Чому важливий аналіз конкурентоспроможності підприємства?

Чому важливий аналіз конкурентоспроможності підприємства?


Аналіз конкурентоспроможності будь-якого підприємства включає дослідження зовнішньої і внутрішньої конкурентної переваги, яке дозволяє не тільки посилити позиції компанії на діючому секторі, але і вийти на нові ринки збуту, запропонувавши споживачам більш нові і сучасні товари.


Зовнішня перевага заснована на здатності фірми запропонувати покупцям більш якісний товар, головною перевагою якого є більш високе морально-естетичне задоволення населення, при одночасному скороченні витрат і підвищенні ефективності віддачі від його реалізації. Конкурентна перевага такого типу посилює позиції компанії на ринку, а також використовує стратегію відмінності (диференціації) як найважливіший складовий елемент своєї переваги.

Що стосується внутрішньої переваги, то тут аналіз конкурентоспроможності заснований на перевазі компанії у витратах і витратах, які вона витрачає на створення або постачання товару. Іншими словами, тут маркетингова стратегія підприємства спрямована на зниження витрат і, відповідно, кінцевої ціни на товар, в результаті чого можна домогтися збільшення продажів в сегменті населення з невеликим фінансовим достатком. Такий аналіз дозволяє фірмі бути більш рентабельною, а також стійкою до подальшого зниження цін з боку потенційних конкурентів у разі, якщо інші компанії також почнуть знижувати ціни на аналогічні товари або послуги.

Таким чином, аналіз конкурентоспроможності фірми ставить перед собою головну мету - з 'ясування того, яких конкретних конкурентних переваг може домогтися фірма, а також того, як можна максимально ефективно захистити свої фінансові інтереси. Останній факт безпосередньо залежить від того, наскільки компанія зможе успішно протистояти тиску основних конкурентних сил, представлених на ринку, а грамотний аналіз конкурентоспроможності якраз дозволяє це з 'ясувати.

Всім менеджерам добре відома модель конкурентної переваги М. Портера, яка включає в себе аналіз п 'яти конкурентних сил, яким піддається будь-яка фірма, що працює на ринку:

- залежність від основних постачальників;

- залежність від основних споживачів;

- конкуренція в галузі;

- загроза заміни основних товарів і послуг;

- загроза приходу нових конкурентів.

Грамотний аналіз основних конкурентних переваг компанії важливий ще й тому, що дозволяє об 'єктивно оцінити не тільки існуюче положення компанії і ту нішу, яку вона займає, але і визначити можливості розширення і посилення позицій на ринку за рахунок тих факторів, які в результаті аналізу будуть виділені в якості основних. Як приклад можна навести план-схему аналізу конкурентоспроможності одного з підприємств, що займається трикотажними виробами.

На першому етапі з 'ясовуються такі параметри, як темпи зростання виробництва, частка займаного ринку і аналіз основних товарів-аналогів. Далі складається основний список конкурентів, після чого складається план з включенням в нього основних конкурентів за ступенем їх впливу на ринок. Серед безлічі факторів можна виділити такі категорії:

Менеджмент організації та управління підприємством:

- стратегія;

- тактичні цілі та завдання;

- підприємницька філософія і культура;

Виробництво:

- обладнання та його оновлення;

- кількість продукції;

- залежність від постачальників;

- гнучкість виробничих ліній.

Маркетингова стратегія:

- асортимент товарів;

- оптова та роздрібна торгівля;

- популярність фірми;

- швидкість реакції і зміни моди.

Таким чином, аналіз конкурентоспроможності підприємства на прикладі плану-схеми ясно показує, на які фактори варто звернути увагу при проведенні відповідних досліджень. Важливість всього цього процесу проявляється не тільки в ясному розумінні ринкової ситуації і визначенні свого місця розташування на ринку, але і можливості оцінити весь потенціал компанії, в тому числі і прихований. У цьому відношенні аналіз конкурентоспроможності надзвичайно важливий і є необхідністю в будь-якій сучасній фірмі.