Професія психолог

Професія психолог


Погодьтеся, робота психолога в дитячому садку принципово відрізняється від роботи з надання екстреної психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях.


Тому, ще на етапі отримання психологічної освіти варто визначитися з бажаним напрямком діяльності і краще дізнатися про те, чим може займатися психолог і де він може працювати. Багатьом психологам доводиться випробувати різні професії, перш ніж вони знаходять саме те, чим хотіли б займатися. Хтось проходить через роботу в школі, в дитячому садку або на телефоні довіри, перш ніж розуміє, що хотів би займатися психологічними тренінгами. Хтось знаходить своє покликання в роботі з дітьми-сиротами та психологічній реабілітації сімей. Хтось з самого початку знає, що його шлях - це приватна психологічна практика, зі своїм кабінетом. Хтось обирає науково-дослідний напрямок.

Всі ці напрямки - дуже різні. У кожному з них необхідні різні навички, вміння, досвід. Навіть всередині однієї сфери діяльності можна займатися різними речами. Наприклад, приватнопрактикуючий психолог може працювати з дітьми, з сім'ями, або з конкретними проблемами. Психолог у школі може працювати з батьками, з дітьми і з педагогами, проводити заняття, займатися психологічною діагностикою.

Якщо напрям майбутньої професійної діяльності відомий заздалегідь, можна вже на етапі навчання фокусуватися на тій чи іншій тематиці та сфері діяльності, отримувати додаткові навички і знання, потрібні саме для цього напряму. Однак якщо визначитися дуже складно, спроби знайти себе в різних напрямках навряд чи принесуть шкоду - вони, швидше, дозволять розширити кругозір, краще зрозуміти себе, визначитися, чим саме хотілося б займатися.

У психологи йдуть ті, хто хоче працювати з людьми, допомагати або володіти владою над ними. А хтось просто вважає цю професію модною, популярною і престижною. Психологічна освіта в сучасних умовах стає важливим фактором досягнення успіху в різних сферах (кадри, торгівля, послуги, управління). Фахівці, які розуміють принципи поведінки людини і вміють спілкуватися, затребувані скрізь і завжди.

Закінчивши навчання, молодий фахівець може працювати:

психологом-консультантом у системі освіти та дошкільного виховання в соціальній сфері;

у службі психологічного консультування (сімейне, індивідуальне, коучинг);

в лікарнях і поліклініках;
викладати психологію у ВНЗ, гімназіях, ліцеях, коледжах, училищах;

у кадровій службі (помічник директора, рекрутер, менеджер або директор з персоналу);

у торгівлі (від продавця в елітному бутіку, адміністратора і супервайзера до корпоративного тренера).

Отримання диплома для психолога - тільки початок. Потрібно вибирати сферу докладання сил, терпляче накопичувати досвід і «вчитися, вчитися і ще раз вчитися». Хороший психолог без роботи не залишиться.

Психолог з освітою, але без досвіду роботи може розраховувати на роботу в школах, дитячих садках, державному психологічному центрі тощо.

Психолог-фахівець з досвідом роботи від трьох років, може продовжувати вдосконалюватися професійно або, змінивши сферу діяльності, може зайнятися кадровою роботою, адмініструванням, продажами, починаючи з нижчого або середнього ступеня.

Психолог-професіонал з досвідом роботи від п'яти років може працювати в спеціалізованій психологічній службі, займатися приватним консультуванням, влаштується бізнес-тренером, стати директором з персоналу або генеральним директором.

Щоб досягти успіху, психолог повинен бути: особистісно зрілою людиною (автентичною), володіти життєвим досвідом, високим інтелектом, ерудицією, емоційною стійкістю і компетентністю, почуттям гумору і чарівністю.

Уявімо, що ви вирішили працювати в галузі психології, в сфері освіти, бізнесу, культури, соціальній сфері. Чи відомо вам, які фахівці потрібні в цих областях, і чим конкретно вони займаються? Ось неповний їх список:

Організаційний психолог - вирішує завдання оптимізації використання людських ресурсів в установах, фірмах, громадських об'єднаннях. Це, перш за все, всі види кадрової роботи - від підбору персоналу до розробки кадрової політики фірми, допомога керівникам, забезпечення зовнішніх зв'язків організації з громадськістю.

Юридичний психолог працює у сфері правових взаємовідносин, найчастіше в тісному контакті з юристами різного профілю. Це може бути робота з особовим складом правоохоронних органів, включаючи спеціальні підрозділи, в установах виконання покарань. Юридичний психолог може стати незамінним помічником адвокатів, беручи участь у судових процесах як з боку позивача, так і з боку відповідача.

Клінічний (медичний) психолог - це фахівець, який бере на себе відповідальність за організацію спеціального процесу, в ході якого клієнт набуває здатності вирішувати свої життєві труднощі. Традиційно клінічний психолог займається психодіагностикою (наприклад, під час медико-соціальної експертизи), консультуванням (непоказною психотерапією) і реабілітацією (відновленням втрачених психічних і фізичних можливостей). Останнім часом все більший розвиток отримують такі сучасні напрямки роботи клінічного психолога як нейропсихологія, психофармакологія.

Де може працювати клінічний психолог?

У першу чергу це сфера охорони здоров'я, різні лікувальні заклади загальносоматичного та психоневрологічного профілю в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах для дорослих і дітей.

Іншою важливою сферою додатку сил є сфера освіти, де клінічні психологи можуть працювати психологами в освітніх закладах різного рівня, викладачами психології в середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах будь-якого профілю.

Третя важлива сфера - це робота в підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій. Це робота з різноманітними проявами у дорослих і дітей посттравматичних стресових розладів, що виникли в результаті надзвичайних подій: катастроф, терористичних актів, смерті близьких і родичів тощо.

Ще одна важлива сфера і дуже затребувана сфера діяльності клінічного психолога - це пенітенціарна система, що активно розвиває психологічну службу і відчуває гостру потребу в висококваліфікованих кадрах клінічних психологів.

Нарешті - це велика сфера соціальної роботи у всьому її різноманітті.

Крім того, клінічні психологи можуть працювати менеджерами з управління персоналами, консультантами у сферах управління, бізнесу та зв'язків з громадськістю.

Слід зазначити, що найширша і фундаментальна професійна підготовка, що забезпечує виконання клінічними психологами діагностичної, корекційної, консультативної, експертної, профілактичної, реабілітаційної, науково-дослідної та навчально-виховної діяльності робить їх цілком конкурентноздатними і затребуваними фахівцями в самих різних і часом несподіваних сферах.

Ким працюють фахівці практичної психології? У більшості своїй клінічними психологами в лікарнях загального профілю, в психіатричних лікарнях, психоневрологічних і наркологічних диспансерах, дитячих реабілітаційно-відновлювальних центрах, центрі патології мовлення, а також на підприємствах у відділах з управління персоналом.

Психолог у системі освіти проводить роботу в освітньому закладі, спрямовану на забезпечення психічного здоров'я та розвитку особистості дітей і підлітків. Виявляє умови, що ускладнюють становлення особи дитини та за допомогою психопрофілактики, психодіагностики, психокорекції, консультування та реабілітації. Надає допомогу дітям, вчителям та батькам (особам, які їх замінюють) у вирішенні особистісних професійних та інших конкретних проблем.

Формує психологічну культуру дітей, вчителів і батьків (осіб, які їх замінюють), в тому числі і культуру статевого виховання. Консультує керівників та працівників освітнього закладу з питань розвитку даного закладу, практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності дітей, вчителів, батьків (осіб, які їх замінюють).

Практичний психолог - спеціаліст, який має відповідну освіту та рівень кваліфікації, що надає психологічну допомогу (психологічні послуги) населенню, що включає повний або частковий спектр з напрямів, передбачених відповідними посадовим обов'язкам, що визначаються відповідним «Положенням про психологічну службу» та конкретній ситуації, що потребує психологічного втручання або використання спеціальних психологічних знань і технологій.

Основними напрямками діяльності практичного психолога в закладі системи освіти, передбачені «Положенням про психологічну службу освіти» є:

Психолог-консультант. Розуміння консультування як «допомоги людям у їх наданні допомоги самим собі».

У практичній роботі консультанта, особливо якщо він використовує як метод допомоги системні зміни, його допомога може приймати найрізноманітніший характер: від сімейного консультування та психотерапії (у разі роботи з сім'єю як мікросистемою) до організаційного та політичного консультування. Тим не менш, незважаючи на такий широкий діапазон, який може мати психологічна допомога, слід мати на увазі ряд специфічних, типових для практики надання допомоги можливих результатів, або результатів:

поліпшення розуміння (проблеми, себе, оточуючих тощо);

зміна емоційного стану (це може бути розрядка емоційної напруги, дослідження своїх почуттів, прийняття деяких своїх почуттів тощо);

здатність прийняти рішення;
здатність здійснити прийняте рішення;
підтвердження своїх думок, почуттів, рішень;
отримання підтримки;
пристосування до ситуації, яку неможливо змінити;

пошук і вивчення альтернатив;
отримання практичної допомоги через прямі дії (помічника та інших фахівців, яких залучив помічник);

розвиток наявних умінь і навичок, набуття нових;

отримання інформації;
реагування на дії інших людей і ситуацію.

Консультування є процесом, в якому людина досягає більш високого рівня особистої (особистісної) компетентності. Так само як психолог може працювати в різних професійних «амплуа» залежно від цілей, завдань і місця роботи (наприклад, як дослідник, теоретик, експерт, психотерапевт, консультант, психолог-тренер, викладач та ін.), так і консультант залежно від цілей, завдань і місця роботи може різною мірою використовувати переважно ті чи інші методи надання допомоги. Безумовно, що, скільки б видів допомоги ми не виділяли, кожен з них не може бути вільний від теоретичних принципів і цінностей.