Факторний аналіз в економіці

Факторний аналіз в економіці


Економічна наука крім своїх специфічних методів використовує також і деякі загальнонаукові методи - синтез, аналіз, порівняння, абстракції та багато іншого. Одним з видів економічного аналізу є факторний аналіз, який являє собою потужний інструмент, що дозволяє не тільки розкласти те чи інше економічне явище на складові, але і визначити, яка складова робить той чи інший вплив на процес в цілому. Більш детально даний вид аналізу розглянемо в даній статті.


За визначенням, факторний аналіз - це вид математичного аналізу функції декількох змінних, який дозволяє визначити, який вплив на функцію робить та чи інша змінна. Чому так важливий факторний аналіз саме в економіці? Все тому, що жоден економічний показник не є залежним лише від одного фактора. Так, ціна залежить від попиту і пропозиції, заробітна плата - від працездатності працівника і відпрацьованого часу, прибуток підприємства - від сукупності всіх показників діяльності фірми разом узятих. Але як визначити, який з факторів робить ключовий вплив на той чи інший показник? Саме тут нам знадобиться факторний аналіз.

Почнемо з простого прикладу. Спробуємо провести факторний аналіз собівартості. На собівартість продукції впливають такі фактори, як вартість сировини, заробітна плата робітників, вартість електроенергії, амортизація обладнання в розрахунку на одиницю продукції. Виходить, що собівартість є функцією від усіх цих факторів, і, по суті, є сумою вартісностей всіх витрат. Таким чином, зростання кожного з цих видів витрат призведе до зростання собівартості одиниці продукції. Логічно припустити, що вартість сировини в більшості випадків займає найбільшу частку в собівартості продукції. Можемо зробити висновок, що саме вона робить найбільший вплив на собівартість, і значить, саме на пошуку більш дешевої сировини необхідно сконцентруватися пошуку резервів зниження собівартості.

Спробуємо провести факторний аналіз продуктивності праці. Тут все дещо складніше, адже є фактори, що сприяють як зростанню, так і зниженню продуктивності. Серед факторів, що сприяють зростанню - якість і надійність обладнання, кваліфікація персоналу, зручність роботи персоналу, співвідношення робочого часу і перерв у роботі. Серед факторів, що знижують продуктивність - кількість випадків виходу обладнання з ладу, наявність "вузьких місць" - ділянок виробництва з недостатньою виробничою потужністю, відволікаючі фактори - шуми, вібрації та інші зовнішні подразники. Звичайно ж, всі вищевказані фактори будуть мати у функції різні коефіцієнти, і саме з їх допомогою буде виражатися ступінь впливу того чи іншого фактора на продуктивність праці, проте загальний принцип зрозумілий: дію факторів, що підвищують продуктивність, необхідно посилювати, а факторів, що знижують ефективність праці - мінімізувати.

Провівши факторний аналіз того чи іншого явища в економіці, можна скласти якийсь план дій, згідно з яким можна буде з мінімальними витратами часу і ресурсів максимізувати або мінімізувати деякі показники діяльності фірми. Це допоможе в найкоротші терміни зробити так, щоб фірма працювала максимально ефективно і прибутково. Широко застосовується факторний аналіз і в макроекономіці - аналізується обсяг ВВП, співвідношення експорту та імпорту, обчислюється необхідна кількість грошової маси в обігу і багато інших показників ефективності функціонування економіки країни.