Ризик ринковий: поняття, форми, управління ризиками

Ризик ринковий: поняття, форми, управління ризиками


Твердження про те, що будь-яка господарська діяльність пов 'язана з ризиком, не викликає сумнівів у жодного підприємця.

Займаючись виробництвом, торгівлею або наданням послуг, керівники компаній і фірм орієнтуються на ринкову систему, що диктує своєрідні закони, правила, поняття норми і конкуренції. З повною визначеністю і впевненістю розрахувати функціонування економічних систем просто неможливо.

Значення правильного керування ризиками

На процес прийняття управлінських рішень різного масштабу (від повсякденних місцевого значення до стратегічних і життєво важливих для організації) впливає велика кількість різних факторів і умов. Передбачити напевно той чи інший результат ситуації заважає невизначеність, яка виражається в нестачі інформації, даних, а також у впливі фактора випадковості.

Різновидом економічної невизначеності стає ризик. Це явище притаманне більшості сфер людської діяльності. Сьогодні співробітники, які вміють досліджувати, прогнозувати і аналізувати ризики, вважаються надзвичайно важливими для успішного функціонування підприємства. Обсяг прибутку, конкурентоспроможність і саме виживання фірми багато в чому залежить від здатності її менеджерів передбачити наслідок тієї чи іншої дії.

Аналізувати ринкові фінансові ризики довіряють фахівцям, які володіють достатнім досвідом і кваліфікацією. Завданням такого менеджера стає забезпечення захисту активів і прибутку компанії від збитків, понесених в результаті зміни і коливання процентних ставок, валютних курсів та інших економічних і фінансових явищ.

Що таке ризик: поняття, характеристика

Ризиком називають ситуацію, пов 'язану з існуванням певного вибору між кількома передбачуваними варіантами альтернатив. Настання ризикованої події тягне за собою як позитивний, так і негативний результат.

Іншими словами, ризик - це можливість настання успіху або невдачі. Це поняття слід відрізняти від невизначеності, оскільки ризик може бути оцінений, а його вплив піддається вимірюванню.

Ознаки ситуації ризику:

Дана категорія ризиків відображає можливість збитків (втрат фінансів) кредитних організацій через те, що змінилася ціна фінансових інструментів на ринку або коливаються курси валют. Також ця категорія ризику відображає можливість виникнення прибутку або збитку торговельної організації у разі зміни цін.

Для банків процентний ризик стає найсуттєвішим, оскільки безпосередньо впливає на підсумковий результат діяльності. Він виражається в можливості підвищення або зниження вартості активів банківської організації внаслідок коливання процентних ставок за депозитами і кредитами.

Значення ризику для інвесторів

При оцінці економічної ефективності майбутніх вкладень кожен інвестор зацікавлений в отриманні об 'єктивних і достовірних даних про ступінь ризику конкретного проекту.

У нього існує певний очікуваний діапазон прибутковості портфеля цінних паперів, а можливість того, що фактичний прибуток вийде за межі цього інтервалу, і є ризик ринковий.

Тобто, це існування ймовірності отримання втрати, збитку або недонадходження прибутку. Втрати, супутні здійсненню господарської діяльності, бувають матеріальними, трудовими та фінансовими. Ринкові фінансові ризики мають свою градацію, відповідно до якої найбільш високоприбуткові варіанти вкладень капіталу стають, як правило, надзвичайно ризикованими. Іноді настільки, що інвестори приймають рішення не мати з ними справ, так як "гра не варта зволікань".

Чому виникають ризиковмісні ситуації?

Найчастіше в освіті ситуацій, пов 'язаних з ризиком, беруть участь зовнішні та внутрішні причини.

Внутрішніми причинами виникнення ринкового ризику стають:

  1. Навмисна протидія. Наприклад, придбання або збут певної категорії фінансових інструментів.
  2. Неправильні вчинки керівників при прийнятті управлінських рішень. Це може бути придбання або реалізація акцій, облігацій, валюти, а також помилки в кількості і терміні цих маніпуляцій.

Зовнішніми причинами, що формують ризиковмісні ситуації, прийнято вважати:

  1. Несприятлива зміна вартості фінансових інструментів через події, що відбуваються з емітентом, і загального стану ринку (впливає на фондовий ризик).
  2. Коливання цін на дорогоцінні метали.
  3. Використання великої кількості специфічних фінансових інструментів (облігації, кредити, іпотечні позики), які можуть бути не погашені вчасно.
  4. Різко змінюються курси валют.
  5. Випадки, коли клієнти і контрагенти не виконують умови договорів.

Що означає "оцінка ринкового ризику"?

Для того щоб убезпечити підприємство від непередбачуваного впливу ризиковмісних ситуацій, ризик ринковий піддають оцінці та аналізу.

Основна мета цих дій полягає в тому, щоб підтримувати прийнятий компанією ризик в тих рамках, які враховані при постановці стратегічних завдань. Це необхідно для збереження активів і капіталу, а також для зниження або усунення збитків.

Основна проблема фахівців, що займаються оцінкою та управлінням ризиками, є відсутність будь-яких універсальних рецептів. Кожна ситуація і питання унікальні і потребують індивідуального підходу. Тому поряд з кваліфікацією, досвідом і професіоналізмом менеджерам необхідні такі якості, як інтуїція і гнучкість мислення.