Регіональний бюджет - фінансова основа роботи регіональних органів влади

Регіональний бюджет - фінансова основа роботи регіональних органів влади


Фінансовою основою місцевих органів влади є регіональний бюджет. Майнові та грошові права, що надаються даним органам, дозволяють скласти, розглянути, затвердити і, звичайно ж, виконати свій бюджет.


Регіональний бюджет - це основний канал доведення до громадян кінцевого результату виробництва. Саме за допомогою цього джерела проводиться перерозподіл громадського продукту між верствами населення та адміністративно-територіальними одиницями. Крім перерахованого, з цього виду бюджету відбувається фінансування таких значущих галузей, як харчова промисловість, комунальне господарство та інших бюджетних організацій. Це, свого роду, інструмент процесу підвищення добробуту громадян.

З економічної точки зору регіональний бюджет повинен виконувати такі функції:

- формувати грошові фонди, що беруть участь у фінансовому забезпеченні функціонування місцевих органів влади;

- розподіляти ці фонди між провідними галузями господарства;

- контролювати фінансово-господарську діяльність підвідомчих організацій, установ і підприємств.

Формування регіонального бюджету здійснюється відповідними органами влади і складається з виконання певних етапів, пов 'язаних зі складанням його, затвердженням і виконанням. Основними складовими даного бюджету, як і будь-якого іншого, є дохідна і видаткова частини.

Основу дохідної частини складають різні надходження до бюджету. У податкових надходженнях найбільшу питому вагу займає земельний податок. Даний вид податку є економічним інструментом у досягненні високої ефективності використання землі. Також земельний податок служить джерелом відшкодування витратної частини місцевого бюджету на облаштування та освоєння нових територій.

Регіональний бюджет повинен бути підкріплений фіксованими джерелами доходів. Саме ці джерела повинні сприяти збільшенню платежів, так як бюджетним видаткам властива тенденція до постійного збільшення. Тому в бюджеті будь-якого регіону повинна бути відведена важлива роль регулюючим джерелам, що представляють собою кошти, що надходять з бюджетів вищого рівня.

До числа регулюючих доходів входять:

- відсоткові відрахування від податкових надходжень бюджетів вищого рівня;

- дотації та субвенції з вищих бюджетів.

Роль регулюючих доходів полягає у забезпеченні грошовими ресурсами регіональних органів влади, а також це джерело доходів служить підвищенню зацікавленості місцевої влади у зборі коштів до бюджету вищого рівня.

Найчастіше витрати регіонального бюджету перевищують доходи. У цьому випадку від дефіциту бюджет можуть врятувати тільки дотації або субвенції з бюджету вищого рівня. Однак дані джерела не мають стимулюючих якостей і сприяють розвитку почуття утриманства у регіонів.

Регіональний бюджет не може існувати без своєї видаткової частини, головним напрямком якої є фінансування таких соціально-культурних установ, як охорона здоров 'я і народна освіта, а також інших бюджетних організацій. При цьому структура бюджетів різних регіонів різниться між собою. Якщо в обласних, міських та крайових бюджетах видатки на соціально-культурні заходи становлять майже половину всіх видатків, то у селищних, сільських та районних бюджетах - до 86%.