Галузева структура економіки - найважливіший фактор розвитку країни

Галузева структура економіки - найважливіший фактор розвитку країни


Як довів Давид Ріккардо, кожна держава в світі має різного роду порівняльні та абсолютні переваги над іншими країнами. Саме наявність переваг у тих чи інших сферах є причиною того, що країни спеціалізуються на виробництві тих чи інших продуктів. Логічно, що залежно від наявності або відсутності тих чи інших переваг (по суті - залежно від наявності ресурсів) формується галузева структура економіки. Про те, як саме формується і на що впливає ця структура, ми і розповімо в цій статті.


Галузева структура економіки - це склад і співвідношення основних видів економічної активності, які здійснюються всередині країни. Залежно від того, які види діяльності переважають, формується внутрішній економічний уклад держави, а також її позиції на світовому ринку. По суті, галузева структура економіки є основним чинником формування загального профілю держави як учасника світової економіки. Можна вивести логічний ланцюжок з трьох ланок: наявність природних ресурсів - галузева структура - позиції на світовому ринку. Розглянемо, як впливає економічна структура держави на її позиції. Наприклад, галузева структура економіки Росії побудована таким чином, що в ній переважає видобувна і важка промисловість. Природно, такому стану справ сприяє рясне і логістично вигідне розміщення природних ресурсів - природного газу, нафти, алмазів, родовищ металевих руд і так далі. У свою чергу, структура економіки Росії обумовлює її позиції на світовому ринку як експортера нафти, газу, металів і продукції важкої промисловості. У свою чергу, Україна, що знаходиться поруч, має значні сільськогосподарські ресурси - великі площі високоякісних земель, в результаті в галузевій структурі української економіки значне місце відведено сільському господарству та виробництву продуктів харчування. В результаті цього, Україна виступає експортером продуктів харчування та імпортером енергоресурсів, а Росія, навпаки, імпортує українські продукти та експортує енергоносії.

Галузева структура економіки класифікується за двома системами: міжнародної класифікації галузей економічної активності та класифікації за системою національних рахунків.

Згідно галузевої класифікації, галузеву структуру економіки складають такі елементи:

  1. Первинний сектор економіки - включає такі сфери госпдіяльності, як видобуток сировини (ліси, руд, нафти і газу), а також сільське господарство. По суті, первинний сектор включає в себе всі види діяльності, що включають в себе безпосередню взаємодію людини з природою, під час якої природа віддає якісь ресурси.
  2. Вторинний сектор економіки - включає в себе всі підприємства, що займаються переробкою сировини і випускають готові продукти. До вторинного сектору також відносяться і виробники напівфабрикатів, які згодом стають "сировиною" для виробництва кінцевого продукту.
  3. Третинний сектор економіки - являє собою сферу послуг, або, як її ще називають, сферу нематеріального виробництва. Сюди включаються послуги з консультування, страхування, банківські послуги, операції з цінними паперами та інше.

Класифікація за системою нацрахунків передбачає з 'ясування внеску у створення ВВП наступних секторів економіки:

  1. Сектор малого бізнесу.
  2. Сектор середнього і великого бізнесу.
  3. Державні підприємства.

Згідно з твердженнями вчених, показником високорозвиненої економіки є переважання в її галузевій структурі малих підприємств, що працюють переважно у сфері послуг. Наближення до цього стандарту галузевої структури служить ознакою вірно обраного шляху економічного розвитку держави.