Нерівність доходів: причини і наслідки

Нерівність доходів: причини і наслідки


Нерівність доходів зумовлюється нерівномірним розподілом матеріальних благ. В умовах ринкової економіки розподіл доходів відбувається на ринках різноманітних виробничих факторів: капіталу, природних ресурсів, праці. Залежно від ступеня володіння цими видами ресурсів і відбувається перерозподіл благ, внаслідок чого виникає нерівність доходів. Серед основних причин цього явища виділяють такі:


  1. Різний розподіл власності. Це найбільш фундаментальна причина зазначеної нерівності. Вона є наслідком того, що для створення матеріальних благ будь-якого роду (а отже і доходів) необхідні засоби виробництва: у великих масштабах такими можуть бути фабрики і заводи, в дрібних - аж до робочих інструментів. Так чи інакше, початкова приватна власність на засоби виробництва та їх нерівномірний розподіл серед населення є причиною, що породжує нерівність доходів. Банальним прикладом можуть бути початкові відмінності стартових можливостей відприсків олігархів, які отримують великі засоби відтворення капіталу у спадщину, і спадкоємців середньостатистичних громадян. І якщо це є негативною особливістю самої капіталістичної системи, то більшість наступних причин випливають з індивідуальних якостей.
  2. Різні здібності. Не є секретом, що люди мають відмінні інтелектуальні та фізичні здібності. Хтось, володіючи винятковими фізичними даними, реалізує їх у спортивній галузі, хтось хороший у фінансовій сфері і так далі. Ці особливості приводять людей у різні сфери громадської діяльності, в кожній з яких свій середній рівень і стеля заробітку.
  3. Різний рівень освіти. Крім індивідуальних здібностей, люди мають відмінності і в освіті. Кардинальна відмінність цієї причини від попередньої в тому, що освітній рівень часто є результатом свідомого вибору кожної людини (не завжди, але зазвичай це так). Зрозуміло, що має більший запас професійних і загальних знань, має і більше шансів вигідніше реалізувати власну працю, за чим послідує нерівність доходів.
  4. Різний професійний досвід. В умовах сучасного вітчизняного ринку праці досить високо цінується професійний досвід. Як правило, на практиці це означає нижчу оплату праці серед молодих працівників та її збільшення з професійним зростанням і накопиченням досвіду.
  5. Нерівність доходів можуть породжувати і деякі додаткові фактори. Такі як удача або невдача, доступ до цінних ресурсів і так далі.

Нерівність доходів. Крива Лоренца

Для графічного зображення ступеня нерівності в суспільстві економісти застосовують криву Отто Лоренца. Вона є зображенням функції розподілу

доходів, в якому акумулюються всі численні частки і доходи населення. Тобто вона відображає доходи конкретної категорії населення щодо її чисельності.

Нерівність доходів і його наслідки

Серед наслідків цього явища розрізняють економічні та соціальні. До перших, наприклад, відноситься наростаюче розшарування категорій населення: тобто невелика кількість населення зосереджує в своїх руках все більшу кількість ресурсів, відбираючи їх у бідних. Наслідком цього є невдоволення в суспільстві, соціальна напруга, заворушення тощо.