Основні види ринкових структур та їх функції

Основні види ринкових структур та їх функції


Види ринкових структур залежать від середовища їх функціонування. Наприклад, до якої галузі належить той чи інший суб 'єкт господарювання. Дослідниками у своїх аналізах визначені критерії, які беруть участь при визначенні різновиду, а саме:


  • чисельність компаній, які представляють певну продукцію, що випускається конкретною галуззю;
  • характеристика готової продукції (диференційована або стандартна);
  • наявність бар 'єрів або їх відсутність на шляху входження компаній у певну галузь (виходу з неї);
  • доступність інформації економічного характеру.

Види ринкових структур недосконалої конкуренції не можуть бути однозначно визначені. Саме тому у виробника є певні можливості в здійсненні впливу на ринок. Види ринкових структур залежать від підвидів недосконалої конкуренції. Так, при функціонуванні в умовах монополії недосконалість у конкуренції невелика і пов 'язана лише з можливостями виробника випускати відмінні від інших різновидів товарів. В умовах олігополії основні види ринкових структур досить широко класифіковані і залежать від діяльності діючих компаній. Наявність монополії передбачає панування лише одного виробника на ринку.

Види ринкових структур знаходяться в тісній залежності від пропонованої продукції, особливо, якщо мова йде про обмежену кількість компаній. Так, великі корпорації, зосередивши в своїх руках великі частини пропозицій на ринку, можуть опинитися в особливих відносинах з іншими суб 'єктами господарювання та ринковим середовищем. По-перше, при наявності у них на ринку панівного становища, вони можуть чинити істотний вплив на реалізацію продукції. По-друге, можуть зазнавати деяких змін відносини між самими учасниками ринку. Так, увага виробників прикута до поведінки їх конкурентів, щоб їх реакція при зміні їх поведінки була своєчасна.

Види ринкових структур в умовах досконалої конкуренції - деякі абстрактні моделі, які досить зручні для проведення аналізу основних принципів організації ринкової поведінки компаній. Реальна дійсність стверджує інше, конкурентні ринки зустрічаються досить рідко, так як у кожної компанії є "своє обличчя", а у кожного споживача при виборі товарів певної фірми в якості пріоритетної вибирається продукція, для якої характерна не тільки її корисність, але і ціна, а також відношення самого покупця до цієї фірми і якості випущених виробів нею.

Саме тому види ринкових структур численні на ринках з недосконалою конкуренцією, які свою назву отримали завдяки наявності недосконалих стихійних механізмів саморегуляції. У даному середовищі функціонування компаній можна спостерігати принцип відсутності дефіцитів і надлишків, що може свідчити про досягнення ефективності в удосконаленні ринкової системи.