Що таке аналіз чутливості прибутку?

Що таке аналіз чутливості прибутку?


Аналіз чутливості - це метод оцінки ризику, що відноситься до групи кількісних методів. Його суть полягає в наступному. Визначається величина, зміна якої можна відстежити і виміряти. Це величина, що має велике значення для можливості реалізації проекту. Потім по одному змінюються вхідні параметри, при цьому фіксується зміна контрольної величини. Якщо величина змінилася більше, ніж на 5% (у деяких випадках допускається граничне відхилення до 10%), проведений аналіз чутливості говорить про те, що проект має високий ступінь ризику. Адже така сила реагування говорить про високий ступінь залежності від коливань вхідних параметрів.


Ми не будемо наводити докладні формули обчислень, а на прикладі пояснимо, що може бути контрольною вимірюваною величиною, а що - змінюваним параметром, від якого вона залежить.

Найчастіше на практиці виконується аналіз чутливості прибутку підприємства. Потрібно виміряти залежність прибутку, який буде отримувати компанія, від інших величин, і відповідно, оцінити ступінь ризику. Отже, від чого може залежати прибуток? Від обсягу реалізації, від питомих змінних витрат та інших факторів. Сила впливу кожного з цих факторів буде залежати від роду діяльності компанії, типу виробництва. Так, одні підприємства будуть сильніше реагувати на зміну закупівельних цін на сировину, інші - на зміну обсягів виробництва.

В якості факторів, стійкість до яких враховується при аналізі, можуть виступати і показники економічної ситуації в цілому на ринку/в країні, наприклад, інфляція. Причому в кожному випадку, виконуючи аналіз чутливості, бажано змоделювати три сценарії. Це найкращий варіант розвитку ситуації, песимістичний і, нарешті, реалістичний.

Важлива умова: при зміні вихідних даних і наступних вимірюваннях контрольної величини важливо, щоб змінювався тільки один вхідний параметр. В іншому випадку отримані результати складно вважати достовірними. Але, оскільки в реальності ми маємо справу із сукупністю змінюваних факторів, подібні розрахунки, що враховують відразу кілька величин, виконуються за допомогою комп 'ютера. Аналіз чутливості проекту проводиться в 6 етапів:

  1. Встановлення вхідних параметрів, що впливають на вимірюваний показник (наприклад, прибуток).
  2. Визначення формули, що показує залежність прибутку від вхідних параметрів.
  3. Розрахунок показника при прогнозованих впливаючих на нього факторах.
  4. Розрахунок показника при зміні впливаючих на нього факторів (зміни факторів і, відповідно, шуканого показника виражаються у відсотках). Ця процедура проводиться для всіх досліджуваних факторів, дані фіксуються в таблицях і наочно відображаються у вигляді графіків. Крім того, існує варіант аналізу, при якому в розрахункову формулу підставляють не зміни факторів у відсотках, а конкретні значення. Це дозволяє виявити, що станеться з показником (прибутком) при конкретних вхідних значеннях.
  5. Виявлення найбільш значущих факторів, від яких у разі конкретного підприємства залежить прибуток, а також розрахунок їх критичних значень.
  6. Підсумковий аналіз результатів.

Часто аналіз чутливості прибутку виконується одночасно з аналізом беззбитковості. У сукупності ці розрахунки дають найбільш повну картину того, що буде відбуватися з підприємством при змінюваних умовах, і яким чином можна зберегти рентабельність виробництва. Вони також виявляють гранично допустимі для підприємства значення вхідних параметрів.

Таким чином, аналіз чутливості інвестиційного проекту або діючого підприємства дозволяє встановити ступінь фінансового ризику, доцільність вкладення коштів, а також виявити аспекти, що потребують найбільш пильної уваги, і розробити заходи щодо захисту стабільності компанії. Все це допомагає правильно розподіляти трудові та фінансові ресурси, сприяє ефективному управлінню підприємством і забезпечує йому стабільний прибуток.