Сучасний бізнес досяг в даний час досить високого рівня розвитку, де першорядне значення приділяється моніторингу тих факторів, які мають великий вплив на успішний розвиток підприємства. Одним з головних методів, який сьогодні застосовується великими підп

Сучасний бізнес досяг в даний час досить високого рівня розвитку, де першорядне значення приділяється моніторингу тих факторів, які мають великий вплив на успішний розвиток підприємства. Одним з головних методів, який сьогодні застосовується великими підп


Аналіз такого рівня проводиться з метою виявлення як мікро, так і макро-факторів, які безпосередньо впливають на результати як поточної діяльності компанії, так і майбутньої перспективи. Слід зауважити, що в структурі зовнішнього середовища PEST-аналіз виділяє макросреду (яка включає аналіз політичного режиму, економіки, науково-технічного прогресу, соціально-демографічного середовища та природних факторів) і мікросреду (конкуренти, покупці, постачальники, акціонери, профспілки тощо), причому першому ряду факторів приділяється більше значення.


Важливо звернути увагу на те, що серед усіх зовнішніх чинників, які впливають на діяльність фірми, першорядну увагу потрібно приділити політичному фактору, оскільки уряд може безпосередньо впливати на економічну складову держави, штучно застосовуючи ті чи інші постанови для утримання певного економічного курсу. Завдяки Нацбанку, який належить державі, уряд змінює облікову ставку, контролює кількість грошових коштів в обігу, аналізує рівень ВВП і так далі. Таким чином, PEST-аналіз підприємства в обов 'язковому порядку повинен включати в себе політичні аспекти тієї держави, в якій здійснюється господарська діяльність. Те ж саме слід враховувати при виході на зарубіжні ринки збуту, оскільки брак інформації в цій області може призвести до неправильного позиціонування товару і зниження фактичної можливості отримання прибутку при веденні бізнесу. Слід також знати податкове законодавство та чинні нормативні документи в цій галузі.

У банківській сфері також здійснюється PEST-аналіз, який дозволяє враховувати економічні, соціальні та технологічний чинники при здійсненні стратегічного планування та розвитку фінансового сектора. Економічні фактори включають в себе процентну ставку, курс іноземної валюти, рівень інфляції, кількість грошових коштів в обігу, рівень безробіття, ціни на енергоресурси, інвестиційну політику і фактичний особистих дохід населення в середньому. Крім цього, PEST-аналіз банку включає в себе такі соціокультурні фактори, як зміна переваг споживачів, стиль життя різних груп населення, активність споживачів, демографічна структура, а також мобільність населення. Важливу роль у визначенні перспективних цілей і завдань у банківському секторі відіграють також технологічні фактори, які є найбільш стрімкими і важливими за масштабом впливу. Сюди слід включити тенденції розвитку НДДКР, захист інтелектуальної власності, витрати на НДДКР, появу нових технологій та електронної техніки, патенти на нові винаходи тощо.

PEST-аналіз є настільки важливим при будь-якому плануванні діяльності підприємства, що часто є єдиною можливістю оперативно відреагувати на зміну обстановки. Саме тому більшість організацій і банків в обов 'язковому порядку використовують методи PEST-аналізу, оскільки це дозволяє зробити діяльність підприємства більш успішною.