Соціально-психологічний клімат в колективі

Соціально-психологічний клімат в колективі


Людина є соціальною істотою, тому одним з чинників задоволеності людини роботою є соціально-психологічний клімат в колективі. Кожному керівникові необхідно знати, який соціально-психологічний клімат в колективі, яким він управляє, оскільки від цього залежить успішність діяльності кожного члена робочої групи і усього трудового колективу в цілому.

Суть соціально-психологічного клімату

У будь-якому колективі відношення між його членами визначаються виробничою діяльністю. Такі стосунки називають

формальними. Більшою мірою ці стосунки визначаються завданнями колективу, спільною метою і статусами кожного члена колективу. Проте є інша сторона міжособових стосунків - неформальна. Вона не обумовлена трудовими завданнями і ніяк не регламентується зверху, але її вплив в деяких випадках може виявитися сильніше за формальну сторону. Неформальні міжособові стосунки називають соціально-психологічним кліматом. Він обумовлений силою, якістю і міцністю внутрішніх зв'язків між співробітниками підприємства.

Основними видами соціально психологічного клімату являються такі:

1. Сприятливий соціально-психологічний клімат є важливою умовою формування і розвитку творчої ініціативи працівників. Роль позитивного психологічного клімату в колективі:

 • компенсує нецікаву або непривабливу працю;
 • допомагає пережити важкі часи, які бувають у кожного підприємства;
 • зменшує плинність кадрів;
 • підвищує продуктивність кожного члена колективу;
 • налаштовує трудову групу на позитивне рішення виникаючих проблем;
 • об'єднує членів колективу для досягнення єдиної виробничої мети;
 • полегшує керівникові управління групою.

2. Несприятливий соціально-психологічний клімат є однією з проблем, яка може привести підприємство до кризового порогу. Негативна атмосфера в колективі призводить до таких наслідків:

 • зменшує продуктивність праці;
 • відволікає працівників від основної діяльності;
 • гальмує розвиток підприємства, заважає введенню інноваційних технологій;
 • робить колектив слабоуправляемим.

Підприємство з негативною атмосферою в колективі поступово знижує темпи виробництва, з'являється часта зміна кадрів.

Сприятливий соціально психологічний клімат

Первинним завданням кожного керівника є створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. Це допоможе набагато швидше і простіше досягти поставлених перед трудовою групою завдань.

Негативна атмосфера в колективі обумовлюється певними людьми. Тому в завдання керівника входить виявлення цих людей і робота з ними.

Сприятливий клімат має такі характеристики:

 • членам колективу подобається бути разом;
 • працівники відмічають разом свята, зустрічаються в неробочий час;
 • у групі домінує позитивне сприйняття праці;
 • взаємовідносини базуються на принципах справедливості, доброзичливості, взаєморозуміння;
 • колектив гордиться своїм складом і досягненнями;
 • працівники, що входять до групи, оптимістично налаштовані і легко відгукуються на нововведення.

Намагаючись оптимізувати колектив, керівник повинен спиратися на найвпливовіших членів колективу, по відношенню до яких він може застосовувати різні дії. Неформальний лідер повинен мати такі якості, як активність, оптимізм, працьовитість, свідомість.