Поняття про психіку

Поняття про психіку


Психологія вивчає ту властивість мозку, яка полягає в психічному відображенні матеріальної дійсності, в результаті якого формуються ідеальні образи реальної дійсності, необхідні для регуляції взаємодії організму з навколишнім середовищем.


Основним поняттям психології є поняття психічного образу. Психічний образ - цілісне, інтегративне відображення відносно самостійної, дискретної частини дійсності; це інформаційна модель дійсності, яка використовується вищими тваринами і людиною для регуляції своєї життєдіяльності.

Психічні образи забезпечують досягнення певних цілей, і їх зміст обумовлюється цими цілями. Найбільш загальною властивістю психічних образів є їх адекватність дійсності, а загальною функцією - регуляція діяльності.

Психічне відображення світу людиною пов'язане з його суспільною природою, воно опосередковується суспільно виробленими знаннями. Психіка, як відображальна здатність є і у тварин. Але вищою формою психіки є свідомість людини, яка виникла в процесі суспільно-трудової практики. Свідомість нерозривно пов'язана з мовою, промовою. Завдяки свідомості людина довільно регулює свою поведінку.

Свідомість не фотографічно відображає явища дійсності. Воно розкриває об'єктивні внутрішні зв'язки між явищами.

Вмістом психіки є ідеальні образи об'єктивно існуючих явищ. Але ці образи виникають у різних людей своєрідно.

Вони залежать від минулого досвіду, знань, потреб, інтересів, психічного стану тощо. Інакше кажучи, психіка - це суб'єктивне відображення об'єктивного світу. Однак суб'єктивний характер відображення не означає, що це відображення неправильне; перевірка суспільно-історичною та особистою практикою забезпечує об'єктивне відображення навколишнього світу.

Отже, психіка - це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється взаємодія людини із зовнішнім середовищем.

Зміст психіки включає в себе не тільки психічні образи, а й раптові компоненти - спільні ціннісні орієнтації особистості, смисли і значення явищ, розумової дії.

Психіка притаманна людині і тваринам. Однак психіка людини, як вища форма психіки, позначається ще й поняттям «свідомість». Але поняття психіки ширше, ніж поняття свідомості, оскільки психіка включає в себе сферу підсвідомості і надсвідомості («Понад & # 8209; Я»).