Операційний аналіз як елемент управління витратами. Аналіз CVP. Точка беззбитковості

Операційний аналіз як елемент управління витратами. Аналіз CVP. Точка беззбитковості


Що собою являє операційний аналіз підприємства? Для чого він використовується? Що дозволяє дізнатися?

Загальна інформація

Операційний аналіз спрямований на виявлення залежності фінансових результатів підприємств від обсягів реалізації та витрат. Для нього використовується співвідношення витрати/обсяг/прибуток. Завдяки цьому можна визначити взаємозв 'язки між існуючими витратами і доходами при різних обсягах виробництва. Операційний аналіз спрямований на те, щоб виявити найбільш вигідне поєднання змінних. Такий підхід вважається одним з найефективніших засобів планування і прогнозу діяльності компанії. Як альтернативу для його позначення часто також вживається словосполучення "CVP-аналіз". Подібне найчастіше можна зустріти в зарубіжній літературі. Аналіз операційної діяльності має такі категорії:

  1. Виробничий важіль.
  2. Точка беззбитковості.
  3. Запас фінансової міцності.
  4. Маржинальний дохід.

Виробничий важіль

Цей показник дає уявлення про те, як зміниться прибуток, якщо виручка від реалізації зміниться на один відсоток. Виробничий важіль визначається як співвідношення валової маржі з прибутком. Чим більшу питому вагу мають постійні витрати, тим більше у нього сила. Слід зазначити, що операційний аналіз та управління витратами передбачають не тільки розрахунок коефіцієнтів, але і їх правильне тлумачення. Тобто слід зробити висновки, які дозволять поліпшити ситуацію в майбутньому. На підставі отриманих коефіцієнтів слід розробити ймовірні сценарії розвитку підприємства, де будуть прораховані кінцеві результати на певному часовому проміжку. Для цього слід шукати найвигідніше співвідношення між змінними і постійними витратами, обсягом виробництва і ціною продукції. Також на підставі коефіцієнтів можна зробити висновок про те, який напрямок діяльності підприємства слід розширювати, а який згортати. Також CVP-аналіз дає уявлення про стан справ, через що його результати часто відносять до комерційної таємниці підприємств.

Точка беззбитковості

Це виручка або кількість продукції, що дозволяють забезпечувати повне покриття всіх існуючих витрат і коли спостерігається нульовий прибуток. Може бути знайдена як аналітичним, так і графічним способом. Будь-яка зміна призведе до того, що виникне збиток або прибуток. Це особливо добре видно при використанні графічного способу. Аналітичний підхід є більш зручним у питанні знаходження значення і щодо витраченої трудомісткості. Точку беззбитковості можна розраховувати не тільки для всього підприємства, а й для окремих видів послуг і продукції. Як тільки фактична виручка починає перевищувати порогову, підприємство отримує прибуток. Чим більший цей показник, тим дохідніша компанія. І це все нам дозволяє визначити операційний аналіз.

Запас фінансової міцності

Цей параметр говорить про те, наскільки фактична виручка вище порогу рентабельності. Також може проводитися пошук різниці між фактичним і пороговим обсягами продажів. Це дозволяє говорити про те, скільки необхідно реалізовувати підприємству продукції, щоб підтримувати свою роботу на нинішньому рівні, а також дізнатися, наскільки можна зменшити її вартість у разі необхідності конкурувати. Щоб визначити цей коефіцієнт, використовується така формула:

запас фінансової міцності = виручка компанії - поріг рентабельності (обов 'язково в грошовому вираженні).

При ринковій економіці відповідь на питання про те, наскільки буде процвітати підприємство, залежить від величини одержуваного ним прибутку. Тому необхідно обґрунтовано і виважено приймати стратегічні і тактичні рішення. Запас фінансової міцності ж дозволить дізнатися, яка страхова подушка є у підприємства на випадок помилки.

Маржинальний дохід

А тепер давайте розглянемо останню категорію. В даному випадку для нас інтерес представляє коефіцієнт валової маржі. Він визначається як різниця виручки і змінних витрат. Необхідний даний коефіцієнт для характеристики зміни обсягу валових продажів, здійснених у поточному періоді по відношенню до минулого. По ньому можна судити про те, наскільки ефективно працює команда управлінців і аналітиків. Додатково на основі маржинального доходу можуть бути розраховані коефіцієнти виробничої собівартості для реалізованої продукції та загальних і адміністративних витрат.

Додаткова корисна інформація

Операційний аналіз дозволяє отримати широкий спектр показників, на підставі яких можна ефективно впливати на кінцеву результативність діяльності компанії. Серед них слід зазначити:

  1. Найбільш вигідний в плані реалізації асортимент при обмеженій кількості ресурсів.
  2. Беззбитковий обсяг продажів.
  3. Мінімальну ціну реалізації.
  4. Можливість зниження ціни при збільшенні обсягу збуту продукції.
  5. Можливість простежити, як структурні зрушення в асортименті впливають на прибуток підприємства.
  6. Вирішення завдань за типом купівлі/виробництва деталей та/або напівфабрикатів.

Також використання операційного аналізу дозволяє судити про мінімальні величини замовлень, за які слід братися за наявності певних обставин.

На що можна звернути увагу?

Для початку можна порадити книгу авторства І. Єремєєва "Операційний аналіз як базовий елемент процесу управління поточними витратами: модель CVP ". Тут дуже добре розглядається, яким же чином цей підхід дозволяє оцінювати ефективність роботи організації, а також виробляти рекомендації для поліпшення показників. Це не єдина робота, з якою можна порекомендувати ознайомитися. Також слід згадати і книгу А. Брауна "Операційний аналіз як підхід до ціноутворення". Ознайомлення з цією літературою дозволить розібратися якщо і не у всіх, то як мінімум в переважній більшості аспектів і нюансів використання операційного аналізу. Найбільш важливу роль автори приділяють показнику маржинального доходу. Потім проводиться розрахунок значення точки беззбитковості, шукається поріг рентабельності, проводиться формування запасу міцності і розраховується операційний важіль. Чим правильніше буде прийняте керівництвом рішення, тим більший економічний ефект отримає підприємство. За допомогою оперативного аналізу можна визначити резерви, забезпечити їх об 'єктивну оцінку і ступінь використання, ознайомитися з потенційним або реальним дефіцитом або достатку ресурсів на складах і так далі. Цей підхід носить оперативний і внутрішній характер, завдяки чому можна оцінювати реальний стан справ.