Проблеми тілесної терапії

Проблеми тілесної терапії


Тілесна терапія включає фізичний параметр у груповий досвід і допомагає відновити рівновагу підходам, що роблять акцент на першій половині формули «розум - тіло». Вона використовується як оригінальний метод або як метод, що доповнює вербально орієнтовані групові підходи.


Терапія Райха, біоенергетика, рольфінг, первинна терапія та інші види тілесної терапії є сильними методами емоційного вивільнення та ефективних змін у тілі, почуттях та особистості. Ці методи тілесної терапії відносяться до числа найбільш суперечливих методів, що практикуються сьогодні. Однак за своїми цілями вони не так вже й відрізняються від інших групових підходів, наприклад гештальттерапії, яка прагне досягти чуттєвих змін через феноменологічне поле усвідомлення.

Тілесна терапія підходить для більшості зацікавлених учасників, виняток можуть скласти малоповідомчі клієнти, які прагнуть потрапити в групи тілесної терапії, щоб уникнути поліпшення комунікативних умінь, і індивідууми, які володіють прихованими потребами в тому, щоб до них торкалися, або в тому, щоб наносити фізичні ушкодження іншим, і тому можуть використовувати групу як соціально санкціоновану «віддачу» Етичні аспекти, особливо важливі для проведення груп тілесної терапії.

Одним зі спірних питань, що належать до тілесної терапії, є поняття «катарсису» (Nichols & Zax, 1977). Багато теоретиків тілесної терапії припускають, що емоції накопичуються десь у тілі до тих пір, поки врешті-решт не розряджаються. Це створює враження, що емоції є якоюсь конкретною сутністю, чимось на зразок джинна, який ефектно вискакує з пляшки в відповідних умовах. Більш ймовірно, що спогади, а не почуття зберігаються в нервовій системі і, коли старі спогади відтворюються, вони викликають відповідні почуття. З цієї точки зору катарсис не означає «розрядки» енергії; він передбачає емоційний спогад якоїсь події і залучення учасника в тілесні дії, що є частиною цих емоцій. Коли емоції виражаються фізично, безумовно, відбувається деяке зниження напруги. Але більш важливо, що глибоко переживані емоції допомагають боротися з патернами уникнення емоцій. У процесі занять у групах тілесної терапії учасники розширюють свій репертуар емоцій і вчаться йти на компроміс щодо емоційного контролю без негативних наслідків. Інтеграція досвіду згодом також забезпечує нове самопонімання.

З одного боку, Лоуен запозичив поняття «енергетичної розрядки» Райха і зосередився на понятті «абсолютна кількість енергії», яке використовується ним як міра психічного здоров'я. Райх припускав, що «броня» зрештою існує тільки для запобіжного тіла від повного переживання рефлексу оргазму. Тотальний оргазм розглядається як засіб лікування тривожності та інших емоційних труднощів. Райх не надавав значення багатьом іншим сприяючим розвитку особистості потребам, які такі психологи, як Маслоу і Роджерс, розглядають як частину процесу самоактуалізації.

З іншого боку, Лоуен подолав односторонність поглядів Райха і став провідним представником тілесної терапії сьогодні. Лоуен пропонує своїм клієнтам приймати напружені пози і займатися фізичними вправами для енергетизації частин тіла. У деяких випадках тілесна терапія може висувати занадто спортивні вимоги і більше походити на гімнастичне тренування, ніж на серйозне дослідження конфліктів і емоцій (Brown, 1973). У цьому випадку нехтують спонтанним дослідженням людиною свого внутрішнього досвіду і роблять акцент на вмінні терапевта діагностувати м'язову ригідність і пов'язувати її з проблемами характеру.

Нарешті, критика біоенергетики Лоуена стосується його припущення про те, що існує пряма паралель між тілесним функціонуванням і психічним процесом. Чи можна, наприклад, впевнено припускати, що людина «згинається під тягарем відповідальності» тільки тому, що у неї сутулі плечі? Лоуен часто використовує мову символічно і потім овіщує поняття, яке він використовував. Так, Лоуен схильний спрощувати взаємини між рисами характеру і структурою тіла, виходячи за межі розумних доказів. Цілком можливо мати добре функціонуюче тіло, високий рівень енергії і тотальний оргазм і все-таки відчувати труднощі з характером.

Насамкінець зазначимо, що в тілесній терапії багато ритуальних аспектів, які можуть не мати цілющих функцій, і тому важко ідентифікувати ті активні інгредієнти, які ведуть до реальних змін. Багато сучасних представників тілесної терапії ведуть пошуки нових форм і напрямків. Одним з нових напрямків є об'єднання тілесних методів з вербальними моделями терапії, іншим - поступове заміщення вкрай болючих, незручних процедур більш м'якими, більш гуманними і настільки ж ефективними фізичними втручаннями.