Санація підприємства - це система заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства. Як уникнути банкрутства

Санація підприємства - це система заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства. Як уникнути банкрутства


Процедура санації підприємства передбачає сукупність заходів, спрямованих на попередження банкрутства компанії, поліпшення її фінансового становища і конкурентоспроможності. Підприємство-боржник за результатом процедури отримує фінансові ресурси, що дозволяють виконати його грошові зобов 'язання і відновити нормальну платоспроможність.

Коли проводиться процедура

Ситуації, в яких затребувана процедура санації підприємства, це:

 1. Підприємство самостійно намагається відшукати способи отримання допомоги з боку для подальшого виходу з кризового становища. Кредитори при цьому не ініціюють процедуру банкрутства.
 2. У заяві, що подається організацією до арбітражного суду, вказується факт банкрутства і вносяться пропозиції про використання санації.
 3. Судове рішення про санацію приймається на підставі заяв, що надійшли від кредиторів компанії-боржника.

Залежно від ступеня тяжкості кризової ситуації та критеріїв надання фінансової підтримки санація підприємства передбачає:

 • Реорганізацію підприємства в процесі санації без зміни юридичного статусу. Варіант, застосовний при тимчасовій кризі для відновлення платоспроможності;
 • Реорганізацію компанії зі зміною юридичного статусу. До способу вдаються при безнадійному кризовому становищі організації.

Поліпшення ситуації без зміни юридичного статусу може здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, що виділяються (для державних структур), цільової банківської позики (видається на підставі аудиторського висновку), випуску цінних паперів, пільгового оподаткування або переведення боргів в іншу організацію, що дала згоду на прийняття участі в санації боржника.

Основні показники ліквідності визначаються на підставі балансу рахунків боржника та величині заборгованостей за будь-якими типами позик.

Аналізу піддаються всі види витрат з метою визначення можливості їх використання в подальшому, продажу або оренди. Комісія виявляє кількість наявної сировини, швидкозношуваних предметів і предметів з низькою цінністю, палива та інших матеріальних і товарних цінностей, що не мають відношення до виробничого процесу.

Члени комісії центру фінансового оздоровлення підприємств на підставі отриманої в результаті проведеного аналізу інформації роблять висновки і готують пропозиції щодо способів і форм ведення санації, матеріально-технічних і фінансових джерел ресурсів для подальшої реалізації проектів.

Методи проведення санації

Залежно від тяжкості кризової ситуації вибираються заходи щодо запобігання банкрутства та ліквідації. Платоспроможність відновлюється двома методами: захисним і наступальним.

Захисний метод

При захисному способі використовуються:

 • Скорочення штату та інвестицій.
 • Зміцнення структур підприємства.
 • Ліквідація нерентабельних виробництв.
 • Зниження обсягу виробництв.
 • Санація балансу, що самостійно проводиться підприємством.

Спосіб включає в себе кілька методик:

 • Розширення робочого штату та обсягів виробництва.
 • Модернізація виробничо-технічних процесів.
 • Впровадження нових технологій, вигідних з економічної точки зору.
 • Збільшення асортименту послуг і товарів.
 • Освоєння нових ринків.
 • Підвищення якості обслуговування або продукції.
 • Збільшення конкурентоспроможності.

Кредитори або арбітражний суд приймають рішення про застосування конкретного методу на підставі проведеного фінансово-господарського аналізу діяльності підприємства.

Пункти плану санації підприємства

Компанія-боржник спільно з кредиторами складають план досудової санації, в якому наводяться:

 • Інформація про поточний господарський і фінансовий стан та структуру організації, наявність філій і підприємств, їх правовий статус.
 • Цілі санації та заходи, які будуть вживатися для підвищення рівня платоспроможності компанії (продаж і здача в оренду майна, реструктуризація, усунення або перепрофілювання нерентабельних виробництв, скорочення штату, зміни термінів позик), тимчасові рамки для їх втілення.
 • Розрахунок фінансової суми, необхідної для проведення запланованої процедури.
 • Визначення джерел грошових коштів для здійснення заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення при банкрутстві, в числі яких - зобов 'язання кредиторів або інвесторів, бюджетні ресурси, позики в банках.
 • Вивчення умов, на яких кредитори та інвестори згодні брати участь у досудовій санації: оренда або придбання майна та фондів компанії, переведення на інвесторів кредиторських вимог і боргів, розпорядження частиною продукції.
 • Наслідки виконаного плану заходів щодо санації підприємства - це прогнозовані збитки і прибуток, міграція грошових коштів у звітному періоді.

Складений план після отримання схвальної оцінки кредиторів направляється до господарського суду для затвердження. Питання про банкрутство організації ставиться, якщо протягом півроку з моменту прийняття рішення про санацію план не був поданий на затвердження до суду.

Наслідки процедури санації

Максимальний термін проведення досудової санації - один рік. Уповноважений орган у певних ситуаціях може пролонгувати його не більше ніж на шість місяців.

Кредитори отримують від керуючого звіт і список вимог за два тижні до закінчення процедури санації. Для розгляду звіту скликаються збори, які приймають одне з рішень:

 1. Виконання складеного плану, в тому числі пошуку інвестицій, і завершення процедури, спрямованої на відновлення кредитоспроможності та платоспроможності організації.
 2. Направлення до суду клопотання про дострокове припинення процесу зважаючи на відновлення платоспроможності та початок розрахунків з кредиторами; пролонгації терміну проведення санації; визнання банкрутства компанії та ініціації ліквідації юридичної особи.
 3. Укладання світового рішення.

Санація вважається задовільною, якщо за підсумками її проведення показники діяльності організації свідчать про збільшення ліквідності, наявність прибутковості, платоспроможності, тобто про закінчення фінансової кризи.