Політичні погляди

Політичні погляди


Політичний погляд є тим фактором, який забезпечує порядок і цілісність у суспільстві, здатність приходити до спільного знаменника і рухатися далі шляхом прогресу. І це незважаючи на наявність всіляких соціальних груп, які часто мають абсолютно протилежні інтереси.


Тобто, політичні погляди - це такі переконання, що стосуються фактів і цінностей, які актуальні для певної партії, людини або соціальної групи і представляють їх інтереси.

Він завжди діє з якоюсь метою, тим більше, якщо його дії мають політичний характер. Їх спрямованість завжди конкретна, при цьому не настільки важлива, участь це у виборах, в політичних акціях або посада в державних органах. Напрямок і методи подібних дій залежать від панівних уявлень про цінності та устрій суспільства. Політичні погляди класу, нації або окремої людини показують, як ті розуміють і інтерпретують те, що відбувається насправді, на які ролі, статуси і блага розраховують. Сформовані переконання надають сенсу всій політичній діяльності груп, партій та окремих осіб в межах тих цінностей, які мають значення в даний момент. Тим самим, політичні погляди виступають формою, що впливає на політичну поведінку, і основою, на якій будується світогляд політики. Всі вони, так чи інакше, стосуються питань влади, авторитету тощо.

Політичні погляди виконують дві функції одночасно:

- інтегративну, яка полягає в гуртуванні членів, групи, партії, класу;

- розмежувальну, яка полягає у відділенні однієї групи, партії від інших.

Відмінності в соціальній, політичній, економічній моделях усіх країн є наслідком домінування одних політичних переконань над іншими. Види політичних поглядів виділяють за двома критеріями:

1) За моделлю суспільства, яке передбачається побудувати, погляди бувають:

- праві;

- центристські;

- ліві.

2) За засобами і методами здійснення прогресу погляди розрізняють:

- радикальні (які здійснюють перетворення революційним шляхом);

- центристські (які віддають перевагу шляху реформ, але помірних, поступових);

- консерваторські (які прагнуть зберегти той порядок, який вже встановився).

Політичні погляди виникли ще в період Просвітництва. Ідея прогресу обґрунтовувалася ними по-різному, отже, і типи суспільства, які могли б втілити ці ідеї, теж пропонувалися різні.

Прихильники правих поглядів бачили прогрес тільки в тому суспільстві, в якому існує вільна конкуренція, підприємництво, приватна власність, ринок. Однак набір правих поглядів дуже неоднорідний (і так було з самого початку): від ультраправих, які представляють фашисти, до ліберальних демократів.

Прихильники лівих поглядів бачать прогрес у невпинному перетворенні суспільства до тих пір, поки не настане соціальна рівність і справедливість. Вони вважали, що особистість повинна мати всі умови для повноцінного розвитку. Однак способи досягнення цих цінностей бачилися ними по-різному. Так, комуністи воліють перетворювати суспільство радикальними способами. Рівність і справедливість повинні досягатися в умовах економіки, організованої планово. Вже при соціалізмі, як початковій стадії комунізму, підтримується цінність суспільної власності. Соціал-демократи і соціалісти, навпаки, для соціальних перетворень воліють вдаватися не до революцій, а до реформ. Справедливість і рівність вони розуміють як створення однакових умов для розвитку особистості на самому початку життєвого шляху, на старті, що, однак, не завжди призводить до однакових результатів.