Фінансові коефіцієнти - запорука успішного аналізу платоспроможності компанії

Фінансові коефіцієнти - запорука успішного аналізу платоспроможності компанії


 Для більш стабільної та ефективної діяльності підприємства необхідно проводити аналіз стану його роботи. Фінансові коефіцієнти, отримані в результаті дослідження, допомагають знайти слабкі ланки в активності організації і дозволяють визначити переваги її дій. Саме ці дані дають розгорнуту картину стану речей у компанії.


Фінансовий стан (стан) підприємства залежить в першу чергу від відношення позикового капіталу до власного. У зв 'язку з цим визначають:

  • коефіцієнт (рівень) фінансової автономності - при цьому розраховують частку власного капіталу в загальному обсязі грошових коштів організації;
  • коефіцієнт (рівень) фінансової залежності - тут йдеться про те, яку частку в загальній сумі грошових коштів компанії займає залучений (позиковий) капітал. Показник може розраховуватися в розрізі часових рамок. Тобто, допустимо і можливо визначати даний індекс виходячи з довгостроковості або короткостроковості залучених позикових коштів;
  • рівень (коефіцієнт) фінансового ризику, відомого також як плече фінансового важеля - тут розглядається співвідношення позикових коштів до власного капіталу. При цьому існує ще одна назва даного індексу - коефіцієнт фінансової активності.

Відповідно, чим вище значення першої пропорції, тим краще і стабільніше фінансовий стан (становище) підприємства, якщо розглядати його з точки зору кредитних боргів і власних коштів. В ідеальних системах вага даного показника повинна прагнути до одиниці.

Для визначення рентабельності залучення грошових коштів і капіталу з боку використовується ще один показник - це ефект фінансового важеля. Даний індекс показує, наскільки зросте рентабельність власного капіталу підприємства, якщо залучити позикові кошти.

Фінансові коефіцієнти, що абсолютно точно відображають стан справ на підприємстві, - це коефіцієнти платоспроможності. Якщо сказати простими словами, то ці дані показують, наскільки велика ймовірність погашення підприємством його короткострокових боргів.

Оцінка платоспроможності проводиться виходячи з даних про ліквідність його поточних активів - можливості погашення зобов 'язань за кредитами і боргами за допомогою активів компанії.

При цьому для аналізу застосовуються такі фінансові коефіцієнти:

  • поточної ліквідності - його також називають показником покриття. Він характеризує здатність організації погашати короткострокові кредитні зобов 'язання своїми власними наявними оборотними активами;
  • проміжної (швидкої) ліквідності - показує, наскільки можливим є погашення зобов 'язань своїми терміновими активами (грошові кошти, що знаходяться на оперативних рахунках організації, запаси на складах, короткострокова заборгованість дебіторів);
  • абсолютної ліквідності - підсумкове значення даного показника описує, наскільки велика ймовірність сплатити короткострокові кредитні позики за рахунок грошових коштів, розміщених на розрахункових рахунках компанії, та інших фінансових вкладень, розміщених на невеликий період.

Ці фінансові коефіцієнти - найважливіші при розрахунку платоспроможності та фінансового становища (стану) підприємства.Останні публікації