Ф. Енгельс

Ф. Енгельс


Німецький філософ, один з найголовніших основоположників марксизму, Фрідріх народився в родині текстильного фабриканта. У нього було 8 братів і сестер, але глибоку прихильність він мав тільки до сестри Марії. Хлопчик відвідував школу до 14 років, а потім продовжив навчання в гімназії. За наполяганням батька йому довелося кинути гімназію, щоб почати працювати в сфері торгівлі. Незважаючи на це, хлопець успішно підробляв кореспондентом. Також йому довелося присвятити один рік свого життя службі в Берліні. Це був ковток свіжого повітря, адже молодий чоловік міг відвідувати цікаві його лекції з філософії. Після цього Енгельс працював у Лондоні, на фабриці свого батька. Цей етап життя послужив тому, що молодий чоловік глибоко перейнявся життям робітників.

Крім загальних робіт з Карлом Марксом Фрідріх написав кілька праць, які також висловлювали теорії марксизму: "Діалектика природи" і "Анти-Дюринг".

Перші спільні роботи

Дружба і співпраця Маркса і Енгельса починалися поступово, але тривали все життя. Вони встигли створити безліч якісних праць, які й донині не втрачають своєї актуальності. Більш того, ідеї вчених активно застосовуються в багатьох сферах життя суспільства.

Першою спільною працею двох друзів став твір "Святе сімейство". У ньому два друга символічно порвали зв "язок зі своїми вчорашніми однодумцями - молодогеробцями. Другою спільною працею стала "Німецька ідеологія". У ній вчені розглядали історію Німеччини з матеріалістичної точки зору. На превеликий жаль, ця праця залишилася тільки в рукописному варіанті. Саме в ході написання цих та інших робіт вчені прийшли до того, що готові створити нове навчання - марксизм.

Марксизм

Вчення Маркса і Енгельса зароджується в першій половині 40-х років XIX століття. Причин розвитку таких ідей було кілька: це і розгортання робочого руху, і критика філософії Гегеля, яка здавалася занадто ідеальною, і нові наукові відкриття в різних сферах знання. Маркс, Енгельс черпали свої доводи і думки з англійської політекономії, німецької класичної філософії, французького соціалізм-утопізму. Крім того, не слід недооцінювати роль наукових відкриттів, які відбувалися в цей же час: відкриття клітини, закон збереження енергії, еволюційна теорія Чарльза Дарвіна. Природно, найактивнішими прихильниками марксизму були К. Маркс і Ф. Енгельс, але створили його на концентраті всіх новітніх ідей свого часу, взявши тільки найкраще і приправивши це мудрістю минулого.

"Маніфест комуністичної партії"

Ця праця стала піком, в якому ідеї Маркса і Енгельса знайшли найяскравіше відображення. У рукописі розповідається про те, які цілі ставить, які методи використовує і які завдання переслідує комуністична партія. Автори твору говорять про те, вся історія минулих часів побудована на класовій боротьбі населення. Також вчені відкрито заявляють, що капіталізм загине від рук пролетаріату, який повстане проти несправедливості, щоб створити суспільство поза класами і ділами.

Великий розділ у книзі присвячений критиці протилежних і навколонаукових теорій, які не мають під собою реального обґрунтування. Також автори засуджують "грубих" комуністів, які, не вникаючи в суть ідеї, просто поширюють ідеї про приватну власність. Крім того, Маркс і Енгельс акцентують увагу на тому, що комуністична партія не ставить себе вище за інших, але підтримує будь-який рух, спрямований проти існуючого суспільного і політичного ладу.

Карл Маркс, "Капітал"

"Капітал" - це головна праця Карла Маркса, який розкриває негативні сторони капіталізму і критикує політекономію. Ця робота була написана з використанням діалектико-матеріалістичного підходу, який був розроблений Марксом і Енгельсом раніше.

У праці Маркс докладно пояснив, що капіталізму прийде кінець. Він також детально описав причини, які приведуть цей лад до загибелі. Вчений визнав, що капіталізм прогресивний, він стимулює розвиток продуктивних сил. Крім того, такий розвиток відбувається набагато швидше саме при капіталізмі, що невластиво іншим формам організації виробництва. При цьому він вказує на те, що таке зростання досягається шляхом жахливого розкрадання ресурсів природи, а також за допомогою експлуатації головної продуктивної сили - ресурсів людини. Також він зазначає, що капіталізм призводить до нерівномірного розвитку всіх галузей, затримуючи багато галузей.

Крім цього капіталізм вступає в протиріччя з відносинами, побудованим на приватній власності. Праця окремої людини стає все більш малозначущою. Адже розвиток капіталізму вимагає зосередженості на великих підприємствах. Таким чином, пролетаріат стає звичайною залежною силою, робочою силою, яка не має іншого виходу, як погодитися на умови роботодавця. Такий стан речей перетворює людину на машину, яку використовують для розвитку гігантського ненаситного звіра - капіталізму.

Карл Маркс, "Капітал" якого був кричуще зухвалим на той час, мав величезну владу на уми тисяч людей, які стали його послідовниками.

Основні ідеї

Фрідріх Енгельс, праці якого вплинули на світогляд Маркса, створив спільно з останнім загальну теорію, згідно з якою суспільство має розвиватися за певними законами. У цій світовій ідеї немає місця капіталізму. Основні ідеї всіх філософських праць можна сформулювати так:

  • ідея про те, що про світ потрібно не розмірковувати, як це робить філософія, а змінювати його;
  • акцентування уваги на практичній діяльності людей як на рушійній силі;
  • ідея про те, що буття визначає свідомість;
  • можливість з 'єднання пролетаріату і філософів як взаємодоповнюючих елементів;