Вплив людини на природу в сучасному світі

Вплив людини на природу в сучасному світі


Ще кілька століть тому вплив людини на природу був вкрай незначним, проте в ході науково-технічного прогресу цивілізація стала настільки сильно впливати на навколишнє середовище, що сьогодні екологічне питання є одним з найбільш актуальних у всьому світі. У ХХ столітті стався значний стрибок виробництва і розвитку людської діяльності, в результаті чого з 'явилися промислові заводи і фабрики, які стали випускати технічні засоби, що полегшують життя всім людям. Значний комфорт, однак, став причиною негативних наслідків, які позначилися на природних ресурсах і на всьому біологічному співтоваристві на Землі.


Так, наприклад, вирубка лісів протягом тривалого часу призвела до міграції тварин, птахів і ссавців. А оскільки в природі все взаємопов 'язано, при порушенні ланцюжка в системі харчування починають відбуватися процеси вимирання окремо взятих тварин, рослин або комах. Саме тому в даний час вплив людини на природу намагаються зменшити, а винищувані ресурси по можливості компенсувати (посадка лісу, опріснення солоної води і так далі).

Слід зауважити, що людина, яка є єдиною істотою на Землі, що має розум і волю, не повинна споживацьки ставитися до всього того, що дає їй планета. Навпаки, людство має намагатися гармонізувати свою життєдіяльність і привести її у відповідність до законів природи. Саме на це спрямовані зусилля світової спільноти в даний час, і в результаті цього наша цивілізація поступово починає переходити на якісно новий рівень свого розвитку. Все більше вводиться у виробництво екологічно чистих технологічних новинок, прикладами яких можуть бути: у сфері автотранспорту - електромобілі, у сфері теплопостачання - геотермальні котли, у сфері видобутку електроенергії - вітряні та сонячні електростанції. Тому сьогодні можна говорити про те, що негативний вплив людини на природу поступово знижується. Звичайно, до хороших показників екологічності ще дуже далеко, проте початок покладено вже сьогодні.

Радує і те, що самі люди починають усвідомлювати загибельність подальшого знищення природи і поступово переходять на здоровий спосіб життя. Повільно, але вірно відбувається відтік жителів з центру міст у передмістя і сільську місцевість, оскільки в більшості великих міст гранично допустима норма СО (чадного газу) перевищує гранично допустиму концентрацію в кілька разів. Зростає кількість котеджних містечок, де вплив людини на природу мінімальний. Все це говорить про те, що людство поступово починає відходити від повальної системи споживання природних ресурсів і переходить до системи гармонійного розвитку.

Сучасна нафтогазова промисловість також знаходиться в стадії поступового згортання, оскільки всієї розвіданої нафти на Землі вистачить ще максимум на 50 років. Це дуже маленький термін навіть за людськими мірками, тому всі розвинені країни вже давно інвестують свої капітали в екологічно чисте виробництво нових ресурсів. Кардинально новий підхід полягає в пошуку відновлюваних джерелах палива. Тут як приклад можна навести біопаливо, яке можна вирощувати на спеціально відведеній території. У результаті всього цього вплив людини на природу поступово набуває позитивного характеру.

Підбиваючи підсумки цієї цікавої теми, можна зробити висновок, що наша цивілізація нарешті усвідомила, що продовжувати і далі виснажувати природні запаси не можна, оскільки ні до чого доброго це не призведе. Негативний вплив людини на природу вже проявляється у вигляді катаклізмів і глобальної зміни клімату. Все це ще раз підкреслює той факт, що всі люди на Землі несуть відповідальність за те, що відбувається з планетою сьогодні, і тільки спільними зусиллями наша цивілізація зможе подолати всі труднощі.