Економічний ефект як позитивна складова динаміки в економіці

Економічний ефект як позитивна складова динаміки в економіці


Всі економічні процеси мають взаємозв 'язок, рухливість і протиріччя. Оптимальним заходом взаємних дій між ними виступає збалансованість (рівновага). Але мета економіки зводиться до того, щоб ця збалансованість супроводжувалася економічним ефектом.


Обговорення даної проблеми займає сьогодні ключове місце. Економічний ефект сам по собі розглядається як головна мета в економіці: завдяки ньому відбувається зростання матеріального достатку, полегшення питання з обмеженістю ресурсів, вирішення соціально-економічних проблем всередині і за межами країни.

У загальному вигляді економічний ефект являє собою ту чи іншу динаміку кількісного збільшення і якісного вдосконалення результатів виробництва, а також продуктивності.

Для його вимірювання використовують такі методи:

- розрахунок економічного ефекту за рахунок валового національного продукту - на скільки він збільшився за певний проміжок часу;

- підрахунок річного темпу зростання і приросту валового внутрішнього продукту або реального національного доходу.

Економічний ефект - це позитивна складова динаміки в економіці. Він дає уявлення про швидкість розвитку економічних процесів у країні. Щоб підвищувався добробут суспільства, необхідно, щоб зростання економіки відбувалося швидше, ніж зростання населення.

Для характеристики економічного ефекту вдаються до використання ряду показників, які вимірюють результативність зміни певних факторів виробництва.

В першу чергу це продуктивність праці (відношення обсягів випуску до витрат), а також його зворотний показник - трудомісткість продукції. Також сюди входить продуктивність капіталу (відношення обсягів продукції до задіяного капіталу) і капіталомісткість; продуктивність природних ресурсів і ресурсоємність. І, нарешті, капіталозброєність (відношення капітолозатрат до трудових витрат).

Економічний ефект являє собою найважливіший напрямок економічної політики. Тут вирішуються наступні завдання:

- найбільш повне використання ресурсів;

- запобігання або усунення відхилень від економічної стабільності для того, щоб надати цьому процесу стійкий характер;

- введення обмежень соціального або економічного характеру у разі заподіяння шкоди суспільним інтересам.

Економічний ефект та економічна ефективність допомагають вирішувати проблему сталого зростання сучасної економіки. Для того щоб здійснити її безболісний розвиток, важливо визначити кілька напрямків, які будуть надавати безпечний і постійний характер. Наприклад, це наступні:

- зростання ефективності виробництва, що дозволяє своєчасно вирішувати виникаючі проблеми;

- гармонійний розвиток суспільних інтересів з метою запобігання соціальним конфліктам;

- створення умов для збалансованого економічного зростання тощо.

Слід пам 'ятати, що нинішній високорозвинений ринок в змозі вирішити і проблему зростання добробуту населення, і питання розвитку на підприємствах, і екологічне питання.