Фінансова стратегія - найважливіший інструмент у сфері управління підприємницькою діяльністю для досягнення поставлених цілей. Особливо актуальною вона стає в умовах нестабільної макроекономічної ситуації і мінливої кон 'юнктури ринку фінансових послуг.

Фінансова стратегія - найважливіший інструмент у сфері управління підприємницькою діяльністю для досягнення поставлених цілей. Особливо актуальною вона стає в умовах нестабільної макроекономічної ситуації і мінливої кон 'юнктури ринку фінансових послуг.


Стратегія і тактика фінансового менеджменту може бути генеральною та оперативною. Виходячи з цього, генеральна стратегія може бути сформована не раніше ніж за 3-5 років. За цей час встановлюється взаємовідносин з бюджетом, визначається утворення джерел доходу підприємства, а також шляхи формування фінансових ресурсів. Оперативна стратегія створюється протягом одного року і включає в себе детальну інформацію щодо доходів і витрат, які стосуються конкретного поточного періоду діяльності підприємства.


Стратегія - недитячий, загальний план, який стосується певного виду діяльності.

Таке складне поняття як фінансовий беттинг, стратегії та інші базові поняття ефективного менеджменту допоможуть створити цілісну структуру для управління підприємством і зменшити витрати до мінімуму, при цьому збільшивши операційний прибуток. На підставі існуючої системи формується фінансова політика за основними напрямками для конкретного підприємства.

Ефективна фінансова стратегія здатна забезпечити наступне:

  1. Формування та підготовку стратегічних резервів.
  2. Повна відповідність матеріальних можливостей компанії проведенню операцій, які плануються.
  3. Знаходження найефективнішого шляху концентрації наявних фінансових ресурсів і напрямку для інвестування.

У ході роботи над створенням стратегії більше уваги має відводитися для формування конкурентоспроможної політики виробництва та реалізації продукції, ефективного розподілу доходів і прибутку, а також мобілізації створених внутрішніх резервів.

Варто відзначити, що раніше термін "стратегія" був поширений лише у військовій тематиці, але останнім часом знайшов застосування і в сфері бізнесу. Професор Г. Клейнер стверджує, що стратегічне рішення - це така постанова, яка має сильний вплив на кінцевий результат тієї чи іншої діяльності.

Фінансова стратегія лежить в основі ефективної діяльності компанії, адже вона являє собою якийсь каркас, по якому будуються базові завдання і вирішення конкретних питань.

Стратегія розвитку компанії може бути визначена трьома різними шляхами.

Шлях перший. Стратегія будується на підставі аналізу та структуризації цілісної сфери діяльності.

Шлях другий. Визначення стратегії на підставі синтезу відомих планів діяльності з окремих взаємопов 'язаних рішень, які належать до різних сфер діяльності компанії.

Шлях третій. Його можна випередити як змішаний, адже він з 'єднує в собі принципи двох попередніх варіантів у різних пропорціях.

Варто відзначити, що гідністю першого підходу є пріоритетне положення фінансової стратегії в ролі сполучної ланки між поставленими цілями, місією і завданнями. Другий підхід має сильну сторону в тому, що існує більш тісний зв 'язок між стратегією і управлінською політикою підприємства.

Правильна фінансова стратегія підприємства допоможе уникнути безлічі проблем у майбутній діяльності підприємства, а може, навіть і банкрутства, адже найголовніше у веденні бізнесу - правильно розрахувати свої сили і бути максимально впевненим у досягненні того чи іншого результату. Досить багато сучасних компаній можуть допомогти бізнесменові-початківцю зі складанням правильного і продуманого шляху розвитку.