ВВП СРСР по роках. Потім те ж саме зробимо з внутрішнім валовим продуктом Сполучених Штатів. Ну і в завершальній стадії порівняємо ці результати.

ВВП СРСР за 1970 - 1990 рр. в млн дол:

 • 1970 р. - 433 400;
 • 1971 р. - 455 600;
 • 1972 р. - 515 800;
 • 1973 р. - 617 800;
 • 1974 р. - 616 600;
 • 1975 р. - 686 000;
 • 1976 р. - 688 500;
 • 1977 р. - 738 400;
 • 1978 р. - 840 100;
 • 1979 р. - 901 600;
 • 1980 р. - 940 000;
 • 1981 р. - 906 900;
 • 1988 р. - 866 900;
 • 1989 р. - 862 000;
 • 1990 р. - 778 400.

Як бачимо, на 1970 рік валовий внутрішній продукт в СРСР становив 433 400 млн доларів. До 1973 року він виріс до 617 800 млн дол. Наступного року було незначне падіння, а потім зростання знову відновилося. У 1980 році ВВП досяг рівня 940 000 млн дол., але вже в наступному році послідувало значне падіння - 906 900 млн дол. Дана ситуація була пов 'язана з різким падінням світових цін на нафту. Але, потрібно віддати належне, що вже в 1982 році ВВП відновив зростання. У 1983 році він досяг свого максимуму - 993 000 млн дол. Це найбільша величина валового внутрішнього продукту за весь час існування Радянського Союзу.

Зате в наступні роки почалося практично безперервне падіння, що яскраво характеризувало стан економіки СРСР того періоду. Єдиний епізод короткочасного зростання спостерігався в 1986 році. ВВП СРСР 1990 року становив 778 400 млн доларів. Це був сьомий за величиною результат у світі, а загальна частка Радянського Союзу у світовому валовому продукті становила 3,4%. Таким чином, якщо порівнювати з 1970 роком, то валовий продукт збільшився на 345 000 млн доларів, але в той же час, починаючи з 1982 року, впав на 559 600 млн доларів.

Але тут потрібно враховувати ще одну деталь, долар, як і будь-яка валюта схильний до інфляції. Тому 778 400 млн дол. 1990 року в перерахунку на ціни 1970 року буде дорівнювати 1 092 млн дол. Як бачимо, в цьому випадку з 1970 по 1990 рік ми будемо спостерігати збільшення ВВП на суму 658 600 млн дол.

Це ми розглянули величину номінального ВВП, якщо ж говорити про ВВП за паритетом купівельних спроможностей, то в 1990 році він становив 1971,5 млрд дол.

Величина валового продукту по окремих республіках

Тепер давайте поглянемо на те, скільки в 1990 році становив ВВП СРСР по республіках, а вірніше, скільки в процентному відношенні клав у загальну скарбничку валового доходу кожен суб 'єкт Союзу.

Більше половини в загальний котел, природно, приносила найбагатша і населена республіка - РРФСР. Її частка становила 60,33%. Потім слідувала друга за населеністю і третя за розміром території республіка - Україна. Валовий внутрішній продукт цього суб 'єкта СРСР становив 17,8% від загальносоюзного. На третьому місці друга за розміром республіка - Казахстан (6,8%).

Інші республіки мали такі показники:

 • Білорусь - 2,7%.
 • Узбекистан - 2%.
 • Азербайджан - 1,9%.
 • Литва - 1,7%.
 • Грузія - 1,2%.
 • Туркменія - 1%.
 • Латвія - 1%.
 • Естонія - 0,7%.
 • Молдова - 0,7%.
 • Таджикистан - 0,6%.
 • Киргизія - 0,5%.
 • Вірменія - 0,4%.

Як бачимо, частка Росії у складі загальносоюзного ВВП була більшою, ніж усіх інших республік, разом узятих. Водночас досить висока частка ВВП була також в України і Казахстану. У решти суб 'єктів СРСР - набагато менше.

Сучасний валовий продукт колишніх радянських республік

Для більш повної картини, поглянемо на ВВП країн колишнього СРСР на сьогоднішній день. Визначимо, чи змінився порядок розташування колишніх союзних республік за величиною валового внутрішнього продукту.

Розмір ВВП за даними МВФ за 2015 рік:

 1. Росія - $1325 млрд.
 2. Казахстан - $173 млрд.
 3. Україна - $90,5 млрд.
 4. Узбекистан - $65,7 млрд.
 5. Білорусь - $54,6 млрд.
 6. Азербайджан - $54,0 млрд.
 7. Литва - $41,3 млрд.
 8. Туркменістан - $35,7 млрд.
 9. Латвія - $27,0 млрд.
 10. Естонія - $22,7 млрд.
 11. Грузія - $14,0 млрд.
 12. Вірменія - $10,6 млрд.
 13. Таджикистан - $7,82 млрд.
 14. Киргизстан - $6,65 млрд.
 15. Молдова - $6,41 млрд.

Як бачимо, безсумнівним лідером по ВВП країн СРСР залишилася Росія. На даний момент її валовий продукт становить 1325 млрд доларів, що в номінальній величині навіть більше, ніж це було в 1990 році в цілому по Радянському Союзу. На друге місце вийшов Казахстан, випередивши Україну. Узбекистан і Білорусь також помінялися місцями. Азербайджан і Литва залишилися на тих самих місцях, на яких перебували за радянських часів. А ось Грузія помітно скотилася, пропустивши вперед Туркменістан, Латвію та Естонію. На останнє місце серед пострадянських країн скотилася Молдова. А пропустила вона вперед, колишню за радянських часів останньою за ВВП Вірменію, а також Таджикистан і Киргизстан.

ВВП США з 1970 по 1990 роки

Тепер давайте поглянемо на динаміку змін валового внутрішнього продукту США за останній період існування СРСР з 1970 по 1990 роки.

Динаміка ВВП США, млн дол.:

 • 1970 р. - 1 075 900.
 • 1971 р. - 1 167 800.
 • 1972 р. - 1 282 400.
 • 1973 р. - 1 428 500.
 • 1974 р. - 1 548 800.
 • 1975 р. - 1 688 900.
 • 1976 р. - 1 877 600.
 • 1977 р. - 2 086 000.
 • 1978 р. - 2 356 600.
 • 1979 р. - 2 632 100.
 • 1980 р. - 2 862 500.
 • 1981 р. - 3 211 000.
 • 1982 р. - 3 345 000.
 • 1983 р. - 3 638 100.
 • 1984 р. - 4 040 700.
 • 1985 р. - 4 346 700.
 • 1986 р. - 4 590 200.
 • 1987 р. - 4 870 200.
 • 1988 р. - 5 252 600.
 • 1989 р. - 5 657 700.
 • 1990 р. - 5 979 600.

Як бачимо, номінальний ВВП США, на відміну від валового внутрішнього продукту СРСР, за період з 1970 по 1990 роки безперервно зростав. За 20 років він збільшився на 4 903 700 млн дол.

Сучасний рівень економіки США

Коли вже ми поглянули на нинішній стан рівня валового продукту в пострадянських країнах, то слід дізнатися, як з цією справою йдуть справи у Сполучених Штатів. За даними МВФ, величина ВВП США в 2015 році склала 17 947 млрд дол. Це більш ніж в три рази більше показника 1990 року.

Також ця величина в кілька разів більша, ніж ВВП всіх пострадянських країн разом узятих, включаючи Росію.

Порівняння валового продукту СРСР і США за період з 1970 по 1990 роки

Якщо ми проведемо порівняння рівня ВВП СРСР і США за період з 1970 по 1990 роки, то побачимо, що якщо у випадку з СРСР, починаючи з 1982 року, валовий продукт став знижуватися, то у Сполучених Штатів він безперервно зростав.

У 1970 році валовий продукт СРСР становив 40,3% від аналогічного показника Штатів, а в 1990 році - всього 13,0%. У натуральній величині розрив між ВВП обох країн досяг 5 201 200 млн дол.

Для довідки: нинішній ВВП Росії становить всього 7,4% від ВВП США. Тобто в цьому плані ситуація, порівняно з 1990 роком, ще більше погіршилася.

Загальні висновки щодо ВВП СРСР і США

Протягом усього існування СРСР його валовий внутрішній продукт за розміром значно поступався аналогічному показнику США. Навіть у кращі для Радянського Союзу роки він становив приблизно половину величини американського валового продукту. У найгірші ж періоди, а саме після Громадянської війни, і перед розпадом Союзу, рівень опускався до 13%.

Спроба наздогнати США з економічного розвитку завершилася невдачею, і на початку 90-х років минулого століття СРСР перестав існувати, як держава. При цьому на 1990 рік ситуація зі ставленням ВВП СРСР до ВВП Сполучених Штатів була приблизно на рівні ситуації після завершення Громадянської війни.

Рівень ВВП сучасної Росії ще більше відстає від американських показників, ніж це було в 1990 році у СРСР. Але на те є і об 'єктивні причини, так як до складу Росії в даний час не входять ті республіки, які складали Радянський Союз і теж вносили свою лепту в скарбничку загального ВВП.