Діяльність професійного економіста, який має спеціальність "Економічна безпека", обов 'язково включає в себе:

Діяльність професійного економіста, який має спеціальність "Економічна безпека", обов 'язково включає в себе:


- здійснення економічної безпеки для держави, суспільства, особи та суб 'єктів економічної діяльності;


- дотримання та забезпечення законності і всецелого правопорядку в економіці;

- судово-експертну діяльність з судочинства;

- розкриття правопорушень та їх розслідування, які стосуються безпосередньо економіки;

- соціально-економічну діяльність всіх господарюючих суб 'єктів, фінансових, економічних, аналітичних та виробничо-економічних служб, організацій, підприємств та установ різних форм власності.

Для того щоб розуміти, що з себе представляє економічна безпека, необхідно пройти і засвоїти навчальний процес. Під час навчання широко використовуються інтерактивні та активні форми проведення занять. Наприклад, практикуми, тренінги, комп 'ютерні симуляції, ділові та рольові ігри, розбір конкретних економічних ситуацій.

У загальних рисах, економічна безпека є готовим рішенням, яке призначене для того, щоб вести історії взаємин з партнерами і клієнтами. Звичайно, враховується специфіка діяльності, яку здійснює служба економічної безпеки.

Існує ряд заходів, яким сприяє економічна безпека. Наприклад, служба економічної безпеки дозволяє досить ефективно здійснювати управління економічними ризиками за допомогою:

- чіткого формулювання зв 'язків між об' єктами;

- грамотної оцінки ступеня впливу одних об 'єктів на інші;

- ретельного аналізу кримінальних ситуацій та інших важливих характеристик об 'єктів.

Економічна безпека відрізняється структурою своєї системи. В цілому, система включає в себе спроектовані дані, інтерфейс користувача і форми звітності. Вся інформація, яка накопичується в системі, як правило, складається з певних описів і конкретних зв 'язків. Інформаційний пошук у системі може використовуватися за будь-якими характеристиками. Потрібні результати пошуку можна відображати у вигляді зручного статистичного звіту. За допомогою розвиненого апарату формул, можна легко автоматизувати всі дії над робочою інформацією в системі.

Іншими словами, служба економічної безпеки представлена у формі структури

якоїсь системи, яка дає можливість доповнювати економіку новими можливостями і новими об 'єктами. Економічна безпека сприяє створенню необхідних форм звітності та статистичних звітів. Дана система надає можливість зберігання всієї інформації, яка надходить із зовнішніх джерел. Це дозволяє покращувати стан економіки. При цьому забезпечується стійке і високе економічне зростання, задоволення потреб економіки, державний контроль не тільки за рухом, але і безпосереднім використанням всіх національних ресурсів.Останні публікації