Скільки вимірів існує?

Скільки вимірів існує?


Термін вимір, як і багато інших наукових понять, спочатку був придуманий письменниками фантастами, в книгах яких герої могли абсолютно нереально переміщатися в часі і просторі. Якщо поставити питання, скільки вимірів існує в реальності, то тут варто звернутися до різних джерел.

Скільки вимірів існує на Землі?

Езотерики і любителі таємних знань стверджують, що наша планета має значно більше вимірів, чим ми можемо бачити і відчувати за допомогою власних органів і почуттів, а також оцінити розумом. Проте все живемо у звичному для нас чотиривимірному світі. В усякому разі, поки далі за теоретичні припущення і гіпотези доказової бази про інші заходи нашого простору немає.

Відповідь на питання, скільки існує вимірів простору, ми отримали ще в школі. Пам'ятайте шкала систему координат? Довжина, ширина і висота визначають положення точки в просторі. Це три статичні поняття доступних нам вимірів, четвертою динамічною координатою є час.

Якщо уявити собі, як плоскі координати X і Y з додаванням висоти набувають тривимірної об'ємності ми можемо, то як реально відобразити накладення координат на якийсь час? Дуже просто: якщо уявити собі літак, що летить на висоті в певній точці координат, то через секунду його в цій точці вже не буде. Тобто, таким чином ми можемо зафіксувати момент часу.

В принципі із земними поняттями розібралися, але скільки вимірів існує у Всесвіті, поки абсолютно неясно і самим ученим. Математично, оперуючи формулами, можна припустити, що можуть бути світи з різною кількістю параметрів, проте усе це поняття доки діалектичні.

По деяких теоріях учених світ з іншими і вимірами має бути або мікроскопічно маленьким, або просто нереально велетенським. Оскільки саме при дуже маленьких і украй великих величинах фундаментальні закони мають деякі погрішності. А подорожі в часі можливі, але лише вперед в майбутнє, але ніяк не назад в минуле. Проте і ці претензійні гіпотези учених, як і астральні і ментальні теорії езотериків, поки залишаються лише недоведеними роздумами.