Природа таланту

Природа таланту


Сенс відіграє фундаментальну роль у житті поряд з їжею і необхідними життєвими потребами. Якщо людина в роботі не бачить сенсу, то життя поступово наповнюється тихим відчаєм. Якщо ж наша діяльність наповнена сенсом, то в результаті такої роботи ми отримуємо не тільки гідну заробітну плату, але і заряд радості, ентузіазму і визнання. Виникає питання: а як же наповнити сенсом нашу діяльність, щоб вона приносила задоволення і завжди була затребувана?


За повідомленнями вчених, що займаються вивченням здібностей та інформаційних можливостей людини, їм використовується лише 5-10% потенціалу. Решта очікує необхідної чистоти свідомості, щоб привнести творче ставлення в усі життєві процеси. Очищення свідомості від низькочастотної інформації та агресивних енергій призведе до збільшення зростання психічної енергії людини, а значить, і до виникнення нових можливостей для її діяльності. Виникає наступне запитання: як вийти на свої приховані внутрішні творчі резерви, як розкрити свій талант? Чому в одних все виходить і є успіх у житті, а іншим вічно не щастить?

Щоб відповісти на ці запитання, необхідно розібратися у своїх здібностях і вивчити природу свого таланту. Проблема наявності таланту займала уми людства протягом всієї історії розвитку суспільства. Робилося багато спроб з його вивчення, однак, і до сьогоднішнього дня творчі здібності людини залишаються маловивченою областю.

Що ж таке] Талант (гр. talanton) - висока ступінь обдарованості в якій-небудь області. Талант тісно пов'язаний з інтересом і проявляється в різних справах. Найвищий ступінь прояву таланту людини пов'язаний зі створенням свого нового унікального творіння, виду діяльності, відкриттям незвіданих шляхів для творчості. Талант суворо індивідуальний, що знаходить свій вираз в особистій долі кожної людини.

Талановита людина діє завжди самостійно, оригінально вирішуючи банальні завдання, і йдучи від штампів. Він творить за законами гармонії, відчуваючи цю гармонію в собі. «Це зрячий серед сліпих, який завжди працює над якістю». Тільки поглиблена і цілеспрямована робота зі зміни свого мислення і гармонізації себе сприятиме його розкриттю. Вчені І.Акімов і В. Клименко у своїй книзі «Про природу таланту» дійшли висновку, що талант залежить від цілісності людської особистості, від гармонійного з'єднання психіки і соматики. Талант проявляється в момент внутрішньої гармонії людини, оскільки в цей час з'єднуються три людські природи: фізична, душевна і духовна. Ця цілісна єдність приводиться у відповідність до цієї конкретної справи - її творіння. Цілісність будь-якої особистості досить повно описується трьома поняттями, так званими ЕПК:

1) енергопотенціал - рівень Духу, психічної енергії;

2) психомоторика - рівень душі, психіки, підсвідомості людини;

3) критичність - рівень відчуттів фізичного тіла, соматики, відкритості свідомості.

ЕПК = цілісність особистості = розкриття таланту.

Під критичністю розуміється відкритість розуму, свідомості, здатність бачити завдання, прийняття всього, що відбувається з нами в житті, готовність до новизни і навчання шляхом розширення своєї свідомості і поповнення своїх професійних знань. Критичність дає оцінку і дозволяє зробити вибір, проникнути в суть речей, в очевидному відкрити справжнє. Це локатор, що відчупує навколишній світ і формує ціль, перетворюючи навколишню дисгармонію на гармонію. Це зрячі очі таланту, рівень творчих можливостей людини. Критичність забезпечує доцільність дії. Збільшення свого поля критичності (меж пізнання) означає відкритість на новий рівень свого розвитку і прийняття рішення на цьому рівні.

Психомоторика - це здатність діяти при відкритості підсвідомості, ступінь контакту з душею. Це координація рухів, дій і думки. Просто кажучи, як людина мислить, так і діє. Тобто. психомоторика - це дзеркало координації процесів мислення.

Енергопотенціал - це психічна енергія, яка лежить в основі будь-якої дії, будь-якого прояву в світі. Поєднання вищих космічних тонких енергій і високих вібрацій людини дає їй можливість діяти. Енергопотенціал свідчить про рівень духовності людини, про її рушійну життєву силу, вона забезпечує можливість діяти.

З'єднання ЕПК воєдино дасть можливість будь-яку дисгармонію перетворити на гармонію. А це вже творчий процес. Як же досягти цієї гармонії ЕПК? Сьогодні існує безліч технологій з розкриття творчих можливостей людини, але в основі всіх лежить «робота над собою» щодо зміни якостей свого характеру, необхідних для досягнення мети. Про інноваційну технологію роботи над собою щодо розкриття свого таланту, технології роботи з новою інформацією, технології формування «живого» творчого мислення, ми поговоримо на сторінках нашого блогу.

"Тільки талановита робота виправдовує наше життя на Землі, - і вже, тому, вона спочатку запрограмована в кожному: значить талант - це механізм природи ", - стверджують І.Акімов. Тому формування внутрішньої гармонії і цілісності є одним з найважливіших завдань кожної сучасної людини, щоб всі процеси в житті були відзначені талантом.

Ми стоїмо на порозі створення нової етики і нової моралі. Наступний необхідний етап розвитку суспільства - вчитися чистоті думки і красі почуттів. Людина на практиці переконається в силі психічної енергії, яка, як і атомна, може служити добру і злу. У зв'язку з цим, все більше значення набуває розширення свідомості особистості новими знаннями через «роботу над собою», освоєння інноваційних творчих технологій і духовне наповнення всіх процесів у будь-якій діяльності. Тільки ці нові знання допоможуть нам розкрити свій талант, відбутися в цьому житті, бути конкурентоспроможними і подолати кризу. Тоді життя матиме сенс, рух, розвиток, пізнання і радість.