Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Розрахунок ефективності інвестиційного проекту


В рамках розвитку ринкових відносин, інвестування виступає важливою основою фінансової діяльності та джерелом економічного розвитку. Дуже корисно вміти провести розрахунок ефективності інвестицій, з часом розширюючи їх масштаби.


Оцінюючи ефективність інвестиційного проекту, слід пройти кілька стадій:

1) розробити інвестиційну пропозицію та декларацію про наміри;

2) сформувати техніко-економічне обґрунтування проекту;

3) здійснити економічний моніторинг;

4) провести розрахунок економічної ефективності проекту.

Потрібно зібрати необхідну інформацію, кількість якої буде залежати від стадії, на якій знаходиться проект, і від його складності. До неї входить мета, відомості про організацію, яка реалізує проект (організаційно-правова форма, час існування на ранці, стан фінансів тощо), вид продукції, оцінка ризиків. Також слід врахувати, що збір цієї інформації ведеться перш ніж розрахунок ефективності.

Важливо проводити оцінку наступних видів результативності проекту:

1) Продуктивність програми в цілому (це найчастіше відбувається з боку комерційної або громадської позиції, і обидва ці види варто розглядати з точки зору одного респондента, який реалізує даний проект, використовуючи власні кошти).

Розрахунок ефективності цих сторін переслідує такі цілі:

- визначити потенційну привабливість програми для ймовірних партнерів;

- знайти джерела фінансування.

2) Дієвість участі в інвестпроекті. Бути задіяним у реалізації програми може хто завгодно: і саме підприємство, яке створює проект, і банки, які його кредитують, і компанія, що надає в лізинг обладнання, і т. д. Також проект може бути порушений більш високими структурами, такими, як, регіон, галузь, що може істотно позначитися на виконанні інвестпроекту.

Потрібно визначити, наскільки ефективна участь кожного респондента в програмі.

Цей вид результативності проекту переслідує такі цілі:

- перевірити реалізованість інвестиційної програми;

- оцінити зацікавленість усіх учасників у здійсненні проекту.

Розрахунок ефективності інвестпроекту - це категорія, яка відображає відповідність або невідповідність програми інтересам і цілям її респондентів.

Оцінюючи комерційну ефективність, слід врахувати, що в якості ефекту тут виступає потік реальних грошей, що визначається як загальне число фінансів від операційної та інвестиційної діяльності для кожного року реалізації проекту.

Вимірювання ефективності реклами полягає в тому, щоб визначити частку невизначеності рішень маркетингу. Сама реклама - це інформування потенційного споживача про товар. Розрахунок ефективності реклами проводиться за допомогою наступних показників:

1) ступінь введення інформації про товар у споживчу свідомість;

2) кількість здійснюваних покупок в одиницю часу тощо.

Приймаючи рішення про ефективність проекту, слід визначити те, наскільки він відповідає вимогам і цілям розробників інвестиційної програми. Тоді вже можна говорити про його реалізацію.