Походження філософії

Походження філософії


Ось уже багато століть найбільші уми займає така проблема, як походження філософії. Мислителі вдивляються вглиб історії для того, щоб зрозуміти повною мірою вчення, яке поставило перед собою завдання осягнення буття. Так як і чому відбулося народження філософії? На це питання мислителі сформулювали три основні концепції. Розгляньмо кожну з них.


Перша концепція - міфогенна. Її суть полягає в припущенні про те, що філософія є вершиною міфу. Розберемо цю концепцію детальніше. Спочатку людина придумала вимисли і легенди, які за своєю суттю є афективним, емоційним способом осягнення світу. Потім абсолютно природний розвиток міфів породив окремий напрямок, який спрямований на розуміння буття за допомогою розуму і логіки. У цій концепції, що розкриває походження філософії, є важлива перевага. Вона враховує той факт, що вивчення і розуміння життя неможливе лише за допомогою однієї логіки. Філософія, як вершина міфу, - це не просто розумний спосіб пізнання, а й осягнення буття за допомогою емоційної складової мислення особистості. Тобто, концепція визнає, що мислитель повинен користуватися не тільки логікою, а й усіма іншими інструментами, які є в його розпорядженні. Зокрема, мається на увазі індивідуальний чуттєвий досвід філософа, а не просто теоретичні раціональні схеми.

Наступна концепція має назву гносеогенної. Походження філософії, згідно з цією теорією, більшою мірою пов 'язане з науковим раціоналізмом, ніж з міфологією. Спробуємо розібрати цю думку детальніше. Згідно з цією концепцією, філософія - це не продовження міфів, а скоріше їх критичне і раціональне подолання. У цьому випадку відбувається перемога розуму і логіки над афективною вигадкою. Багато вчених відзначають слабке місце цієї концепції, що полягає в тому, що тут виключається важливість осягнення світу через чуттєвий і емоційний досвід. Однак, незважаючи на свої мінуси, подібне пояснення появи розглянутої дисципліни досить популярне.

Є ще одна цікава теорія, яка своєрідно витлумачує походження філософії. Концепція ця носить назву "якісного стрибка". Її суть полягає в тому, що філософія ніби відокремлюється від усіх інших навчань. Згідно з концепцією, дана дисципліна - це не похідна галузь, а абсолютно і спочатку автономна область. Тобто філософія фактично породила саму себе, як тільки людина почала розмірковувати про раціональне пізнання навколишнього світу. Однак ця теорія ні в якому разі не заперечує високе значення всіх накопичених знань, без яких була б неможлива поява розглянутої дисципліни.

Тепер ви знаєте всі основні концепції походження філософії. Слід зазначити, що краще сприймати отриману інформацію цілком, без поділу на вірні і неправильні твердження. Всі три концепції, при їх вірному розумінні, не є взаємовиключними, а, навпаки, вони доповнюють один одного. Не варто забувати, що у кожної із запропонованих теорій є свої переваги і недоліки. Крім того, у кожної з розглянутих концепцій є свої віддані шанувальники і непримиренні критики.

Проблема походження філософії буде вирішена вами тільки при цілісному сприйнятті матеріалу укупі з самостійним мисленням. Тепер спробуємо осмислити, чому ж так важливо зрозуміти, як виникла розглянута дисципліна. Відповідь на питання, як з 'явилася ця наука, може дати тільки сама філософія. Це її прерогатива. Вирішення цієї проблеми допоможе краще спіткати психологію самих пізнаючих особистостей, побачити динаміку розвитку філософії.