Структура інтелекту

Структура інтелекту


Маловірогідно, що кожен з нас замислювався над тим, що таке структура інтелекту. А даремно, адже в повсякденному житті кожен його елемент робить на нас неоцінимий вплив, допомагаючи краще справлятися з життєвими труднощами, явищами і іншим.

Структура інтелекту в психології

Сам інтелект психологи давно назвали системою психічних процесів, завдяки яким кожна людина застосовує свої здібності не лише для того, щоб оцінити і проаналізувати ситуацію, але і з метою ухвалення раціональних рішень і організації власної поведінки. Іншими словами, це здатність до мислення. Тільки не треба називати інтелект моральністю, гуманністю і вже тим більше результатом елітної освіти.

Якщо говорити про його структуру, то слід виділити наступні складові:

  • Загальний інтелект. Завдяки ньому будь-яка діяльність має успіх або ж іноді не має. З його допомогою особа адаптується до довкілля, здатна швидко переробляти отримувану інформацію.
  • Спеціальний. Тут все набагато вужчий. Психічні процеси, які є основою цього інтелекту, спрямовані на рішення якихось конкретних завдань в певному виді діяльності. Приміром, він задіяний під час дозволу міжособових проблем.
  • Потенційний. Тут зосереджено міркування і абстрагування. А, якщо говорити про різні погляди на структуру інтелекту, то відомий учений Кеттел вважав, що цей інтелект формується лише до 20 років і не раніше.
  • Кристалічний. Він виникає лише після того, як людина накопить достатню для цього кількість умінь, навичок і знань.

Структура емоційного інтелекту

Цікаво, що він відрізняється від звичного тим, що допомагає людині інтуїтивно тлумачити обстановку і впливати на неї. У його структурі виділяють: сприйняття емоцій, їх використання для стимулювання мислення, розуміння емоцій, а також їх управління.