Номінальна і реальна процентна ставка - це... Рівень реальних процентних ставок

Номінальна і реальна процентна ставка - це... Рівень реальних процентних ставок


Найважливішою характеристикою сучасної економіки є знецінення інвестицій через інфляційні процеси. Даний факт робить доцільним застосування не тільки номінальної, але і реальної процентної ставки при прийнятті деяких рішень на ринку позичкового капіталу. Що ж таке ставка відсотка? Від чого вона залежить? Яким чином

визначити реальну процентну ставку?

Поняття ставки відсотка

Під процентною ставкою слід розуміти найважливішу економічну категорію, що відображає прибутковість будь-якого активу в реальному обчисленні. Важливо відзначити, що саме ставка відсотка відіграє визначальну роль у процесі прийняття управлінських рішень, адже будь-який суб 'єкт економіки вельми зацікавлений в отриманні максимального рівня виручки при мінімальних витратах у процесі своєї діяльності. Крім того, кожен підприємець, як правило, реагує на динаміку ставки відсотка індивідуальним чином, бо в даному випадку визначальним фактором є вид діяльності та галузь, в якій зосереджено, наприклад, виробництво тієї чи іншої компанії.

Таким чином, власники капітальних коштів часто погоджуються працювати лише за умови гранично високого рівня процентної ставки, а позичальники, швидше за все, придбають капітал тільки в разі низького відсотка. Розглянуті приклади є яскравим доказом того, що сьогодні дуже важко відшукати рівновагу на ринку капіталу.

Ставки відсотка та інфляція

Найважливішою характеристикою ринкової економіки є наявність інфляції, що обумовлює класифікацію ставок відсотка (і, природно, коефіцієнта прибутковості) на номінальну і реальну. Це дозволяє повною мірою провести оцінку ефективності операцій фінансового характеру. У разі перевищення інфляційного темпу по відношенню до процентної ставки, одержуваної вкладником на інвестиції, підсумок від відповідної операції буде негативним. Звичайно ж, в плані абсолютної величини його кошти істотно зростуть, тобто, наприклад, в рублях у нього виявиться більше грошей, але купівельна спроможність, їм характерна, значно впаде. Це призведе до можливості на нову суму купити лише певну кількість товарів (послуг), меншу, ніж було б можливо до початку цієї операції.

Відмінні особливості номінальної та реальної ставок

Як з 'ясувалося, номінальна і реальна процентна ставка відрізняються лише в умовах інфляції або ж дефляції. Під інфляцією слід розуміти значне і різке підвищення цін, а під дефляцією - їх істотне падіння. Таким чином, номінальною вважається ставка, яка призначена банком, а реальна процентна ставка - це купівельна спроможність, притаманна доходу і позначається як відсоток. Іншими словами, реальну ставку відсотка можна визначити як номінальну, яка скоригована на інфляційний процес.

Ірвінг Фішер, американський економіст, сформував гіпотезу, що пояснює, як залежить рівень реальних процентних ставок від номінальних. Основна ідея ефекту Фішера (саме так названа гіпотеза) в тому, що номінальна ставка відсотка має властивість змінюватися таким чином, щоб реальна залишалася "нерухомою": r (н) = r (p) + i. Перший показник даної формули відображає номінальну процентну ставку, другий - реальну ставку відсотка, а третій елемент рівнозначний очікуваному темпу інфляційних процесів, вираженому у відсотковому відношенні.

Реальна процентна ставка - це...

Яскравим прикладом ефекту Фішера, розглянутого в попередній главі, може служити картина, коли очікуваний темп інфляційного процесу прирівнюється до одного відсотка в річному відношенні. Тоді номінальна процентна ставка також зросте на один відсоток. Але ж реальний відсоток залишиться незмінним. Це доводить, що реальна процентна ставка - це та ж номінальна процентна ставка, але за вирахуванням передбачуваних або фактичних інфляційних темпів. Така ставка повною мірою очищена від інфляції.

Розрахунок показника

Реальну ставку відсотка можна розрахувати як різницю між номінальною процентною ставкою і рівнем інфляційних процесів. Таким чином, реальна процентна ставка дорівнює такому відношенню: r (p) = (1 + r (н) )/( 1 + i) - 1, де показник відповідає реальній ставці відсотка, другий невідомий член відношення визначає номінальну ставку відсотка, а третій елемент характеризує рівень інфляції.

Під номінальною процентною ставкою слід розуміти практичну характеристику відсотка в кількісному відношенні, враховуючи при цьому актуальні ціни. За цією ставкою здійснюється видача позики. Слід зазначити, що вона не може бути більше нуля або ж йому рівною. Виняток становить лише позика на умовах безкоштовності. Номінальна процентна ставка - це не що інше, як відсоток, виражений у грошовому еквіваленті.

Обчислення номінальної ставки відсотка