Бюджетний дефіцит і способи його фінансування

Бюджетний дефіцит і способи його фінансування


Уряд кожної держави стикався з ситуацією, коли виникає бюджетний дефіцит. Він являє собою такий стан платіжного балансу країни, коли видаткова частина значно перевищує дохідну, тобто, утворюється негативне сальдо. Бюджетний дефіцит - це несприятливе становище, виникнення якого держава намагається уникнути всіма можливими способами.


Однак методи вирівнювання сальдо можуть і негативно позначитися на економіці країни. Наприклад, при безпідставному підвищенні обсягів емісії стає неминучим зростання темпу інфляції, що згодом може призвести до знецінення національної грошової одиниці, а значить, до економічної кризи. А кредитування дефіциту центральним банком призводить до збільшення державного боргу, який він не в силах повернути.

Для того щоб зрозуміти, як відновити рівновагу платіжного балансу і усунути бюджетний дефіцит, необхідно визначити основні причини його виникнення. Найчастіше від 'ємне сальдо є наслідком нераціонального витрачання коштів протягом звітного періоду. В основному уряд виділяє великі суми на розвиток економіки, на реалізацію серйозних програм соціального або національного характеру, на розробку заходів щодо захисту в разі настання несприятливих ситуацій у вигляді землетрусів, воєн та іншого. Однією з причин вважається проведення неякісної фінансової політики, зниження оподатковуваної бази, розвиток тіньового бізнесу. В останні роки бюджетний дефіцит виникав через розвиток кризової ситуації, наявність великих заборгованостей держави перед іншими країнами.

При складанні планового балансу на майбутній період визначають максимальну величину негативного сальдо, яка може скластися під впливом обставин нинішнього року. Звичайно, далеко не завжди ці дані відповідають фактичним, однак, уряд вживає різні заходи щодо запобігання несприятливих наслідків.

Бюджетний дефіцит і методи його фінансування

Як зазначалося вище, незабезпечена емісія і кредитування сприяє вирівнюванню платіжного балансу. Однак ці методи не вважаються ефективними, оскільки в наступному звітному періоді негативне сальдо може збільшитися ще більше. Хорошим інструментом регулювання визнана сфера оподаткування. За допомогою зміни податкових ставок на певні групи населення можна значно збільшити внески в казну країни. Хочеться зауважити, що цей інструмент ефективний тільки при введенні короткострокових змін, так як надалі природною реакцією на такий стан справ буде розвиток тіньового ринку або значне скорочення виробничої діяльності окремих галузей.

Найчастіше бюджетний дефіцит знижується за рахунок такої процедури, як секвестування. Воно передбачає послідовне зниження за статтями витрат пропорційно дохідній частині. Деякі статті секвестуванню не підлягають, зокрема, заборгованість із зовнішньоекономічної діяльності, оскільки це буде сприйнято як дефолт. Не рекомендується застосовувати дану процедуру в соціальній сфері, адже це може викликати наростання суспільної напруги.