Інженер-програміст: посадова інструкція, права та обов 'язки, відповідальність

Інженер-програміст: посадова інструкція, права та обов 'язки, відповідальність


Зараз досить активно розвивається сфера програмування. Тому фахівці даної сфери повинні вміти дуже швидко адаптуватися до всіх змін і стежити за змінами мережевих технологій. У зв 'язку з цим, однією з найголовніших навичок інженера програміста є вміння самонавчатися. Якщо ж він цього не буде робити, то буквально за кілька років його знання програмування стануть неактуальні, а його цінність як співробітника значно знизиться.

Представники цієї професії також добре повинні володіти англійською мовою. Найчастіше програмісти працюють в команді, тому їм потрібно вміти розділяти обов 'язки і співпрацювати з колегами. Часто їм доручають великі проекти. Якщо ж розглядати вакансію провідного інженера-програміста, то від претендентів на цю посаду роботодавці вимагають навички управління підлеглими та проектами. Дуже цінуються ініціативні співробітники, відповідальні і здатні швидко і чітко виконувати поставлені перед ними завдання.

Загальні положення

Ця посада належить до категорії технічних виконавців. Звільнити або прийняти на роботу співробітника може лише директор компанії. Якщо працівник відсутній з поважної причини, в цей період його обов 'язки покладаються на людину, яка повністю отримує його права і відповідальність. У своїй роботі він повинен керуватися актами, нормативами і статутом фірми.

Вимоги до кваліфікації інженера-програміста: категорії

Найвищою сходинкою цієї посади є провідний фахівець. Роботодавці вимагають від претендентів на цю посаду здобуття повної вищої освіти. Мається на увазі диплом спеціаліста або магістра у сфері інженерного програмування. Крім цього, потрібно закінчити курси підвищення кваліфікації і мати стаж роботи на посаді програміста першої категорії від двох років і вище. Освіта для інженера першої категорії підходить те ж, що і для провідного фахівця. А ось що стосується стажу роботи, то для людей, які закінчили магістратуру, достатньо два роки відпрацювати співробітником другої категорії, а от для фахівців стаж повинен становити не менше трьох років.

Співробітники з третьою категорією повинні отримати таку ж освіту, і фахівці зобов 'язані пропрацювати два роки на посаді програміста третьої категорії. Для тих же, хто закінчив магістратуру, стаж роботи не обов 'язковий. Щоб влаштуватися інженером-програмістом третьої категорії, достатньо отримати диплом бакалавра або фахівця. Також потрібно пройти курси підвищення кваліфікації. Що стосується стажу, то фахівцеві достатньо рік пропрацювати на відповідній посаді, а от від бакалаврів потрібно три роки стажу. На посаду інженера без категорії приймаються претенденти з дипломом бакалавра або фахівця. Причому для цієї посади стаж роботи не обов 'язковий.

Знання

Співробітник, який бажає влаштуватися на посаду інженера-програміста, зобов 'язаний володіти певними знаннями, в тому числі вивчити керівну та нормативну документацію, що безпосередньо відноситься до методів програмування та використання обчислювальної техніки з метою обробки інформації. Він повинен вивчити всі технічні та експлуатаційні характеристики обладнання, яке використовується в компанії, де він працевлаштований, знати особливості їх будови, для чого призначена техніка, як вона працює, а також розуміти правила її використання.

Співробітник зобов 'язаний дізнатися технології обробки даних механізованим методом, які існують види технічних носіїв інформації, класифікацію та кодування даних. Крім цього, його знання повинні включати мови програмування, системи обчислення, коди, шифри та актуальні стандарти. Він зобов 'язаний знати, як оформляється технічна документація, стежити за передовим досвідом у сфері програмування та використання техніки - як вітчизняних, так і зарубіжних компаній. Також необхідні знання у сфері виробництва, економіки та організації трудової діяльності.

Функції

Посадова інженера-програміста припускає, що на співробітника покладаються певні функції. Працівник повинен розробляти рішення різних задач-програм, у тому числі й економічних, ґрунтуючись на алгоритмах та аналізі математичних моделей. Він забезпечує справну роботу алгоритму та виконання поставлених завдань, використовуючи засоби обчислювальної техніки. Також на нього можуть покласти обов 'язок тестувати і налагоджувати програми, якщо ці функції не лежать на його підлеглих.

Він займається розробкою технології вирішення завдань з урахуванням всіх етапів обробки інформації, підбором мови програмування, щоб описувати структури даних і алгоритми. Спеціаліст повинен визначати, яку саме інформацію слід обробляти за допомогою механічних операцій на обчислювальній техніці. Він розраховує обсяг, макети, схеми введення, виведення, структуру і контроль даних. Працівник повинен готувати програми перед їх налагодженням і проводити її.

Обов "язки

Інструкція інженера-програміста передбачає, що він займається визначенням обсягу і змісту інформації, повинен забезпечувати максимально повну перевірку програмного забезпечення на відповідність його призначенню і функціям. Він повинен виконувати запуск створених програм і введення в них вихідних даних, необхідних за інструкцією.

Аналізуючи отримувані дані, співробітник повинен проводити коригувальні заходи з метою поліпшення створеного програмного забезпечення. Саме цей співробітник займається розробкою інструкцій та іншої технічної документації, що відноситься до створених ним програм. Він займається супроводом всього ПЗ, який він впровадив у компанії, створенням перевірочних автоматичних інструментів, забезпечує уніфікацію та типізацію процесів обчислення.

Інші функції

Обов 'язки інженера-програміста включають створення картотек і каталогів стандартного програмного забезпечення, необхідного для розробки електронної документації, яка повинна проходити механічну обробку. Він займається проектуванням програм, які зможуть розширити область використання обчислювальних технологій в компанії. Крім цього, працівник зобов 'язаний забезпечити безперебійну і справну роботу всіх комп' ютерів та їх комплектуючих пристроїв на підприємстві.

Інші обов "язки

Робота інженера-програміста передбачає, що він повинен брати участь у складанні планів, що належать до проведення профілактичних і ремонтних робіт, спрямованих на справне і безперебійне використання в компанії технічного комп 'ютерного обладнання. Проводить технічні огляди техніки, готує їх до роботи перед приходом співробітників і при виявленні будь-яких неполадок - усуває їх. Він повинен своєчасно і якісно проводити ремонтні та профілактичні роботи, самостійно або за допомогою залучення інших співробітників, в чиї обов 'язки входить даний пункт. Бере участь при проведенні інвентаризації.

Права

Співробітник має право знайомитися з проектами і рішеннями керівництва, які відносяться безпосередньо до його діяльності. Він має право отримувати всі соціальні гарантії, в тому числі вимагати від керівництва забезпечення йому робочого місця, що відповідає всім нормам, а також надання необхідної техніки та інвентарю. Працівник має право вживати дії, спрямовані на усунення проблем, що не дозволяють йому виконувати роботу, а також попросити сприяння в цьому питанні у свого керівника. Крім цього, він має право повідомити керівництво про виявлені недоліки в роботі компанії і запропонувати свої шляхи вирішення даної проблеми.

Відповідальність

Інженер-програміст відповідальний за недобросовісне виконання своїх обов 'язків. Його можуть притягнути до відповіді, якщо він надав керівництву недостовірні дані щодо виконання завдань, покладених на нього, а також за порушення термінів здачі проекту.

Співробітника можуть притягнути до відповіді, якщо він ігнорує накази і розпорядження начальства, порушує внутрішні правила компанії та її статут. Інженер відповідальний за розголошення комерційної таємниці, а також за заподіяння матеріальної шкоди компанії. Також його можуть притягнути до відповіді за порушення адміністративного, трудового та кримінального кодексу в процесі виконання своєї роботи.

Ув 'язнення

На ринку праці зараз дуже багато вакансій інженера-програміста, тому хороший фахівець без роботи точно не залишиться. Дуже залучає молодих фахівців до цієї професії оплата праці і можливість постійно розвиватися. Програмісти зараз отримують дуже багато, але і зайнятість їх часто набагато вище, ніж у звичайних офісних співробітників.

Особливо якщо терміни виконання того чи іншого завдання обмежені, то доводиться переробляти. Обов 'язки співробітника, який займає цю посаду, досить багатогранні і можуть змінюватися залежно від сфери зайнятості компанії, її масштабів і очікувань керівництва. Але все ж вони всі потребують наявності певних знань і навичок, а також отримання вищої освіти та подальшого вивчення професії.

Сучасний світ занадто швидко розвивається, і навички, досвід, отримані в один час, стають неактуальними вже через кілька років. Тому така робота передбачає не тільки виконання поставлених завдань, а й постійне саморозвиток, необхідний інтерес до розвитку технологій. Хорошим фахівцем і співробітником в цій області зможе стати не тільки той, хто отримав диплом і вивчив основи, але і той, хто здатний сам створювати ідеї і втілювати їх в реальність. Незважаючи на велику технічну спрямованість, все-таки програмування - це складний творчий процес.