Операції на відкритому ринку: їх різновиди та принцип здійснення

Операції на відкритому ринку: їх різновиди та принцип здійснення


Основні операції на відкритому ринку пов 'язані з реалізацією державою грошово-кредитної політики, одним з інструментів якої є цінні папери. Фундамент такої політики складають операції Центрального банку, пов 'язані з купівлею-продажем цінних паперів держави для надання впливу на грошовий ринок.


Операції на відкритому ринку покликані регулювати попит і пропозицію саме на цінні папери державного значення, викликати відповідну позитивну реакцію і в комерційних банках. При здійсненні Центральним банком продажу такого "товару" комерційним банкам автоматично обмежується кредитна експансія останніх, спостерігається зниження грошової маси в обігу і, тим самим, підвищується курс рубля.

З економічної історії може побачити, що саме поняття "операції на відкритому ринку" використовувалося з 20-х років у США. Вже в той час описані вище операції Центрального банку саме в Америці отримали широке поширення завдяки наявності великої питомої ваги в економіці країни відповідного ринку.

Політика відкритого ринку є знаряддям гнучкого і швидкого впливу, оскільки Центральний банк за допомогою пропонованих високих відсотків при купівлі і продажу ЦБ активно впливає на комерційні банки і на величину їх ліквідних коштів, а також здійснює управління кредитною емісією.

Купуючи на відкритому ринку цінні папери, він значно збільшує резерви цих комерційних банків і відбувається зростання грошової пропозиції. Дуже ефективно цей механізм діє під час економічної кризи.

Операції на відкритому ринку також представлені і торгівлею акціями, що є процесом переходу права власності на ці цінні папери як на певних торгових майданчиках, так і через інтернет. При первинному розміщенні акцій (емісії) власники підприємства можуть отримати додаткові кошти для здійснення його діяльності. Вторинний обіг дозволяє тільки поміняти власників акцій, але підприємству вже не приносить прямого доходу. За допомогою біржового котирування можна визначити справжню ціну суб 'єкта господарювання. При прийнятті рішення акціонерами про розширення діяльності свого підприємства (його укрупнення) може бути здійснена додаткова емісія акцій.

Дуже велику популярність має сьогодні купівля-продаж акцій на біржі за допомогою інтернет-технологій. Назва таких операцій - інтернет-трейдинг. Сама процедура здійснення зазначеної операції на відкритому ринку значно простіша, ніж на звичайній біржі. Єдине, що необхідно - це наявність спеціального програмного забезпечення і, звичайно ж, комп 'ютер, підключений до Інтернету.

Ще серед різновидів операцій на відкритому ринку можна виділити ф 'ючерсні угоди, які пов' язані з передачею прав-обов 'язків на постачання-придбання товару на біржі. На відміну від укладення угод на звичайний (реальний) товар, при ф 'ючерсних обумовлюються тільки права на товар, тобто фактична його передача та приймання не здійснюється.

Ф 'ючерсний контракт є предметом такої паперової угоди. Цей документ визначає як права, так і обов 'язки на передачу або отримання товару. Також він може містити інформацію про порядок такої передачі або отримання. Ф 'ючерсний контракт не може відноситися до цінних паперів. Ще однією особливістю є неможливість його анулювання просто так. Він може бути ліквідований лише при постачанні обумовленого товару у передбачені контрактом строки, або якщо здійснено укладення протилежної угоди з аналогічною кількістю товару.