Досконала і недосконала конкуренція: сутність, характеристика, основні моделі

Досконала і недосконала конкуренція: сутність, характеристика, основні моделі


Досконала і недосконала конкуренція, їх форми, моделі, відмінні ознаки ось вже протягом декількох століть розбурхують уми провідних економістів світу.


Конкуренція, як відомо, є найважливішою ознакою ринкової економіки. Вона являє собою процес взаємодії продавців і покупців, при якому в останніх присутня необмежена нічим свобода вибору, при цьому кожен з продавців повинен довести йому, що саме його варіант є найбільш прийнятним.

Конкуренція вже досить давно привертає до себе різних вчених-економістів, проте якщо раніше ніхто не сумнівався в її можливостях регулювати ринок, то в останні десятиліття все голосніше звучать голоси про те, що слід розрізняти такі поняття, як досконала і недосконала конкуренція.

Вся справа в тому, що довгий час апологети так званого вільного ринку стверджували, що саме він може вирішити всі економічні проблеми того чи іншого суспільства, визначити вектор розвитку держави. Стрижневою ознакою такої економічної моделі вони бачили чисту конкуренцію, при якій виробництвом того чи іншого товару займалася б якомога більша кількість компаній і приватних осіб, причому внесок кожного з них у загальний обсяг виробництва був би настільки незначним, що ніхто з них самостійно не міг би надати вирішального впливу на формування ціни.

Крім перерахованого вище, характеристика ринку досконалої конкуренції передбачала відсутність скільки-небудь серйозних витрат на рекламу і просування товару на інші ринки. Все змагання між товаровиробниками повинно було вестися виключно на рівні ціни і якості товару. Будь-яка компанія в будь-який момент часу мала можливість покинути ринок без всяких для себе наслідків.

Однак, як показала історія, чистий ринок виявився швидше ілюзією, ніж реальною дійсністю. Розмови про те, що досконала і недосконала конкуренція рівною мірою притаманні будь-якому ринку, а переважання тієї чи іншої форми залежить від рівня економічного розвитку суспільства, виявилися не більш ніж благими побажаннями. Недосконала конкуренція, як виявилося, грала і грає в житті людства більш значиму роль.

В даний час відомі наступні моделі недосконалої конкуренції:

1. Конкуренція між великими фірмами-монополістами. Ця модель характерна саме для глобального економічного простору, коли той чи інший сектор виявився поділений між великими компаніями, кожна з яких має всі можливості, щоб стати одноосібним продавцем в окремо взятій країні. Саме ця модель найкраще підходить для розуміння дилеми "досконала і недосконала конкуренція". У той же час, якщо взяти весь світовий ринок в цілому, то тут ні в одного виробника немає вирішальних важелів, які могли б вплинути на ціноутворення. Характерний приклад - ринок спортивного одягу та інвентарю.

2. Олігополія. Ця модель передбачає, що ринок тих чи інших товарів або послуг поділений між невеликою кількістю великих компаній, які, швидше за все, знаходяться один з одним у змові. Що стосується цін в умовах олігополії, то компанії домовляються з приводу системоутворюючих понять, в той час як вартість неосновних товарів може бути різною. Приклад - ринок з виробництва кольорових металів.

3. Чиста монополія, коли на даному ринку діє один гравець, що визначає і ціну, і якість, і номенклатуру товарів і послуг. Ніякі інші компанії в цей економічний простір не допускаються, реклама виробнику практично не потрібна. Приклад - ВАТ "Газпром".