Приклад соціального проекту. Соціальні проекти для молоді: приклади

Приклад соціального проекту. Соціальні проекти для молоді: приклади


Для вирішення деяких соціальних проблем створюються соціальні проекти, в рамках яких вирішуються різні питання. Але перш ніж розглядати соціальні проекти, необхідно визначитися, що це. Які особливості мають ті з них, що спрямовані на молодь? Що вас цікавить? Соціальні проекти в школі, приклади їх реалізації? Або проекти, орієнтовані на старших? Скажімо, соціальні проекти для молоді, приклади вже їх реалізації?

Що таке соціальний проект?

Під соціальним проектом розуміють чітко сформульовану ідею щодо певної соціальної проблеми або спрямовану на поліпшення якогось аспекту соціального життя. Але крім ідеї, він повинен запропонувати ще шляхи її реалізації, відповівши на питання про те, коли буде реалізований, де, в яких масштабах, хто буде головною цільовою групою проекту. Допоможе вам зрозуміти, що собою він являє, приклад соціального проекту, який буде опублікований нижче. Також, крім цих питань, необхідно вирішити питання фінансування (можна обійтися і без нього, але буде складно). Зазвичай шляхів фінансування 2: коли його фінансують учасники проекту зі своїх власних коштів або спонсорство від суб 'єкта з великими фінансовими можливостями.

До соціальних проектів відносять пропозиції щодо реформування системи соціального забезпечення, соціального захисту, охорони здоров 'я, подолання наслідків соціальних і природних потрясінь. Цілі в таких проектах намічаються відразу і можуть редагуватися тільки при досягненні проміжних результатів, щоб мати можливість оцінювати ефективність діяльності. Якщо говорити про соціальні проекти для молоді, приклади їх реалізації, вони не сильно відрізняються в загальній масі, але деякі особливості є (хоча можна сказати, що вони спільні в тій чи іншій мірі для всіх проектів).

Які особливості мають проекти, спрямовані на молодь?

Найголовніша особливість - те, що вони спрямовані виключно на молодь і аспекти її життя. При створенні молодіжного соціального проекту необхідно враховувати популярні віяння, потреби, потенційну аудиторію проекту. Слід детально описувати кожні конкретні ситуації, які мають бути покращені, а також всі конкретні методи та їх застосування. Приклади шкільних соціальних проектів принципово не відрізняються.

Чому повинен відповідати проект?

Проект має відповідати таким умовам:

 1. Повинні бути відсутні протиріччя у висуваних ідеях і способах реалізації.
 2. Повинна існувати можливість реалізації в даних умовах.
 3. Повинен створюватися на науковій основі із застосуванням наукового методу під час опрацювання кожного етапу. Можна сказати про соціальні проекти для школярів, приклади їх повинні вміти зацікавити цих непосидючих дітей.
 4. Має давати відповідь на соціальне замовлення, яке виникло в суспільстві.
 5. План реалізації повинен бути ефективним і таким, що дозволить досягти мети.
 6. Це повинен бути соціально-культурний проект, приклад якого навіть на стадії розробки зможе зацікавити молодь.

Як необхідно оформляти соціальний проект?

Що має бути в проекті? Спочатку необхідно вибрати напрямок. В якості області роботи може бути обрано здоров 'я, творчість, демографічні питання, оздоровлення, наукова або культурна освіченість, популяризація спорту або кращого ставлення до інших людей. Після вибору напрямку слід визначитися з метою: так, якщо була обрана наука, то в якості конкретної мети може бути популяризація радіоелектроніки, конструювання, фізики, наукового методу вивчення, створення клубу логічної думки або астрономічного гуртка.

Після визначення цілей необхідно задуматися про завдання - максимально сконцентровані цілі. Прикладом завдань можуть бути такі: щеплення якостей, які дозволять важким підліткам з групи ризику облаштуватися в житті як нормальний громадянин, або допомогу у визначенні місця навчання/роботи після закінчення школи. Коли визначено напрямок, цілі і завдання, то слід обговорити план дій і терміни реалізації, а також місце, де всі напрацювання будуть отримувати життя. У плані дій повинен міститися максимально деталізований список дій, в якому буде вказуватися, що слід робити для досягнення цілей. Щоб ви мали найкраще уявлення про те, що від вас потрібно, можна ознайомитися з чотирма соціальними проектами для молоді.

Далі будуть йти приклади. Але хоча в них і написано, для чого вони спрямовані (молодь, сироти), їх можна розглядати як соціальні проекти в школі. Приклади нехай будуть і не дуже масштабні, але дозволять ознайомитися з номінальною складовою. До роботи бажано підключити шкільного психолога.

Приклад соціального проекту для молоді № 1

Напрямок: подружні взаємини молодих людей.

Мета. Зменшити кількість людей, які розлучаються після перебування в шлюбі, шляхом підготовки та роз 'яснення обов' язків і прав майбутнього подружжя.

Завдання:

 1. Пояснити, що таке шлюб, які обов 'язки і права будуть у кожного з подружжя.
 2. Допомогти розподілити майбутні обов 'язки зараз, щоб потім не виникало притирок.
 3. Допомогти знайти причини, чому молоді люди хочуть одружитися, і визначити, чи розуміють вони, що він означає.

Потрібен поетапний план, в якому розписані всі дії і їх послідовність.

Термін реалізації: безстроково.

Місце реалізації: місто таке-то.

Приклад для молоді № 2

Приклад соціального проекту, що підходить для школи або молодіжної компанії.

Напрямок: підтримка материнства і профілактика сирітства.

Мета: надання благодійної допомоги відмовникам та неповнолітнім сиріткам, які проходять лікування в лікарні.

Завдання:

 1. Привернення суспільної уваги до даної проблеми у зв 'язку з тим, що більшість людей не проінформовані про її існування.
 2. Збір коштів, матеріальної допомоги, іграшок і ліків, для передачі в лікарню з подальшим використанням для відновлення здоров 'я у відмовників і неповнолітніх сиріт.
 3. Залучення коштів з державного бюджету або з благодійних фондів для поліпшення відмовників або сиріт, які перебувають у лікувальних медичних закладах.
 4. Звернення уваги на проблему дітей без батьків з метою переконання людей всиновлювати дітей.

Детально розписаний план, в якому описані деталі пошуку коштів та їх передачі.

Термін реалізації: 16 червня 2015 року - 7 липня 2016 року.

Місце реалізації: Дитяча обласна лікарня міста Самари.

Приклад для молоді № 3

Приклад соціального проекту, що підходить для школи або молодіжної компанії.

Напрямок: соціальна адаптація молоді з вродженими вадами та інвалідністю в університетах.

Мета: досягнення соціалізації фізично відмінних студентів.

Завдання:

 1. Сприяння повноцінності соціалізації учасників проекту.
 2. Взаємодія з організаціями, які здійснюють соціальний захист для таких людей.
 3. Допомога в соціально-культурному житті.
 4. Допомога, спрямована на подолання духовної та фізичної самотності.
 5. Надання впливу на формування адекватного ставлення в суспільстві до молоді з особливими потребами.
 6. Створення умов, коли молодь з особливими потребами зможе спокійно займатися творчою діяльністю.
 7. Реалізація творчої реабілітації.
 8. Пошук, перевірка та впровадження нових методів реабілітації.

Детальний план.

Термін реалізації: безстроково.

Місце: університет такого-то міста.

Соціальні проекти для школярів, приклади їх реалізації можуть відрізнятися - для них можна вибрати допомогу дітям-інвалідам, що навчаються у звичайних школах.