Європейський парламент

Європейський парламент


Він у сукупності з Радою ЄС являє собою законодавчу гілку влади. Будучи одним з найбільш важливих інститутів ЄС, в його руках знаходиться законодавча влада в рамках всього об 'єднання. У парламенті місць розраховано на 750 депутатів, які мають право голосу, і одне місце для голови, який таким не володіє. Вони представляють інтереси своєї держави і захищають свої погляди через політичні фракції. У парламенті більше половини місць належать двом найбільш сильним фракціям: народної партії та альянсу соціалістів і демократів. До 1979 року депутатів обирали національні держави, тепер же - громадяни Європейського союзу. Кожні п 'ять років список депутатів оновлюється.

До ключових завдань Європейського парламенту можна віднести формування бюджету Євросоюзу. Суттєва частка бюджету (близько 40%) йде на здійснення загальної аграрної політики. Також парламент володіє законодавчими і контролюючими функціями. Перша виражається в прийнятті законів і різних директив, вирішенні питань правового регулювання. Друга - в контролі Європейської комісії. Він може прийняти або відхилити результати скликання депутатів, а також має право призначити голову Єврокомісії.

Європейська рада

Він був заснований в 1974 році з ініціативи президента Французької республіки. До ради входять всі глави країн-учасниць Євросоюзу та їхні уряди. Також у ньому необхідно присутні голови Європейської комісії і, відповідно, голова самої Європейської ради. Ним, станом на 2018 рік, є Дональд Туск. Рада збирається для обговорення нагальних завдань досить часто - близько чотирьох разів на рік і частіше.

Ключовим завданням одного з основних інститутів ЄС в особі Європейської ради є вироблення стратегії розвитку всього інтеграційного об 'єднання. Вона проявляється, насамперед, у забезпеченні конкурентоспроможності європейської економіки, а також у просуванні ідеї подальшої євроінтеграції в політичних аспектах. Європейська рада приймає найважливіші для Євросоюзу рішення, вони мають вигляд планів. Так, наприклад, знаменита Лісабонська стратегія була вироблена саме ним.

Рада Європейського союзу

Даний інститут і орган ЄС не варто плутати з Європейською радою, так як вони мають абсолютно різні права, завдання, різну структуру. У руках Ради ЄС нарівні з Європейським парламентом перебуває законодавча влада. Також він відповідальний за проведення грамотної зовнішньої політики, забезпечення внутрішньої безпеки всього об 'єднання. В його силах відхилити більшість внесених правових актів.

Що ж стосується складу, до Ради ЄС входять представники країн-учасниць, але не тільки глави, але і члени урядів на посаді не нижче міністра. Час від часу Рада збирається з глав держав. Він займається вирішенням тих питань, з яких не було досягнуто рішення або компромісу в робочих групах, а потім і в Комітеті постійних представників. Голосування ж проходить за принципом кваліфікованої більшості. У ньому беруть участь представники від держав-членів ЄС, по одному від кожної країни.

Європейська комісія

Як вищий керівний орган Єврокомісія розпочала свою роботу на самому початку зароджуваного Євросоюзу - в 1951 році. Відтоді його функції значно змінилися. У класифікації інститутів ЄС він являє собою виконавчу гілку влади і відповідальний за здійснення контролю щодо ефективності виконання рішень, запропонованих Радою ЄС і Європейським парламентом. До неї входять 28 членів - по одному комісару від кожної країни Євросоюзу. Кожен з них забезпечує продуктивність роботи органу і просуває цінності держави, від якої був відправлений.

На плечах комісії лежить також відповідальність щодо підготовки законопроектів - він зобов 'язаний виконати їх у разі, якщо вони схвалені представниками законодавчої влади. Вона несе за собою і дипломатичні функції, забезпечуючи співпрацю Євросоюзу з іншим світом. Ключова особливість Єврокомісії полягає в тому, що тільки цей орган має право підносити законопроекти Європейському парламенту. Основний фокус комісії зазвичай спрямований на економічну сферу.

Суд Європейського союзу

Будучи заснованим ще в 1952 році, зараз він є інститутом ЄС, який являє собою судову гілку влади. До його складу входить вищий щабель європейської судової системи, безпосередньо суд. Далі по збувній слід трибунал, а за ним спеціалізовані трибунали. Всі ланки судової системи можуть виступати в якості ланок першої інстанції. Суд ЄС має власну структуру, до якої входять три елементи: голова, генеральні адвокати, пленум і палати.

Голова обирається на термін у три роки, його головним завданням є здійснення контролю за діяльністю суду. Також він має право збирати пленарні засідання і припиняти справи. Зараз в даному інституті ЄС і Європи найбільш великі країни (їх шість) мають по своєму постійному адвокату. Палати були створені в якості спеціальних підрозділів з метою збільшення продуктивності суду і кількості дозволених справ.

Європейська рахункова палата

Даний інститут був створений з метою проведення аудиторських перевірок європейського бюджету і почав функціонувати в 1975 році. Як і в деяких інших інститутах Євросоюзу, в рахунковій палаті працюють 28 представників. Від кожної країни-учасниці повинна бути присутня одна людині, яка володіє достатніми компетенціями для даної посади. Кожен представник призначається Радою ЄС строком на шість років.

До головних функцій рахункової палати належать: фіксування грошових потоків, спрямованих до бюджету і з нього; оцінка продуктивності управління фінансами та надання підтримки Європарламенту в рамках виконання європейського бюджету. Щороку рахункова палата складає та презентує звіти щодо проведеної роботи. Протягом цього року аудитори палати оцінюють ефективність розподілу бюджету, виїжджаючи в країни ЄС і країни, що отримують від нього фінансову допомогу.

Європейський центральний банк

Розташований у Німеччині, він є головним банком Єврозони. ЄЦБ володіє повною автономією і незалежним по відношенню до інших органів Євросоюзу. До його головних завдань можна віднеси: контроль золотовалютних запасів; випуск євро в обіг; вироблення процентних ставок; забезпечення стабільності цін у зоні євро. Ключовою фігурою у фінансовій політиці ЄС є центральний банк, але вся система включає в себе також і національна банки держав, що входять в ЄС. Сформована система центральних банків відповідальна за грошово-кредитну політику в масштабах Єврозони.

Контроль грошової маси в Єврозоні також лежить на плечах даного інституту ЄС. Він займається її розподілом серед різних установ фінансового спрямування, компаній і держави. У розпорядженні ЄЦБ є чотири типи операцій: основні та довгострокові операції рефінансування; точного налаштування і структурні. В рамках рефінансування ЦБ дають кредити комерційним банкам, а ті, у свою чергу, видають ЦБ цінні папери в якості застави. Останні два типи операцій включають в себе не тільки позики, але і покупку цінних паперів.

Палата аудиторів

Грамотний розподіл європейського бюджету, а також контроль за фінансовими надходженнями до нього - завдання досить складне. Рахунковій палаті в цьому питанні допомагають аудитори. Палата аудиторів є інститутом ЄС тільки в рамках Рахункової палати, але в той же час вона функціонує, не озираючись на діяльність інших інститутів. Її члени, які служать на посаді аудиторів, обираються на шість років. Їх головним завданням є здійснення перевірок різних інститутів, органів, фондів та окремих осіб, які отримують фінансування з бюджету Євросоюзу. Їхня мета - недопущення процвітання корупції на території ЄС. Про будь-які помічені порушення вони повинні повідомляти вищі інстанції. Аудитори не мають права займатися будь-якою іншою діяльністю і отримувати неофіційну винагороду за свою роботу.

Загальний вивід

Європейський союз як інтеграційне об 'єднання з' явилося не так давно, незважаючи на більш ніж 50-річну історію політичної та економічної інтеграції. Це досить велика територія, яка представлена 28 державами-членами. Здійснювати контроль у таких величезних масштабах непросто, тому з заснування найперших об 'єднань (ЄОУС, Євратом і ЄЕС) країни-учасниці гостро потребували наднаціональних інститутів і органів. Перші були засновані вже на початку 1950 років. Поступово їхня кількість зростала. Розширювалися і видозмінювалися функції інститутів, органів та установ ЄС. В результаті більш ніж 70 років формування європейських об 'єднань на даний момент Євросоюз має 7 спеціалізованими інститутами, метою яких є політичне та економічне функціонування об' єднання європейських країн. Це забезпечують також понад 20 неіституціональних органів, що діють в рамках всього ЄС.