Сучасні моделі ринкової економіки та їх відмінні риси

Сучасні моделі ринкової економіки та їх відмінні риси


Структура ринкової економіки складається з фінансових, комерційних, виробничих та інформаційних ланок, які використовують норми ділових відносин як правову основу, взаємодіючи один з одним. Ринок - це місце, де контактують різні групи, які мають точки дотику. Одні є виробниками (пропонують свої товари або послуги), другі - відповідно, споживачами (купують їх). В результаті з 'являються ціни, які встановлюються ринком, стабілізується величина продажів.


Внаслідок обмеженості економічних ресурсів порівняно з суспільними потребами в товарах і послугах, були розроблені способи їх розподілу між різними напрямками споживання. Таким чином, виникла економічна система, яка являє собою сукупну величину організаційних і соціально-економічних відносин між споживачами і виробниками.

Залежно від форми власності та порядку регулювання економічної діяльності виділяють традиційний (який заснований на домінуванні традиційних методів господарської діяльності), командний (характеризується державною власністю, в якій знаходяться більшість підприємств) і ринковий вид економіки. У свою чергу останній має певні моделі ринкової економіки, які були сформовані залежно від національних культурних традицій та історичних умов формування.

На сьогоднішній день всі країни - нові індустріальні і постіндустріальні - це країни з ринковою економікою. Відповідно в кожній з них сформувався свій вид моделі ринкової економіки, залежний від місця розташування країни географічно, існування природних ресурсів, умов розвитку, рівня сил виробництва і спрямованості суспільства в соціальному плані.

Планове ведення господарства, яке застосовувалося в СРСР, кануло в лету. Тепер основні сучасні моделі ринкової економіки підрозділюються на інші види. Серед них виділяють наступні:

1. Американська модель ринкової економіки. Вона характеризується мінімальною питомою вагою держвласності, незначною регулюючою роллю держави у сфері економіки країни, різкою диференціацією населення на багатих і бідних, значною відмінністю в рівнях заробітної плати і прийнятним рівнем життя малозабезпечених верств населення.

2. Японська модель ринкової економіки. Вона відрізняється підвищенням ролі соціальної та техніко-економічної ефективностей підприємництва. Також її характерною рисою є велика автономність від державного бюджету, велика незалежність і комерціалізація діяльності. Відмінностями японської моделі також можна назвати значний вплив держави на напрямки розвитку економіки, повсюдне застосування довічного найму працівників фірм, незначну різницю в рівнях заробітних плат і залучення працівників в управління компанією.

3. Німецька модель характеризується впливом держави на економіку при вирішенні соцпроблем, вирішальною роллю банків і повною автономією центрального банку. При цьому різниця в заробітній платі, як і в японській моделі, незначна.

4. Шведську ще часто називають другою моделлю соціалізму. Тут велика державна роль у забезпеченні стабільності економіки та розподілі доходів. Швеція - це одна з країн з найвищим рівнем життя і мінімальним рівнем безробіття.

Як ми бачимо, кожна з країн відрізняється своїми характерними підходами і відмінними особливостями умов господарювання. Разом з тим, різні моделі ринкової економіки мають і спільні риси, такі, як форми власності, вільні ціни на послуги та товари, вільна конкуренція, підприємницька діяльність та певний вид системи державного регулювання економічної діяльності.