Аналіз фонду заробітної плати

Аналіз фонду заробітної плати


У гонитві за прибутком керівник підприємства не повинен забувати про колектив фахівців і простих працівників, які допомагають будувати його процвітаючий бізнес. Найвищим ступенем нагороди та похвальби за старанність і працю для них є, як не дивно, заробітна плата. Хорошому керівнику, який дійсно цінує працю своїх підлеглих, не шкода ніяких коштів у подяку за досягнення поставлених їм цілей. Однак, як це не сумно, зарезервовані на оплату праці грошові фонди мають властивість закінчуватися. Тільки виконавши аналіз фонду заробітної плати, можна зрозуміти, наскільки ефективно використовувалися ці кошти, і звідки з 'явився їх перевитрата або економія.


Оплата праці - це нагорода працівника (у грошовій або натуральній формі) за вкладену ним розумову або фізичну працю у створення продукції підприємства.

Фонд оплати праці - це сукупна заробітна плата всіх співробітників організації, виражена в грошовому еквіваленті. Заробітна плата належить до статей витрат, що зменшують прибуток, і залежно від виду діяльності може досягати половини всієї суми витрат підприємства. Крім зарплати, в нього включаються: премії та винагороди працівникам, різні компенсації за шкідливі умови праці, стипендії, понаднормові роботи, оплата простоїв, а також соціальні та пенсійні відрахування, оплата відпусток, путівок та інші виплати.

Аналіз використання фонду заробітної плати виконують за тим самим сценарієм, що й аналіз інших категорій витрат підприємства. Після збору всієї необхідної інформації, в тому числі і планових показників, вивчаються дані, що характеризують рівень і динаміку витрачання фонду по підприємству в цілому і по категоріях працівників. Тут варто звернути увагу на оплату праці здільників і почасовиків, а також керівного складу, фахівців, робітників, обслуговуючого персоналу.

 Причини перевитрати або економії коштів заробітної плати у здільників слід шукати в неправильно встановлених нормах вироблення і розцінок за роботу. Виконуючи аналіз фонду заробітної плати почасувальників, слід враховувати, що неточно вирахована трудомісткість робіт може призвести до завищення їх кількості. Збільшення частки керівного складу і фахівців не завжди може позначитися на зростанні продуктивності, але однозначно проявляється в перевитраті коштів на їх оплату.

Аналіз використання фонду оплати праці повинен включати в себе дослідження його структури, зміни рівня і динаміки за категоріями виплат. Тут можна провести поділ на змінну частину, що відображає оплату праці за здільними розцінками і премії, і постійну частину, що включає оплату праці почасовиків і різні доплати. Особлива увага приділяється до невиробничих виплат, у тому числі за понаднормові роботи, оплати вимушених простоїв, витрат часу на шлюб. У більшості випадків саме тут варто шукати причини невиправданого зростання перевитрат заробітної плати.

 Для більш поглибленого дослідження та виявлення причинно-наслідкових зв 'язків з іншими факторами, що впливають на відхилення витрат на оплату праці від планових показників, виконуючи аналіз фонду заробітної плати, можна використовувати факторний аналіз. Тут вивчається вплив на зміну зарплатних статей витрат таких економічних явищ і процесів, як впровадження нових технологій, організація праці, структура продукції, ціни реалізації.

Для відображення загального показника ефективності витрат фонду слід знати одне золоте правило - динаміка зростання доходів підприємства від збільшення продуктивності праці повинна випереджаючими темпами перевищувати динаміку зростання витрат на оплату праці. Тому показники динаміки заробітної плати слід співвіднести з даними, що характеризують рентабельність виробництва і продуктивність праці по підприємству, по підрозділам і по основним видам продукції. Обчислення показників економічної ефективності оплати праці ведеться співвідношенням суми виручки (прибутку, валової продукції) підприємства або підрозділу на суму заробітної плати персоналу цього підрозділу.

Аналіз фонду заробітної плати не повинен ставати причиною зниження виплачуваної нагороди співробітникам підприємства, тому що це може викликати зменшення частки стимулюючої складової оплати праці, відповідно зниження продуктивності праці і, як наслідок, призвести до втрати частини прибутку підприємства.