Сучасна філософія

Сучасна філософія


Філософія - це наука, яка зародилася в самій глибині століть. Вона була важливою і актуальною в усі часи. Природно, і зараз філософія не втрачає своєї популярності. І в наш час є великі мислителі, що займаються питаннями, що стосуються буття і місця в ньому людини. Сучасна філософія значно видозмінилася, але вона не втратила свого значення. Розгляньмо детальніше всі її особливості.


Філософія нашого часу являє собою сукупність всіляких навчань. Це не цільна світоглядна картина, а різноманітні підходи до одвічних питань. Сучасна філософія набагато толерантніша, ніж раніше. Тепер людині надано повне право вибору. Сучасний індивідуум може сам вирішувати, який погляд на світ і місце людини в ньому йому більш близький. При цьому людина бере на себе повну відповідальність за вибір своєї світоглядної позиції.

Сучасна філософія відмовилася від побудови будь-яких точних систем. Мислителі дійшли твердого висновку про те, що не може існувати ні початкових масштабів, ні абсолютних систем відліку. Філософія нашого часу надала людині повну самостійність. Тепер більше немає так званих "вихователів" в особі держави, мислителів, суспільства. Отже, і відповідальність за своє життя людина несе лише на своїх плечах.

Сучасна філософія практично повністю відмовилася від ідеї зміни світу і будь-яких соціальних інститутів. Мислителі вирішили викорінювати недосконалість буття іншим, більш раціональним і ефективним шляхом. Вони прийшли до висновку про те, що людина повинна в першу чергу змінювати самого себе, і слідом за цим, неминуче, зміниться і весь навколишній світ.

Однак у цієї дисципліни з 'явилися і свої проблеми. Деякі фахівці навіть відзначають кризу філософської думки. У чому причина? Сучасні технології розвиваються з кожним днем. Життя змінюється надзвичайно стрімко, адже це століття справжнього прориву в безлічі областей. Філософія ж просто не встигає за таким значним прогресом. Однак від її успішного становлення залежить духовне вдосконалення людини. При всіх технічних інноваціях, цивілізація перестає бути розвиненою без нематеріальних аспектів життя. Саме тому роль філософії в сучасному світі просто величезна.

Спробуємо коротко розглянути основні напрямки цієї дисципліни. По-перше, це аналітична філософія. У ній важливу роль займає лінгвістика. Аналітична філософія зробила мову практично своєю основою. Цей напрямок дотримується раціоналістичного, логічного, дослідницького підходу до пізнання життя.

По-друге, це феноменологія. Цей напрямок йде в саму глибину психології людини. Відповідно до нього, кожен предмет і явище не варто розглядати лише як матеріальні об 'єкти з будь-якими характеристиками. Варто пам 'ятати, що реально існуюча річ і її розуміння у свідомості людини можуть значно відрізнятися. Саме образи явищ і предметів, які сприймаються і фіксуються особистістю, поклав у свою основу даний напрямок, назвавши їх феноменами.

По-третє, це постмодернізм. Це дуже неоднорідний і різноманітний напрямок. Однак його об 'єднує спільна ідея про те, що необхідно відкинути всі старі стереотипи, установки, які тепер почали заважати успішному розвитку філософської думки. Постмодернізм відкидає колишні традиції і шукає нові форми пізнання світу.

Тепер ви знаєте всі особливості сучасної філософії. В даний період ця дисципліна знаходиться в досить нестійкому становищі, тому досить складно чітко виділити її основні характеристики.