Економічно розвинені країни

Економічно розвинені країни


Економічно розвинені країни відрізняються високим рівнем виробництва як матеріального, так і нематеріального. Серед усіх галузей більше всіх переважає сфера послуг.


Як відомо, роль маркетингу в економічному розвитку країни дуже висока. Це сприяє прогресу в різних галузях державного господарства. Так, економічно розвинені країни відрізняються прогресуючою інфраструктурою, що включає транспорт, зв 'язок, обслуговування, торгівлю та інше, а також блоком соціальних послуг. До останніх, зокрема, відносять спорт, освіту, охорону здоров 'я та інше.

Економічно розвинені країни застосовують високі технології в різних виробничих галузях. Для інноваційних технологій характерна, як відомо, низька матеріало- і трудомісткість, підвищена частка витрат на НДДКР, а також ті галузі, які відповідають за здійснення виробництва технологічних послуг. До них відносять консалтинг, програмне забезпечення та інше.

Економічно розвинені країни переходять від створення послуг і продукції масового споживання до виготовлення та впровадження нововведень. Це дозволяє сформувати нові межі господарської діяльності, яка ґрунтується на якісних змінах у технології та регулюванні споживання і виробництва.

У ролі основи конкурентоспроможності держав виступають кадри та наукові знання. Економічний розвиток новим шляхом у цих країнах проявляється у виготовленні та подальшому комерційному застосуванні нових благ, способів виробництва. Здійснюється також і освоєння нових торгових майданчиків збуту і нових сировинних джерел. Зміцнення інформаційної економіки, основу якої складають нові знання, дозволяє концентрувати міжнародну ренту. Це призводить до того, що багаті держави багатіють, бідні ж продовжують бідніти. У цьому випадку чітко проявляється нерівномірність економічного розвитку країн.

Прогресуючі держави домінують на світовому ринку. Вони займають найбільш прибуткові ніші продуктів глибокої переробки, інтелектуальних об 'єктів і послуг (ліцензій, патентів, товарних знаків та іншого).

Для країн з розвиненою економікою характерний перетин глобальних потоків капіталів. Таким чином, формуються світові фінансові центри. До них відносять Лондонський, Чиказький, Нью-Йоркський, Токійський та інші. У всіх цих міжнародних центрах здійснюються великомасштабні фінансові операції, що перевищують обсяги платежів в рамках світової торгівлі в десятки разів. При цьому в якості учасників виступають транснаціональні корпорації і банки, досить великі фінансові та кредитні інститути. Близько дев 'яноста відсотків позичкового міжнародного ринкового капіталу розміщено всередині держав Організації економічного розвитку і співробітництва.