Ресурси внутрішні та їх значимість для людини

Ресурси внутрішні та їх значимість для людини


Кожна людина володіє життєвими ресурсами, якими може розпоряджатися і забезпечувати певні процеси. Завдяки особистісним ресурсам забезпечуються потреби у виживанні, безпеці, комфорті, соціалізації та самореалізації. Іншими словами можна сказати, що зовнішні та внутрішні ресурси людини - це її життєва опора.

Характеристика особистих ресурсів

Ресурси поділяють на особисті (внутрішні) і соціальні (зовнішні).

Внутрішні ресурси - це психічно-особистісний потенціал людини, а також навички і характер, які підтримують людей зсередини.

Зовнішні ресурси - це ті цінності, які виражаються в соціальному статусі, зв 'язках, матеріальному забезпеченні і всьому іншому, що допомагає людині в зовнішньому світі і соціумі.

Ця стаття розповість про те, наскільки в житті людини важливі ресурси внутрішні і, яким чином їх слід розвивати, а також використовувати для досягнення успіху.

До внутрішніх ресурсів людину можна віднести:

- здоров 'я (фізичне та психологічне);

- характер;

- інтелектуальні здібності;

- навички, вміння, досвід;

- позитивне мислення та емоції;

- самооцінку та ідентифікацію;

- самовладання;

- духовність.

Для досягнення успіху і гармонії зі світом саме ці внутрішні ресурси людини повинні бути розвинені до максимального рівня. Багато фахівців у галузі соціальної психології відзначають, що люди, які займаються самовдосконаленням, в більшості випадків домагаються поставлених цілей. У них є можливість контролювати в першу чергу себе, а вже потім брати під контроль ситуації, що оточують їх. Саме такий алгоритм поведінки є правильним для впливу на різні соціальні процеси.

Здоров 'я (фізичне та психологічне)

Здорове тіло людини, яка в необхідній кількості отримує відпочинок і їжу, а також у необхідній кількості витрачає свою внутрішню сексуальність і енергію - це внутрішні ресурси людини, від яких залежить велика частина успіху в житті.

Психологічна складова (процеси психіки та її функції) також розцінюються як основоположні ресурси. Внутрішні складові психіки особистості - це ерудованість і начитаність, образне і абстрактне мислення, інтелект, вміння користуватися інформацією, здатність до аналізу і синтезу, увага, швидка перемиканість з одних об 'єктів на інші, воля і уява.

Емоції і позитивне мислення

Різні емоційні статки - це невичерпні ресурси. Внутрішні настрої можуть задавати ритм, як фізичному тілу, так і психіці в цілому. При цьому ресурсами виступають як відчуття сприятливих емоцій, таких як радість, щастя, веселощі, умиротвореність, так і відчуття горя, печалі, гніву, люті. Але кожна з емоцій повинна нести в собі творчу функцію. Наприклад, лють і гнів у відстоюванні своїх прав може позначити особистісні кордони і не дозволить опоненту їх порушувати. А ось лють, спрямована на знищення (моральне або психологічне) іншої особистості, вже несе в собі руйнівну функцію.

Ракурс на творення дозволить виробити здатність до позитивного мислення, що дуже часто стає помічником у вирішенні багатьох проблем і життєвих негараздів.

Характер

Під характером розуміються не тільки ті риси, які є високоморальними і привабливими для суспільства в цілому, а й ті, які допомагають особистості просуватися до досягнення будь-яких результатів. Наприклад, у суспільстві не дуже вітається гнівливість і дратівливість, але завдяки їм людина завжди зможе постояти за себе у важкій ситуації. Саме тому такі риси - це теж ресурси. Внутрішні ресурси особистості, що полягають у характері, звичайно, повинні бути близькі до ідеалів суспільства. Варто пам 'ятати про те, що всі особливості характеру повинні проявлятися в потрібний час і в потрібному місці, в такому випадку вони підуть тільки на користь самій людині і оточуючим.

Навички, вміння, досвід

Вміння - це те, що людина навчилася робити, а навичка - це автоматизування вміння. Завдяки цьому особистість може приносити користь людям, які його оточують. Таким чином проявляється внутрішній ресурс, який полягає в умінні.

Досвід, перероблений і пережитий, є важливим ресурсом людини. Все те, що змогла усвідомити і відчути людина це вже досвід і в майбутньому особистість може усвідомлено нею скористатися в схожих ситуаціях для подолання будь-яких труднощів.

Самооцінка та ідентифікація

Ідентичність - це те, з чим ми себе ототожнюємо та ідентифікуємо. Остання характеристика може бути професійна, соціально-рольова, гендерна. Це також є внутрішнім ресурсом, що дозволяє виконувати ті функції і обов 'язки, які ми свідомо приймаємо. Самооцінка відіграє важливу роль у житті людини і правильне використання цього ресурсу. Можна сказати, що саме реальна оцінка свого становища в суспільстві і ставлення до себе дозволяють зважувати власні вчинки і невдачі, робити висновки і продовжувати домагатися поставлених життєвих цілей.

Самовладання

Вміння правильно реагувати на ситуації, що відбуваються, - це вкрай важлива складова будь-якої особистості. Використання ресурсу самовладання дозволяє людині аналізувати і правильно вибирати модель поведінки, яка не нашкодить ні оточуючим, ні самому собі.

Духовність

Під духовністю в галузі внутрішніх ресурсів розуміється не тільки віра у вищі сили, а й цінності, які пов 'язані зі справедливістю, любов' ю, вірою в магію та енергетику. Саме ці нематеріальні цінності піднімають людину над земним хаосом, і дозволяють їй ставати більш розумним.