Водний баланс - найважливіший показник екосистеми

Водний баланс - найважливіший показник екосистеми


Вода - одна з найважливіших складових нашого життя. Говорячи про воду, не можна забувати про таке поняття, як водний баланс. Почнемо з дефініції.


Водний баланс - співвідношення приходу, змін запасу води та її витрати в певний проміжок часу. Він враховує всю воду на Землі в рідкому, газоподібному і твердому стані. Для суші (у якої є стік в океан) випаровування чисельно дорівнює кількісному значенню опадів, що випадають, якщо відняти з них річковий і підземний стоки. А для світового океану - сумі атмосферних опадів, річкового стоку і припливу підземних вод з материків. Якщо говорити про замкнуті (безстічні) ділянки суші і про всю Землю в цілому, то випари співвідносяться з опадами.

Це дуже важливий показник, тому для нього виведено спеціальне рівняння, що розраховує водний баланс, що застосовується для проведення балансової оцінки. Таким чином розраховуються обсяги відновлюваних водних ресурсів на великих територіях, що залишаються в результаті кругообігу води в природі. Також цей показник визначають для озер, річок, океанів і ґрунту.

Водний баланс озера визначається, виходячи з припливу атмосферних опадів, підземних і поверхневих вод, з урахуванням зміни рівня води в озері в цікавий інтервал часу. За тим же принципом розраховується і водний баланс водосховищ. Використання річкових, озерних та підземних вод з метою водопостачання населення та промисловості, зрошення рослин значно змінює співвідношення водного балансу та його елементів. Його розрахунок також необхідний для реалізації безлічі практичних дій: прогнозу припливу води в шахти, кар 'єри, проектування та роботи над заходами з управління водним режимом. Багато в чому на водний баланс впливають природні багаторічні і сезонні коливання, але ще більше - зміни в результаті активної діяльності людини. Елементи водного балансу вимірюють на гідрометеорологічних і гідрогеологічних станціях.

Також існує таке поняття, як водогосподарський баланс - співвідношення між приходом і витратою води на певній частині земної поверхні за цікавий проміжок часу при обліку господарської діяльності людини. Цей показник допомагає провести аналіз і дати оцінку водозабезпеченості басейну. У тому випадку, якщо баланс має негативний показник, мова йде про необхідність проведення заходів з покриття водного дефіциту.

Водний баланс ґрунту - пропорційне співвідношення кількості тієї води, яка надходить у ґрунт, і тієї, яка витрачається з нього за певний проміжок часу. Його розраховують при необхідності дізнатися рівень водозабезпеченості локальних рослин. Залежно від співвідношення вимірюваних змінних режим визначають як:

  • мерзлотний;
  • промивний;
  • періодично промивний;
  • непромивний;
  • випотний;
  • іригаційний.

Поняття "" водний баланс "" застосовується також і для оцінки стану організму людини, а саме вмісту води в крові і клітинах. Це дуже важливий показник, від нього залежить нормальне самопочуття людини, швидкість обміну речовин і всмоктуваність корисних речовин.