Фінансова модель - ефективний інструмент при прийнятті рішення

Фінансова модель - ефективний інструмент при прийнятті рішення


Фінансова модель - це спеціальний документ, в якому міститься розрахунок певних фінансових показників компанії на підставі інформації про прогнозований обсяг продажів і плановані витрати. Головне завдання даної моделі - оцінка ефективності використання наявних ресурсів.


Виходячи з практики, фінансова модель включає в себе розрахунок виручки організації з урахуванням вартісних і натуральних параметрів продажів, а також закупівель, собівартості продукції, обсягів виробництва, інших доходів і витрат, інвестицій, зобов 'язань компанії і руху грошових ресурсів. Завершальним етапом побудови даної моделі є формування прогнозного балансу, а також бюджетних доходів і витрат. Метою проведеної роботи прийнято вважати визначення значень зміни фінансового результату підприємства при будь-якій динаміці параметрів, що беруть участь у цих розрахунках.

Фінансова модель базується на такому ключовому принципі, як визначення бар 'єрної ставки прибутковості капіталу. Іншими словами, виявлення мінімального рівня прибутковості від вкладення інвестицій повинна забезпечувати група менеджерів на підприємстві. Саме її виявлення допоможе чітко сформулювати вимоги до результату.

Фінансова модель базується ще на одному принципі - зосередження аналізу на рівні ліквідності господарської діяльності компанії. Дане поняття безпосередньо пов 'язане з фокусуванням на вартості бізнесу для засновників.

Фінансова модель підприємства може бути визначена у вигляді спрощеного математичного відображення реальної фінансової сторони господарської діяльності фірми.

Дане визначення моделі означає, що з її допомогою керівництво робить спробу представити комплексний характер деякої фінансової ситуації або ряду певних відносин у вигляді спрощених математичних рівнянь.

Фінансова модель, як будь-яка економічна категорія, має свою мету, яка полягає в наданні допомоги керівнику компанії при прийнятті рішення. Докладніше призначення такого моделювання можна розглянути при дослідженні деяких таких простих зразків, як кошторис, лінійне програмування та аналіз величини виробничого обсягу і прибутку.

Як вказувалося вище, фінансова модель забезпечує керівництво необхідною аналітичною інформацією, що використовується як основний при прийнятті більш зважених рішень. Вказана інформація може бути проаналізована під двома заголовками:

1. Досягнення мети. Використовуючи фінансову модель, керівник включає деякі дані в аналітичний образ і, таким чином, отримує відповідь, чи будуть результати сприяти досягненню поставленої перед компанією мети. Наприклад, для виробничого підприємства - максимізація прибутку.

2. Аналіз ризику. Це досить важливий елемент процесу прийняття рішення, що сприяє миттєвому аналізу чутливості будь-якого рішення.

Необхідно відзначити, що фінансова модель тісно пов 'язана тільки з кількісною стороною рішень. При правильному прийнятті рішення повинні бути враховані і якісні аспекти, які не менш важливі, ніж кількісні.