Управління фінансами: методи, цілі та завдання

Управління фінансами: методи, цілі та завдання


Під управлінням фінансами передбачають сукупність певних методів і прийомів цілеспрямованого впливу, що використовуються з метою досягнення певного результату. Це дуже багатогранна тема, яку складно повністю розглянути в одній статті. Адже можна говорити про управління фінансами підприємства, особистими заощадженнями, державними коштами, а також врахувати безліч додаткових моментів, як то: система, методи, аналіз, ефективність і сам процес.

Загальна інформація

Спочатку необхідно розібратися з тим, що становить для нас інтерес:

  1. Об 'єкт керування. Це різні види фінансових відносин, які пов 'язані з формуванням грошових доходів, накопиченням коштів та їх подальшим використанням індивідуумами, суб' єктами господарювання та державою.
  2. Суб 'єкт управління. Це організаційні структури та особистості, які і здійснюють керівництво грошовими коштами.
  3. Фінансовий апарат. Сукупність організаційних структур, які керують коштами.

Всі разом вони дозволяють сформувати систему, що дозволяє забезпечити якісне та ефективне управління фінансами.

Поняття, які необхідно знати

Хороша теоретична підготовка дозволяє мінімізувати кількість практичних проблем. У грошових справах виділяють кілька важливих моментів, які дозволять побудувати хорошу систему управління фінансами. Якщо коротко, то це планування, прогнозування, оперативне керівництво і контроль. Що вони собою представляють? Якщо коротко, то:

  1. Фінансове прогнозування. Передбачає наявність планування. Полягає в оцінці певної безлічі варіантів і вибору з них найкращого. Опрацьовує питання руху грошових ресурсів на мікро- та макрорівнях.