Сукупний громадський продукт: визначення, структура, показники, розподіл

Сукупний громадський продукт: визначення, структура, показники, розподіл


Зростання споживання призводить до того, що люди потребують великого обсягу товарів. Збільшується попит народжує пропозицію. Фабрики працюють цілодобово для того, щоб забезпечити національні та міжнародні потреби зростаючого населення Землі. Для вимірювання обсягів продукції, що випускається, вже мало стандартних величин, таких як валовий національний продукт. Сучасні реалії вимагають введення додаткових міжнародних заходів вимірювання, таких як сукупний громадський продукт.

Величина відображає обсяг виробленої в суспільстві продукції в глобальному масштабі. Поняття громадського продукту дозволяє оцінити рух капіталу, робочої сили та обсяги виробленої матеріальної продукції.

Визначення

Сукупність всіх товарів і послуг, вироблених товариством за звітний період часу, - це сукупний громадський продукт (ТЄП). Показник є узагальнюючим і не робить поправку на різновид благ (товарів, послуг). До обліку приймаються будь-які матеріальні або нематеріальні речі, вироблені людьми: мило, юридичні послуги, пшениця, техобслуговування, тканини, машини тощо.

Для розрахунку ЛІД не береться споживча необхідність, тобто обліку належить не спожитий кінцевим покупцем товар (послуга), а вироблений, незалежно від того, чи був продукт реалізований кінцевому споживачеві чи ні.

При підрахунку ТЄБ в облік не беруться послуги, надані безоплатно. Для цілей ЛІД підходять тільки платні аналоги.

Структура

Сукупний громадський продукт за структурою поділяється на вартісну та речову (натуральну) форми.

До натуральної, або речової, структури відноситься весь обсяг послуг споживання, вироблених продуктів, і засобів виробництва:

  1. Вироблені продукти - це вся продукція, створена промисловими підприємствами і має матеріальну (речову) форму. Простіше кажучи, це товар, який призначений для споживання людьми в звичайному житті.
  2. Засоби виробництва являють собою матеріал і підручні засоби, що використовуються для виготовлення товарів. Наприклад, цегла для будівництва є матеріалом для будівництва стін будинку, тобто засобом споживання для кінцевого товару, в даному випадку - будинку.

У ряді випадків річ може виявитися і виробничим продуктом, і засобом виробництва одночасно. Томат самостійно є виробленим продуктом сільського господарства і може бути реалізований кінцевому покупцеві. Якщо цей же томат використовувати для виробництва томатної пасти, то він стає засобом споживання. Тепер про нематеріальні продукти.

Послуги споживання - це все нематеріальні блага, що використовуються в процесі виробництва. До них можна віднести витрати на ремонт обладнання, оплату праці робітників, задіяних у процесі та інше.

Вартісна форма сукупного громадського продукту являє собою грошове вираження вироблених товарів. Вона складається з:

  • перенесеної вартості - це сума витрачених коштів виробництва. Вона еквівалентна вартості зносу засобів виробництва;
  • нової вартості - грошові кошти, витрачені на задоволення потреб працівників, задіяних у виробництві товару. Плюс гроші, які витрачаються на розвиток і розширення виробництва.

Функції

Сукупний громадський продукт є кінцевою метою громадського виробництва, незалежно від застосовуваної економічної системи. ЄС за функціональним призначенням підрозділюється на фонд відшкодування та національний дохід:

  1. Фонд відшкодування є складовою сукупного продукту, призначеної для відновлення засобів виробництва і предметів споживання в натурально-речовій (матеріальній) формі.

Функції фонду відшкодування полягають у такому:

  • створення одних засобів, необхідних для виготовлення інших засобів виробництва (наприклад, верстати для машинобудівних заводів);
  • створення засобів виробництва, необхідних при виготовленні предметів споживання (наприклад, обладнання для текстильної або харчової промисловості).

2. Національний дохід - це частина, що являє собою сукупність всіх вироблених за звітний період послуг і товарів у грошовому вираженні. Його основною функцією є можливість вираження в вигляді грошей. Це дозволяє державним органам виконати функцію розподілу доходів країни.

Відтворення

Відтворення сукупного громадського продукту відбувається через безперервне виготовлення предметів споживання та розкоші. Виділяють дві форми відтворення: просту і розширену.

Для першої характерний безперервний процес відновлення продуктів споживання в кількості, що дорівнює кількості спожитих продуктів. При розширеній формі відновлення предметів для споживання відбувається у зростаючих розмірах.

В результаті відтворення національного доходу забезпечуються функції:

  • відновлення праці працівників, зайнятих на виробництві;
  • відтворення та утворення резервів, у тому числі страхових;
  • постачання та вдосконалення сфери нематеріального виробництва.

Функції ^ в кінцевому рахунку полягають у створенні розширеного відтворення, в результаті якого і формується національне багатство кожної країни.

Формула розрахунку К. Маркса

Розрахувати сукупний громадський продукт можна кількома способами. Першим формулу ЛІД вивів Карл Маркс:

^ = Р + ПС + З, де:

Р - матеріальні витрати на виробництво (засоби виробництва та предмети споживання).

ПС - додавальна вартість (за К. Марксом: вартість, створена неоплаченими витратами праці працівника, що перевищує вартість його робочої сили).

З - витрати, пов 'язані з оплатою робочої сили.

Формула суми фондів

Вартість ^ можна дізнатися через складання цінності всіх благ. Так формулу сукупного громадського продукту можна уявити, як суму громадських фондів у грошовому вираженні:

^ = СФВ + СФП + (СФН), де:

СФВ - вартість фонду відтворення.

СФП - вартість фонду споживання.

СНП - вартість фонду накопичення. Оскільки цей фонд з 'являється тільки в умовах розширеного відтворення, то при простій формі відтворення останній буде дорівнювати сумі ФВ і ФП.

Фонд споживання та фонд накопичення суспільства являють собою чистий громадський продукт.

Західна модель

Є доопрацьованою формулою К. Маркса. Гідністю є її деталізація, що дозволяє зробити більш чіткий розрахунок:

^ = ІІ + ФІ + Д + ДІ

ШІ - витрати використання, ДІ - додаткові витрати, ФІ - факторіальні витрати, Д - загальний дохід підприємців.

Показники

Оскільки ЄС є узагальнюючою величиною, на практиці нерідко застосовуються окремі його показники. Сукупний громадський продукт включає:

Розподіл