Економіка і ВВП Болгарії

Економіка і ВВП Болгарії


Болгарія - невелика східноєвропейська держава із середнім рівнем розвитку економіки. Тут є як промисловість, так і сільське господарство. У Болгарії мало паливних ресурсів, але при цьому там сприятливий клімат і хороша транспортна доступність. Головними галузями виробництва є машинобудування, сільське господарство, туризм, отримання сталі та заліза, гірничі вироблення, енергетика. Велике значення має сільське господарство.

Водночас економіку Болгарії не можна вважати передовою через невисоку якість виробленої продукції, низьку продуктивність праці і відсутність чітких економічних стратегій. Рівень життя в країні відносно непоганий. ВВП Болгарії становить 54 мільярди доларів.

Показники економіки

Загальні державні витрати склали 31,87 млрд BGN, а доходи - 29,43 млрд BGN. Державний борг становить 24% ВВП, а зовнішній - 10,1% ВВП. У торговому обороті експорт дорівнює 28,5 млрд доларів, а імпорт - 26,1 млрд умовних одиниць. Рівень безробіття в країні - 6,2%. Економічно активними є 2,5 млн осіб. За межею бідності перебувають 22% населення.

Загальний ВВП країни становить 54,29 млрд доларів, а ВВП Болгарії на душу населення - 22 700 $. За іншими даними він дорівнює 18 601 $. Щорічне зростання ВВП становить 3,9%. Рівень зростання цін - 1,9% на рік.

Мінімальний розмір оплати праці в 2018 році дорівнював 260 євро, а середній - 574 євро. Ці цифри суттєво вищі, ніж у Росії, але помітно нижчі за показники розвинених країн.

У Болгарії досить рівномірний розподіл доходів населення. Так, найбільш багаті 10% жителів володіють тільки 25,4% сукупного капіталу домогосподарств. Для порівняння: у Росії ця цифра становить 82%.

ВВП Болгарії за роками

На пострадянському просторі Болгарія може вважатися успішною країною, оскільки змогла не тільки компенсувати спад 90-х, але і різко наростити внутрішній валовий продукт. Найгірша ситуація з ВВП відзначалася в першій половині 90-х, а в другій половині цього десятиліття він незначно виріс. Ситуація стала виправлятися в нульових роках, наприкінці яких рівень ВВП став близьким до нинішнього. За останні 9 років відзначався лише невеликий приріст, а незначний спад стався тільки в кризовий 2009 рік.

Оскільки країна не є експортером енергоресурсів, падіння цін на нафту в останні роки ніяк не позначилися на динаміці її ВВП. Відсутність подібної сировинної залежності робить економіку Болгарії стійкою до коливань цін на паливному ринку. У той же час загальні світові економічні кризи здатні на час послабити її, що спостерігалося в 2009 році.

Ресурси і промисловість

Країна володіє дуже скромними запасами корисних копалин. Є невеликі родовища вугілля, нафти і газу. Більш значні запаси залізної руди. Завдяки цьому в країні розвинена металургія. Інший значущий для цієї держави ресурс - деревина. Її використовують як будівельний матеріал і як сировину в целюлозно-паперовій промисловості. Також у Болгарії видобувається харчова сіль, азбест, скельні породи.

Сільське господарство

Сільське господарство робить чималий внесок у розвиток економіки і ВВП Болгарії. Його розвитку приділяється тут чимало уваги. Воно відрізняється продуктивністю, ефективністю і хорошим розвитком. Переважає вирощування пшениці, кукурудзи, овочів і фруктів, соняшнику, цукрових буряків, рису, олійної троянди, тютюну. У тваринництві домінують м 'ясо-молочне виробництво та вівчарство.

Ув 'язнення

Таким чином, Болгарія - досить успішна в економічному плані країна, що утворилася на пострадянському просторі. При невеликій кількості ресурсів тут непогано розвивається економіка, зростає ВВП. Чутливість її до світових економічних криз невисока, а зміна цін на вуглеводні не чинить якогось негативного ефекту.