Під інфляцією розуміють надлишкове збільшення грошової маси, що переповнює канали обігу грошових коштів і веде до збільшення цін на товари і послуги. З латинської мови термін "" інфляція "" перекладається як "" розбухання "". Саме поняття виникло в XX сто

Під інфляцією розуміють надлишкове збільшення грошової маси, що переповнює канали обігу грошових коштів і веде до збільшення цін на товари і послуги. З латинської мови термін "" інфляція "" перекладається як "" розбухання "". Саме поняття виникло в XX сто


У наш час інфляція - незмінний супутник ринкової економіки. Це пов 'язано зі швидким зростанням виробництва товарів, ускладненням його структури, зміною практики ціноутворення. Зміна динаміки цін у бік збільшення є основною передумовою інфляції. Також причиною є дефіцит державного бюджету в результаті зростання держвидатків.


Головна характеристика інфляції - її величина. Чим вона вища, тим гірше для економіки країни. Кількісно величина інфляції характеризується таким показником, як темп інфляції, тобто швидкістю розвитку її процесу.

Темп інфляції залежить від швидкості зростання цін. Розрізняють три основні його види:

1. Повзуча (або помірна) інфляція, при ній зростання цін порівняно невисоке. Збільшення становить не більше 10% на рік. Такого типу інфляція характерна для більшості розвинених країн і не становить серйозної загрози їх економіці. Більш того, частина економістів навіть вважають помірну інфляцію необхідним і оздоровлюючим фактором, що дозволяє стабілізувати вартість грошової маси.

2. Галопуюча інфляція, коли приріст цін коливається на рік від 20% до 200%. Такий темп вже є серйозним дестабілізуючим фактором для економіки країни і створює в суспільстві велику напругу. У початковій стадії відбувається швидке збільшення грошової маси, що значно перевищує зростання цін. На основній стадії відбувається різкий їх сплеск. Для цієї стадії характерне збільшення кількості бартерних угод, частковий перехід на натуральний обмін. Однак при даному темпі інфляція ще може піддаватися прогнозуванню.

3. Темп інфляції, при якому ціни зростають на рік швидше, ніж на 200%, характерний для гіперінфляції. При ній гроші втрачають свої функції заходи вартості і засобів заощадження, ситуація в економіці виходить з-під контролю і перестає піддаватися прогнозуванню. При зростанні цін на п 'ятдесят відсотків щомісяця говорять про супер-гіперінфляцію, але і вона не є межею.

Розрахунок темпу зростання інфляції застосовується для оцінки інтенсивності її процесу і необхідний при укладенні довгострокових угод. Як правило, потрібно вирахувати прогнозований темп інфляції за рік, який, у свою чергу, розраховується згідно з очікуваними середньомісячними темпами приросту. Дані прогнози беруться з офіційних джерел, де публікуються передбачувані показники розвитку стану економіки на найближчі і більш віддалені періоди.

При розрахунку прогнозованого темпу на будь-який період використовується формула, в якій середньомісячний очікуваний темп інфляції за потрібний період зводиться в ступінь, що дорівнює числу місяців в даному періоді.

На підставі цього показника також прогнозується і річний індекс інфляції. Такі дані використовуються для формування процентної ставки на ринку фінансів, який знаходить відображення у вартості контрактів фондової біржі.

Як можна охарактеризувати нинішні темпи інфляції в Росії? За оцінками фахівців, динаміка зростання досить висока. Якщо дана тенденція збережеться, то до кінця року цифри інфляції перевищать всі прогнозовані показники. При початковому прогнозі рівня зростання цін в 6% експерти сьогодні називають цифру близько 9%, при цьому в більшості регіонів, де джерелом теплоенергії служить газ, планується зростання тарифів від 12-15% і вище.