Населення світу: статистика, ключові фактори, тенденції

Населення світу: статистика, ключові фактори, тенденції


Під населенням Землі передбачається загальна кількість її мешканців, тобто кількість всіх людей (землян). Чисельність населення планети постійно зростає. У середині 2018 року землян було вже 7,6 млрд. Зростання числа людей на Землі обумовлене хаотичними стихійними процесами і не пов 'язане з будь-якою доцільністю. До 1970 р. населення Землі зростало з прискоренням, а з 1990 року йде за лінійним законом. Тобто тепер населення зростає з постійною швидкістю. При цьому відносний приріст (виражений у відсотках до загального населення), поступово зменшується. Статистика населення світу ведеться під контролем ООН.

Фактор 1: тривалість життя

Сучасне збільшення чисельності землян багато в чому пов 'язане зі зростанням тривалості життя. Зрозуміло, всі ми зацікавлені в тому, щоб люди жили довше. Адже втрата близьких родичів - це майже завжди велика трагедія.

Поки вчені не знають, що є причиною зростання тривалості життя, називаючи це природним процесом, здебільшого не пов 'язаним з розвитком медицини або зміною добробуту людей.

Фактор 2: народжуваність

Інша причина зростання населення - це висока народжуваність. Тут ситуація принципово інша. Дуже рідко висока народжуваність є благом. Адже вона сприяє зростанню бідності, екологічним проблемам, нестачі продовольства і збільшенню частоти інфекційних захворювань. На щастя, останнім часом вона повільно, але знижується. Незмінно високі показники в основному тільки в Африці, де як і раніше поширена багатодітність. Навіть в Індії народжуваність вийшла на рівень простого відтворення (за інерцією чисельність індусів ще буде рости). А, наприклад, у США спостерігається помітне зниження. У Південній Кореї і зовсім відбувається обвал.

Все це дає надії на поступову стабілізацію чисельності населення Землі.

Як ведеться статистика населення світу

Підрахунок числа жителів планети, числа народжень і смертей ведеться по кожній країні окремо. Дані стікаються в єдиний центр під керівництвом ООН, де відбувається їх автоматична обробка, результати постійно оновлюються на офіційному сайті ООН. Кожен бажаючий може використовувати ці дані в своїх інтересах (зрозуміло, посилаючись на джерело). Таким чином, статистика чисельності населення світу проводиться на постійній основі і доступна всім бажаючим.

Прогнози чисельності населення планети

Ніхто не може точно сказати, скільки людей буде на Землі через багато років. Чим віддаленніше майбутнє, тим важче зробити адекватний прогноз. Найбільш зважений сценарій пропонує прогноз Організації Об 'єднаних Націй (ООН). На думку фахівців, крива чисельності населення вийде на плато до 2100 року, коли кількість людей на планеті складе 11 млрд чол.

Не ясно, чи зможе Земля "" перетравити "" таку кількість людей, і чи вистачить ресурсів. Деякі автори припускають, що перенаселення призведе до їх швидкого виснаження, що спровокує загибель більшої частини людства. Але з урахуванням постійного впровадження нових технологій (енергозберігаючих, орієнтованих на більш дешеву сировину), ймовірність реалізації таких апокаліпсичних сценаріїв дуже мала.

Статистика рівня життя населення у світі

Рівень життя - це складний складовий показник, що включає не тільки доходи і рівень цін, а й стан екології, медицини, безпеки тощо. Тому його розрахунок не може бути на 100% об 'єктивним, але в цілому відображає загальну картину.

Найнижчий рівень життя характерний для низки країн Африканського континенту. А найвищий - у Північній Америці та ЄС. У країнах Східної Європи найгірші показники в України. Вона розташувалася на 60-му місці, а Росія - на 56-му. Це говорить про порівняно близький рівень життя в обох країнах. І це при тому, що в Росії є величезні запаси різних корисних копалин, а так само лісу та інших ресурсів, в той час, як на Україні їх майже немає.

За якістю життя населення наша країна відстає навіть від багатьох держав, що розвиваються: Індонезії (55 місце), Колумбії (53), Малайзії (50), Індії (49), Сербії (48), Лівану (52), Туреччини (44), Мексики (47) і так далі. Білорусь знаходиться вже на 38 місці, Румунія на 37.

Найвищі місця у Данії, Фінляндії та Швейцарії.

Ув 'язнення

Таким чином, статистика населення світу показує неухильне зростання числа жителів. Дані збираються і обробляються ООН. Вся статистика населення світу і кожної країни окремо доступна на офіційному сайті Організації Об 'єднаних Націй.